Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Tesla Furnace Ice Wizard Inferno Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Tesla Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Tesla Furnace Ice Wizard Inferno Dragon Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider Mega Knight

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Barbarian Barrel

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Hog Rider Barbarian Barrel Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Hog Rider Guards Inferno Dragon
Giant Snowball Hog Rider Furnace Guards Inferno Dragon
Zap Furnace Guards Inferno Dragon
Barbarian Barrel Tesla Furnace Guards Ice Wizard
The Log Hog Rider Furnace Guards
Earthquake Tesla Hog Rider Furnace Guards
Arrows Furnace Guards
Royal Delivery Hog Rider Guards Ice Wizard Inferno Dragon
Fireball Tesla Hog Rider Furnace Ice Wizard Inferno Dragon
Poison Furnace Guards Ice Wizard
Lightning Tesla Furnace Ice Wizard Inferno Dragon
Rocket Hog Rider Furnace Inferno Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Furnace Ice Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Furnace Barbarian Barrel Ice Wizard Mega Knight

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Guards Ice Wizard Inferno Dragon Mega Knight

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Furnace Ice Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Barbarian Barrel Guards Ice Wizard Tesla Hog Rider Furnace Inferno Dragon Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Barbarian Barrel Guards Ice Wizard Tesla

Sự hiệp lực   0 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Tesla + Guards Barbarian Barrel
Hog Rider + Furnace Guards Mega Knight Barbarian Barrel
Furnace + Hog Rider Barbarian Barrel
Barbarian Barrel + Mega Knight Hog Rider Ice Wizard Tesla Furnace
+ Tesla Hog Rider
+ Mega Knight Barbarian Barrel
+ Mega Knight
+ Hog Rider Ice Wizard Inferno Dragon Barbarian Barrel

Khắc tinh   45 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Knight Tesla Barbarian Barrel
Ice Wizard Furnace Tesla Guards
Mega Knight Barbarian Barrel Guards Ice Wizard Furnace
Barbarian Barrel
Inferno Dragon Furnace Hog Rider Tesla Barbarian Barrel Guards Ice Wizard Mega Knight
Inferno Dragon Ice Wizard
Furnace Mega Knight Ice Wizard Tesla
Furnace Tesla Ice Wizard
Barbarian Barrel Mega Knight Furnace Guards
Furnace Tesla Inferno Dragon Ice Wizard
Mega Knight Guards Tesla Furnace Ice Wizard
Mega Knight Barbarian Barrel
Ice Wizard Furnace Inferno Dragon Tesla
Barbarian Barrel Tesla Mega Knight Ice Wizard
Mega Knight Tesla
Guards Ice Wizard Inferno Dragon Mega Knight
Mega Knight Tesla Barbarian Barrel Guards
Furnace Tesla Guards Mega Knight Ice Wizard Inferno Dragon
Tesla Inferno Dragon Guards Ice Wizard Mega Knight
Furnace Guards Barbarian Barrel Mega Knight Tesla Ice Wizard
Furnace Hog Rider Ice Wizard Barbarian Barrel
Ice Wizard Furnace Tesla
Mega Knight Barbarian Barrel Ice Wizard Guards
Inferno Dragon Tesla
Furnace Inferno Dragon Tesla Guards Ice Wizard
Ice Wizard Barbarian Barrel Furnace Tesla Hog Rider
Guards Furnace Barbarian Barrel Ice Wizard
Ice Wizard Mega Knight Barbarian Barrel Tesla
Mega Knight Furnace Barbarian Barrel Guards Tesla
Furnace Ice Wizard Tesla
Furnace Guards Mega Knight
Furnace Tesla Mega Knight Barbarian Barrel Guards Ice Wizard
Ice Wizard Barbarian Barrel Mega Knight Furnace Tesla Guards
Barbarian Barrel Mega Knight Guards Furnace
Guards Barbarian Barrel Tesla Furnace Ice Wizard Mega Knight
Ice Wizard
Tesla Inferno Dragon Ice Wizard
Mega Knight
Tesla Barbarian Barrel Inferno Dragon Ice Wizard Mega Knight Guards
Guards Ice Wizard Mega Knight
Ice Wizard Tesla Mega Knight Furnace Barbarian Barrel
Tesla Inferno Dragon Furnace Ice Wizard
Inferno Dragon Tesla Mega Knight Ice Wizard
Mega Knight Barbarian Barrel Guards
Ice Wizard Tesla
Tesla Barbarian Barrel Mega Knight Ice Wizard Inferno Dragon
Guards Tesla Mega Knight Ice Wizard Inferno Dragon
Furnace Hog Rider Inferno Dragon Mega Knight Tesla Barbarian Barrel
Tesla Inferno Dragon Mega Knight
Inferno Dragon Guards Tesla Ice Wizard Furnace
Inferno Dragon Furnace Tesla
Guards Mega Knight Tesla Ice Wizard
Barbarian Barrel Guards Mega Knight Tesla Ice Wizard
Guards Furnace Barbarian Barrel Tesla Ice Wizard Mega Knight
Mega Knight Guards Inferno Dragon
Guards Mega Knight Barbarian Barrel Tesla Ice Wizard
Barbarian Barrel Mega Knight
Ice Wizard Tesla Guards Furnace Mega Knight
Ice Wizard Tesla
Guards Mega Knight Ice Wizard Tesla
Tesla Guards Barbarian Barrel Mega Knight
Tesla Mega Knight Ice Wizard Furnace
Guards Ice Wizard Tesla Barbarian Barrel Furnace Mega Knight
Guards Barbarian Barrel Ice Wizard Mega Knight Furnace
Tesla Inferno Dragon Ice Wizard Furnace
Guards Mega Knight Tesla Furnace Inferno Dragon

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Mega Knight Barbarian Barrel Ice Wizard Furnace
Barbarian Barrel Tesla Furnace Mega Knight
Mega Knight Furnace Barbarian Barrel Tesla Ice Wizard Guards
Barbarian Barrel Mega Knight Tesla Guards Ice Wizard
Ice Wizard Tesla Furnace
Barbarian Barrel Tesla Furnace Ice Wizard
Mega Knight Barbarian Barrel Guards Ice Wizard Tesla
Ice Wizard Guards Barbarian Barrel Mega Knight Inferno Dragon Tesla
Furnace Tesla Ice Wizard
Inferno Dragon Guards
Barbarian Barrel
Mega Knight Tesla
Barbarian Barrel Furnace
Ice Wizard Barbarian Barrel Tesla Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord