Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Tesla Baby Dragon Electro Wizard Ram Rider

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Tesla

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Tesla Valkyrie Baby Dragon Lumberjack Electro Wizard Ram Rider

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Ram Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Poison The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Lumberjack Ram Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Valkyrie Baby Dragon Lumberjack Ram Rider

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Lumberjack Electro Wizard Ram Rider

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Ram Rider
Giant Snowball Baby Dragon Lumberjack Ram Rider
Zap Ram Rider
Barbarian Barrel Tesla Valkyrie Lumberjack Electro Wizard
The Log Lumberjack Ram Rider
Earthquake Tesla
Arrows
Royal Delivery Valkyrie Baby Dragon Lumberjack Electro Wizard Ram Rider
Fireball Tesla Baby Dragon Lumberjack Electro Wizard Ram Rider
Poison Electro Wizard
Lightning Tesla Valkyrie Baby Dragon Lumberjack Electro Wizard Ram Rider
Rocket Valkyrie Ram Rider

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Baby Dragon Poison

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Valkyrie Baby Dragon Poison The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Valkyrie Baby Dragon Poison

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Tesla Valkyrie Baby Dragon Poison Lumberjack Electro Wizard Ram Rider

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

14 The Log Tesla Valkyrie Baby Dragon

Sự hiệp lực   0 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Tesla + Valkyrie The Log
Valkyrie + Tesla Electro Wizard
Baby Dragon + Lumberjack Electro Wizard
Poison + The Log Ram Rider
+ Tesla Poison Ram Rider
+ Baby Dragon Ram Rider
+ Baby Dragon Valkyrie
+ The Log Poison Lumberjack

Khắc tinh   53 84

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Baby Dragon Electro Wizard The Log Poison Valkyrie Tesla
Electro Wizard Valkyrie Poison Tesla Baby Dragon The Log
Poison The Log Valkyrie Electro Wizard Baby Dragon Lumberjack
Poison Ram Rider The Log Baby Dragon Electro Wizard
Lumberjack Baby Dragon Ram Rider Valkyrie Poison Electro Wizard Tesla
Poison Electro Wizard Baby Dragon
Poison Baby Dragon The Log Tesla Electro Wizard Valkyrie
Poison Baby Dragon Tesla Electro Wizard
Poison Valkyrie Electro Wizard Baby Dragon Lumberjack The Log
The Log Tesla Electro Wizard Ram Rider Lumberjack
Valkyrie Electro Wizard Tesla The Log
Baby Dragon Valkyrie The Log Poison
Tesla Electro Wizard Poison Baby Dragon
The Log Poison Valkyrie Tesla Ram Rider Electro Wizard Baby Dragon
Valkyrie Lumberjack Tesla
Electro Wizard Valkyrie Lumberjack
The Log Electro Wizard Tesla Valkyrie Poison Baby Dragon Lumberjack
Ram Rider Tesla Electro Wizard Lumberjack The Log
Baby Dragon Ram Rider Valkyrie Electro Wizard Tesla
Lumberjack Electro Wizard The Log Valkyrie Tesla Ram Rider
Electro Wizard Poison The Log Ram Rider Baby Dragon
Poison Baby Dragon Tesla Ram Rider Electro Wizard
Baby Dragon Poison
Poison The Log Valkyrie Electro Wizard Baby Dragon
Tesla Lumberjack
Poison
Tesla Electro Wizard Valkyrie Lumberjack
The Log Electro Wizard Tesla Poison
Electro Wizard Ram Rider
Electro Wizard Poison Valkyrie The Log Lumberjack Tesla Baby Dragon
Valkyrie Baby Dragon Electro Wizard Poison Tesla The Log
Poison
Tesla Valkyrie Baby Dragon Electro Wizard Poison The Log
Poison Valkyrie
Tesla Electro Wizard Lumberjack The Log Valkyrie Baby Dragon Ram Rider Poison
Electro Wizard Poison The Log Baby Dragon Valkyrie Tesla
Electro Wizard The Log Baby Dragon Lumberjack Valkyrie
Baby Dragon Poison Valkyrie Lumberjack Electro Wizard Tesla The Log
Poison Electro Wizard Baby Dragon The Log
Baby Dragon Tesla Poison Electro Wizard
Poison Valkyrie
Valkyrie Electro Wizard The Log Lumberjack Tesla
Valkyrie The Log Electro Wizard
Poison Valkyrie Electro Wizard Lumberjack The Log Tesla Baby Dragon
Electro Wizard Ram Rider Tesla Poison
Tesla Baby Dragon Electro Wizard
Electro Wizard Valkyrie The Log
Electro Wizard Baby Dragon Poison Tesla
Tesla Lumberjack Valkyrie Electro Wizard
Tesla Valkyrie Ram Rider Electro Wizard
Ram Rider Valkyrie Electro Wizard Tesla Poison
Tesla Lumberjack Valkyrie
Tesla The Log Electro Wizard
Tesla Electro Wizard Lumberjack
Electro Wizard Lumberjack Tesla Valkyrie The Log
Electro Wizard The Log Poison Tesla Lumberjack Valkyrie Ram Rider Baby Dragon
Electro Wizard Poison Valkyrie Lumberjack Tesla
Baby Dragon Poison Lumberjack Electro Wizard Valkyrie
Valkyrie Poison Lumberjack Tesla Electro Wizard
Poison The Log Baby Dragon Valkyrie Electro Wizard Lumberjack
Poison Baby Dragon Tesla Electro Wizard Lumberjack Valkyrie
Electro Wizard Poison Baby Dragon Tesla
Valkyrie Electro Wizard Tesla Lumberjack
Valkyrie Electro Wizard Tesla Lumberjack The Log Baby Dragon Poison
Ram Rider Electro Wizard Tesla Lumberjack The Log
Poison Valkyrie Lumberjack Electro Wizard Ram Rider Tesla Baby Dragon The Log
Electro Wizard Baby Dragon Lumberjack Valkyrie
Tesla Poison Ram Rider Baby Dragon Electro Wizard
Valkyrie Tesla Lumberjack

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Baby Dragon Poison Valkyrie The Log Electro Wizard Ram Rider
The Log Baby Dragon Tesla Poison Electro Wizard
The Log Electro Wizard Tesla Poison Valkyrie Lumberjack Baby Dragon
Baby Dragon Electro Wizard The Log Poison Lumberjack Valkyrie Tesla Ram Rider
Poison Baby Dragon Electro Wizard Ram Rider Tesla
The Log Electro Wizard Baby Dragon Valkyrie Tesla Poison
Poison Baby Dragon Ram Rider Valkyrie Lumberjack Electro Wizard Tesla The Log
Valkyrie Lumberjack Tesla Baby Dragon Electro Wizard
Poison Baby Dragon Electro Wizard Tesla Ram Rider
Ram Rider Poison Baby Dragon
Electro Wizard Valkyrie Ram Rider
The Log
Electro Wizard Lumberjack Tesla
Poison The Log Ram Rider Electro Wizard Baby Dragon
Poison Electro Wizard Tesla Valkyrie

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord