Bộ bài 3.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Fisherman

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Tesla Musketeer

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Tesla

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Spirit Tesla Musketeer Valkyrie

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Hog Rider Valkyrie

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Valkyrie

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Hog Rider
Giant Snowball Goblins Musketeer Hog Rider
Zap Goblins
Barbarian Barrel Ice Spirit Goblins Tesla Musketeer Valkyrie
The Log Ice Spirit Goblins Musketeer Hog Rider
Earthquake Tesla Hog Rider
Arrows Ice Spirit Goblins
Royal Delivery Ice Spirit Goblins Musketeer Hog Rider Valkyrie
Fireball Tesla Musketeer Hog Rider
Poison Musketeer
Lightning Tesla Musketeer Valkyrie
Rocket Musketeer Hog Rider Valkyrie

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Fireball Valkyrie The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Spirit Valkyrie

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit Goblins Musketeer

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Spirit Goblins The Log Tesla Fireball Musketeer Hog Rider Valkyrie

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Ice Spirit Goblins The Log Tesla

Sự hiệp lực   5 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Ice Spirit + Hog Rider Tesla Musketeer
Goblins + Hog Rider Valkyrie
Tesla + Ice Spirit Valkyrie The Log
Fireball + Hog Rider The Log
+ Valkyrie Ice Spirit Hog Rider
+ Ice Spirit Goblins Fireball The Log Valkyrie Musketeer
+ Goblins Tesla Musketeer Hog Rider
+ Hog Rider Tesla Fireball

Khắc tinh   53 85

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Valkyrie Tesla The Log
Valkyrie Musketeer Fireball Ice Spirit Tesla The Log
Valkyrie The Log Ice Spirit Fireball
Fireball The Log
Musketeer Fireball Tesla Hog Rider Valkyrie
Fireball Musketeer
Musketeer Ice Spirit Fireball Goblins The Log Valkyrie Tesla
Fireball Goblins Tesla Ice Spirit Musketeer
Valkyrie Goblins The Log Fireball
Ice Spirit Musketeer The Log Tesla
Valkyrie Musketeer Tesla The Log Ice Spirit
The Log Valkyrie
Musketeer Ice Spirit Tesla Fireball
The Log Musketeer Valkyrie Goblins Tesla Fireball
Musketeer Valkyrie Tesla
Valkyrie Musketeer Goblins Ice Spirit
Goblins Musketeer Tesla The Log Ice Spirit Fireball Valkyrie
Tesla The Log Musketeer Goblins Ice Spirit
Tesla Valkyrie Musketeer
Goblins Ice Spirit Musketeer The Log Fireball Valkyrie Tesla
Musketeer The Log Hog Rider Ice Spirit Fireball
Fireball Tesla Ice Spirit Musketeer
Fireball Musketeer
Fireball Valkyrie The Log
Tesla Musketeer
Fireball
Tesla Valkyrie Goblins Musketeer
Fireball Musketeer Tesla Hog Rider The Log
Fireball Ice Spirit Musketeer Goblins
Fireball Tesla Musketeer Valkyrie The Log
Fireball Valkyrie The Log Ice Spirit Tesla
Fireball
Musketeer The Log Tesla Fireball Valkyrie
Fireball Valkyrie
Tesla Fireball Valkyrie The Log
The Log Tesla Ice Spirit Valkyrie Fireball
The Log Fireball Goblins Musketeer Valkyrie
Valkyrie Musketeer The Log Goblins Tesla Ice Spirit
Fireball The Log
Musketeer Tesla Ice Spirit
Valkyrie Musketeer Fireball
Valkyrie Tesla Musketeer The Log Ice Spirit
Valkyrie Goblins The Log Ice Spirit
Valkyrie Fireball The Log Ice Spirit Musketeer Tesla
Musketeer Tesla Fireball Ice Spirit
Musketeer Tesla
Musketeer Valkyrie The Log
Fireball Tesla Musketeer
Tesla Musketeer Valkyrie Ice Spirit
Tesla Valkyrie
Valkyrie Hog Rider Musketeer Tesla
Tesla Musketeer Valkyrie
Musketeer Goblins Tesla The Log
Tesla
Goblins Ice Spirit Valkyrie The Log Musketeer Tesla
The Log Fireball Musketeer Goblins Valkyrie Tesla
Goblins Tesla Valkyrie Musketeer
Valkyrie Ice Spirit Musketeer
Valkyrie Tesla Musketeer
Fireball Ice Spirit The Log Valkyrie
Fireball Musketeer Valkyrie Ice Spirit Tesla
Musketeer Fireball Ice Spirit Tesla
Valkyrie Tesla Musketeer Ice Spirit Fireball
Valkyrie The Log Fireball Goblins Tesla Musketeer Ice Spirit
Musketeer The Log Tesla Goblins
Goblins Valkyrie Tesla The Log
Ice Spirit Goblins Valkyrie
Tesla Musketeer Fireball
Valkyrie Tesla

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Ice Spirit Valkyrie The Log Musketeer Fireball
The Log Goblins Ice Spirit Tesla
The Log Musketeer Tesla Goblins Ice Spirit Valkyrie
The Log Tesla Goblins Musketeer Valkyrie
Musketeer Tesla Fireball Ice Spirit
Ice Spirit The Log Tesla Goblins Musketeer Valkyrie
Fireball Goblins The Log Musketeer Ice Spirit Tesla Valkyrie
Musketeer Valkyrie Ice Spirit Tesla Goblins
Musketeer Fireball Tesla Ice Spirit
Fireball Musketeer
Musketeer Valkyrie
The Log Ice Spirit
Tesla Musketeer
Fireball The Log Musketeer
Tesla Ice Spirit Valkyrie Fireball Musketeer

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord