Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Baby Dragon Inferno Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Tombstone

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Tombstone Baby Dragon Balloon Inferno Dragon Lumberjack

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Balloon

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Barbarian Barrel Tornado Freeze

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Balloon Lumberjack

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Barbarian Barrel Baby Dragon Balloon Lumberjack

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Balloon Lumberjack

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Balloon Inferno Dragon
Giant Snowball Tombstone Baby Dragon Balloon Inferno Dragon Lumberjack
Zap Tombstone Balloon Inferno Dragon
Barbarian Barrel Tombstone Lumberjack
The Log Tombstone Lumberjack
Earthquake Tombstone
Arrows Tombstone
Royal Delivery Baby Dragon Balloon Inferno Dragon Lumberjack
Fireball Tombstone Baby Dragon Balloon Inferno Dragon Lumberjack
Poison Tombstone Balloon
Lightning Tombstone Baby Dragon Balloon Inferno Dragon Lumberjack
Rocket Balloon Inferno Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Tornado Baby Dragon Freeze

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Barbarian Barrel Tornado Baby Dragon Freeze

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Tombstone Tornado Baby Dragon Freeze Inferno Dragon

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Barbarian Barrel Tombstone Tornado Baby Dragon Freeze Inferno Dragon Lumberjack Balloon

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Barbarian Barrel Tombstone Tornado Baby Dragon

Sự hiệp lực   3 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Tombstone + Barbarian Barrel
Barbarian Barrel + Tombstone
Tornado + Baby Dragon Balloon
Baby Dragon + Tornado Lumberjack Balloon
+ Balloon Inferno Dragon
+ Freeze Lumberjack Tornado Baby Dragon
+ Freeze
+ Balloon Baby Dragon

Khắc tinh   43 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Baby Dragon Tornado Barbarian Barrel
Baby Dragon Tornado
Barbarian Barrel Tornado Lumberjack Baby Dragon
Baby Dragon Barbarian Barrel
Tombstone Balloon Barbarian Barrel Lumberjack Inferno Dragon Baby Dragon
Baby Dragon Inferno Dragon
Baby Dragon Tornado
Baby Dragon Tornado
Barbarian Barrel Baby Dragon Lumberjack
Tombstone Inferno Dragon Lumberjack
Tombstone Tornado Freeze
Barbarian Barrel Baby Dragon
Baby Dragon Tornado Inferno Dragon Tombstone
Barbarian Barrel Tornado Baby Dragon
Lumberjack
Tombstone Lumberjack Tornado Inferno Dragon
Baby Dragon Tornado Barbarian Barrel Lumberjack
Tombstone Tornado Freeze Inferno Dragon Lumberjack
Baby Dragon Inferno Dragon
Tombstone Barbarian Barrel Lumberjack Tornado
Tombstone Baby Dragon Barbarian Barrel Balloon
Baby Dragon Tornado
Balloon Baby Dragon
Barbarian Barrel Tornado Baby Dragon
Inferno Dragon Lumberjack
Inferno Dragon Tombstone Tornado Lumberjack
Barbarian Barrel Balloon
Barbarian Barrel Tombstone Freeze
Lumberjack Tombstone Barbarian Barrel Tornado Baby Dragon
Baby Dragon Tornado Barbarian Barrel Tombstone
Balloon Baby Dragon
Tombstone Tornado
Tombstone Lumberjack Barbarian Barrel Tornado Baby Dragon
Barbarian Barrel Tornado Baby Dragon
Barbarian Barrel Tornado Lumberjack Freeze Baby Dragon
Baby Dragon Tornado Lumberjack Barbarian Barrel
Tornado Baby Dragon Freeze
Baby Dragon Inferno Dragon Tornado
Tornado Inferno Dragon Barbarian Barrel Lumberjack Tombstone
Tombstone
Baby Dragon Barbarian Barrel Tornado Lumberjack
Inferno Dragon Tombstone Freeze Tornado
Inferno Dragon Baby Dragon
Tombstone Barbarian Barrel
Baby Dragon
Inferno Dragon Barbarian Barrel Lumberjack
Tombstone Inferno Dragon Tornado
Balloon Barbarian Barrel Tombstone Inferno Dragon
Inferno Dragon Lumberjack
Inferno Dragon Tombstone Tornado
Inferno Dragon Tombstone Lumberjack Tornado
Tornado Lumberjack Tombstone
Barbarian Barrel Lumberjack Tombstone Tornado Baby Dragon
Tombstone Barbarian Barrel Lumberjack
Inferno Dragon Lumberjack Baby Dragon
Tombstone Lumberjack Tornado Barbarian Barrel
Lumberjack Baby Dragon Barbarian Barrel
Lumberjack Baby Dragon Tornado
Baby Dragon Tornado Tombstone
Tombstone Lumberjack Tornado
Tornado Lumberjack Baby Dragon Barbarian Barrel
Tombstone Tornado Lumberjack
Lumberjack Barbarian Barrel Tombstone Tornado Baby Dragon
Tombstone Lumberjack Barbarian Barrel Freeze Baby Dragon
Inferno Dragon Baby Dragon Tornado
Inferno Dragon Lumberjack

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Freeze Barbarian Barrel Baby Dragon Tornado Tombstone
Barbarian Barrel Tombstone Baby Dragon
Barbarian Barrel Tornado Baby Dragon Lumberjack
Barbarian Barrel Baby Dragon Tornado Lumberjack
Baby Dragon Tornado Freeze
Barbarian Barrel Tornado Baby Dragon Tombstone
Barbarian Barrel Lumberjack Tornado Baby Dragon
Lumberjack Barbarian Barrel Baby Dragon Tombstone Inferno Dragon Tornado
Baby Dragon Tornado
Balloon Baby Dragon
Inferno Dragon
Tornado Barbarian Barrel
Lumberjack Tornado
Baby Dragon Balloon Barbarian Barrel
Barbarian Barrel

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord