Bộ bài 4.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tệ

2 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Fisherman

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Goblin Gang Tesla Wizard Baby Dragon Inferno Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Tesla

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Tesla Wizard Baby Dragon Inferno Dragon Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Hog Rider Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Hog Rider Baby Dragon Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Goblin Gang Hog Rider Inferno Dragon
Giant Snowball Goblin Gang Hog Rider Baby Dragon Inferno Dragon
Zap Goblin Gang Inferno Dragon
Barbarian Barrel Goblin Gang Tesla Wizard
The Log Goblin Gang Hog Rider
Earthquake Goblin Gang Tesla Hog Rider
Arrows Goblin Gang
Royal Delivery Goblin Gang Hog Rider Wizard Baby Dragon Inferno Dragon
Fireball Goblin Gang Tesla Hog Rider Wizard Baby Dragon Inferno Dragon
Poison Goblin Gang Wizard
Lightning Tesla Wizard Baby Dragon Inferno Dragon
Rocket Hog Rider Wizard Inferno Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Wizard Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Wizard Baby Dragon Mega Knight

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Baby Dragon Inferno Dragon Mega Knight

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Goblin Gang Tesla Hog Rider Baby Dragon Inferno Dragon Wizard Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 Zap Goblin Gang Tesla Hog Rider

Sự hiệp lực   2 5

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Hog Rider Mega Knight
Goblin Gang +
Tesla +
Hog Rider + Zap Baby Dragon Mega Knight
+
+ Hog Rider Mega Knight
+ Mega Knight
+ Hog Rider Zap Baby Dragon Inferno Dragon

Khắc tinh   41 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Knight Baby Dragon Tesla
Zap Goblin Gang Wizard Baby Dragon Tesla
Zap Mega Knight Goblin Gang Wizard Baby Dragon
Baby Dragon
Wizard Baby Dragon Goblin Gang Inferno Dragon Hog Rider Mega Knight Tesla
Inferno Dragon Wizard Baby Dragon
Mega Knight Baby Dragon Wizard Tesla
Wizard Baby Dragon Goblin Gang Tesla Zap
Mega Knight Baby Dragon Wizard Goblin Gang
Tesla Inferno Dragon Goblin Gang Wizard
Mega Knight Tesla Goblin Gang Wizard
Mega Knight Baby Dragon Wizard
Wizard Tesla Zap Goblin Gang Baby Dragon Inferno Dragon
Zap Goblin Gang Baby Dragon Tesla Mega Knight Wizard
Goblin Gang Mega Knight Tesla Wizard
Goblin Gang Inferno Dragon Mega Knight
Tesla Goblin Gang Baby Dragon Mega Knight
Tesla Inferno Dragon Mega Knight Goblin Gang
Goblin Gang Tesla Inferno Dragon Mega Knight Wizard Baby Dragon
Mega Knight Goblin Gang Wizard Zap Tesla
Baby Dragon Hog Rider Wizard
Tesla Baby Dragon Wizard Goblin Gang
Baby Dragon
Mega Knight Wizard Baby Dragon Zap Goblin Gang
Tesla Inferno Dragon
Tesla Inferno Dragon
Tesla Hog Rider
Zap Goblin Gang
Baby Dragon Mega Knight Wizard Tesla Goblin Gang
Mega Knight Wizard Baby Dragon Goblin Gang Tesla
Baby Dragon Tesla
Wizard Mega Knight
Tesla Mega Knight Zap Wizard Baby Dragon Goblin Gang
Zap Mega Knight Wizard Tesla Baby Dragon
Goblin Gang Mega Knight Zap Wizard Baby Dragon
Baby Dragon Wizard Mega Knight Tesla Goblin Gang
Zap Baby Dragon Wizard
Tesla Baby Dragon Inferno Dragon Goblin Gang Wizard
Mega Knight Wizard
Tesla Mega Knight Inferno Dragon Zap
Zap Mega Knight Goblin Gang
Mega Knight Wizard Tesla Baby Dragon
Tesla Wizard Zap Inferno Dragon
Mega Knight Baby Dragon Goblin Gang Inferno Dragon Tesla
Mega Knight Goblin Gang
Baby Dragon Wizard Tesla
Mega Knight Inferno Dragon Tesla
Inferno Dragon Tesla Goblin Gang Mega Knight
Tesla Hog Rider Wizard Mega Knight Inferno Dragon
Inferno Dragon Tesla Mega Knight
Inferno Dragon Goblin Gang Tesla
Inferno Dragon Tesla
Tesla
Goblin Gang Mega Knight Tesla
Mega Knight Goblin Gang Baby Dragon Tesla Wizard
Goblin Gang Tesla Mega Knight Zap
Mega Knight Goblin Gang Baby Dragon Wizard Inferno Dragon Zap
Tesla Wizard Goblin Gang Mega Knight
Zap Baby Dragon Goblin Gang Mega Knight
Mega Knight Zap Baby Dragon Goblin Gang Tesla Wizard
Zap Goblin Gang Wizard Tesla Baby Dragon
Mega Knight Tesla Goblin Gang Wizard
Goblin Gang Tesla Mega Knight Baby Dragon
Goblin Gang Mega Knight Tesla Zap Wizard
Wizard Zap Mega Knight Tesla Baby Dragon Goblin Gang
Zap Goblin Gang Baby Dragon Mega Knight
Tesla Inferno Dragon Wizard Baby Dragon Zap
Mega Knight Tesla Wizard Inferno Dragon Goblin Gang

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Mega Knight Baby Dragon Zap Wizard Goblin Gang
Wizard Goblin Gang Tesla Baby Dragon Mega Knight
Wizard Mega Knight Zap Goblin Gang Tesla Baby Dragon
Wizard Mega Knight Baby Dragon Zap Goblin Gang Tesla
Zap Baby Dragon Tesla Goblin Gang Wizard
Zap Tesla Wizard Baby Dragon
Mega Knight Goblin Gang Baby Dragon Wizard Tesla
Goblin Gang Inferno Dragon Tesla Wizard Mega Knight Baby Dragon
Baby Dragon Wizard Goblin Gang Tesla
Baby Dragon
Inferno Dragon
Wizard
Tesla Mega Knight Goblin Gang
Zap Baby Dragon
Goblin Gang Mega Knight Tesla

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord