Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Spear Goblins Goblin Gang Witch Inferno Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Spear Goblins Witch P.E.K.K.A Inferno Dragon

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider P.E.K.K.A

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Barbarian Barrel

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Spear Goblins Goblin Gang Hog Rider Barbarian Barrel P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Spear Goblins Goblin Gang Hog Rider Inferno Dragon
Giant Snowball Spear Goblins Goblin Gang Hog Rider Witch Inferno Dragon
Zap Spear Goblins Goblin Gang Witch Inferno Dragon
Barbarian Barrel Spear Goblins Goblin Gang Witch
The Log Spear Goblins Goblin Gang Hog Rider Witch
Earthquake Spear Goblins Goblin Gang Hog Rider Witch
Arrows Spear Goblins Goblin Gang Witch
Royal Delivery Spear Goblins Goblin Gang Hog Rider Witch P.E.K.K.A Inferno Dragon
Fireball Goblin Gang Hog Rider Witch Inferno Dragon
Poison Spear Goblins Goblin Gang Witch
Lightning Witch Inferno Dragon
Rocket Hog Rider Witch Inferno Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Barbarian Barrel

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Spear Goblins P.E.K.K.A Inferno Dragon

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Spear Goblins Zap Barbarian Barrel Goblin Gang Hog Rider Inferno Dragon Witch P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Spear Goblins Zap Barbarian Barrel Goblin Gang

Sự hiệp lực   4 5

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Spear Goblins + Hog Rider Barbarian Barrel
Zap + Hog Rider P.E.K.K.A
Goblin Gang +
Hog Rider + Spear Goblins Zap Witch P.E.K.K.A Barbarian Barrel
+ Witch Hog Rider P.E.K.K.A Spear Goblins
+ Hog Rider Barbarian Barrel P.E.K.K.A
+ Zap Witch Hog Rider Barbarian Barrel
+

Khắc tinh   40 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Barbarian Barrel
Goblin Gang Witch Zap Spear Goblins
Barbarian Barrel Goblin Gang Zap Witch
Barbarian Barrel
P.E.K.K.A Barbarian Barrel Hog Rider Inferno Dragon Witch Goblin Gang
Inferno Dragon
P.E.K.K.A
Witch Zap Goblin Gang
P.E.K.K.A Barbarian Barrel Goblin Gang Witch
P.E.K.K.A Inferno Dragon Goblin Gang Witch
P.E.K.K.A Goblin Gang Witch
Barbarian Barrel Witch
Goblin Gang Witch Inferno Dragon Spear Goblins Zap
Barbarian Barrel Goblin Gang Witch Zap Spear Goblins
Witch Goblin Gang P.E.K.K.A
Goblin Gang Inferno Dragon Spear Goblins P.E.K.K.A Witch
Spear Goblins Barbarian Barrel Goblin Gang P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Inferno Dragon Witch Goblin Gang
Goblin Gang Inferno Dragon P.E.K.K.A
Goblin Gang Barbarian Barrel P.E.K.K.A Witch Zap
Barbarian Barrel Witch Hog Rider
Spear Goblins Witch Goblin Gang
P.E.K.K.A
Witch P.E.K.K.A Zap Barbarian Barrel Goblin Gang
P.E.K.K.A Inferno Dragon
Witch
P.E.K.K.A Inferno Dragon Witch
Witch Barbarian Barrel Hog Rider
Zap Goblin Gang Spear Goblins Witch Barbarian Barrel
Goblin Gang Barbarian Barrel
Goblin Gang P.E.K.K.A Barbarian Barrel
P.E.K.K.A Witch
P.E.K.K.A
Witch Barbarian Barrel P.E.K.K.A Goblin Gang Zap
Zap Barbarian Barrel Spear Goblins Witch
Barbarian Barrel Goblin Gang Zap
Spear Goblins Witch Barbarian Barrel Goblin Gang
Zap
Inferno Dragon Goblin Gang Witch
Witch
Witch Zap P.E.K.K.A Barbarian Barrel Inferno Dragon
Zap P.E.K.K.A Witch Goblin Gang Spear Goblins
Witch Barbarian Barrel
Witch Inferno Dragon Spear Goblins Zap
P.E.K.K.A Goblin Gang Inferno Dragon
P.E.K.K.A Goblin Gang Barbarian Barrel
Barbarian Barrel Inferno Dragon P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Goblin Gang Inferno Dragon Witch
P.E.K.K.A Hog Rider Barbarian Barrel Inferno Dragon
Inferno Dragon P.E.K.K.A Witch
P.E.K.K.A Inferno Dragon Witch Goblin Gang
Inferno Dragon P.E.K.K.A Witch
P.E.K.K.A Goblin Gang Witch Spear Goblins
Barbarian Barrel Goblin Gang Spear Goblins
Goblin Gang P.E.K.K.A Witch Zap Barbarian Barrel Spear Goblins
Witch P.E.K.K.A Inferno Dragon Zap Goblin Gang
Spear Goblins Goblin Gang Barbarian Barrel P.E.K.K.A Witch
Goblin Gang Barbarian Barrel Zap
Goblin Gang P.E.K.K.A Witch Zap
Zap Spear Goblins Goblin Gang Witch
P.E.K.K.A Witch Goblin Gang
Goblin Gang Spear Goblins Barbarian Barrel P.E.K.K.A
Zap Goblin Gang P.E.K.K.A
Barbarian Barrel Zap Spear Goblins Witch Goblin Gang
P.E.K.K.A Zap Goblin Gang Spear Goblins Barbarian Barrel Witch
Inferno Dragon Spear Goblins Zap Witch
P.E.K.K.A Witch Goblin Gang Inferno Dragon

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Witch Spear Goblins Zap Barbarian Barrel Goblin Gang
Spear Goblins Barbarian Barrel Witch Goblin Gang
Zap Barbarian Barrel Spear Goblins Goblin Gang Witch
Zap Barbarian Barrel Witch Spear Goblins Goblin Gang
Zap Goblin Gang Witch Spear Goblins
Zap Barbarian Barrel Witch Spear Goblins
Barbarian Barrel Witch Goblin Gang
Goblin Gang Barbarian Barrel Witch Spear Goblins Inferno Dragon
Goblin Gang Witch Spear Goblins
Inferno Dragon
Barbarian Barrel
Witch Goblin Gang
Barbarian Barrel Zap Witch
Witch Goblin Gang Barbarian Barrel

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord