Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tệ
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tệ
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có thần chú tấn công tháp trực tiếp!

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Spear Goblins Wizard Baby Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Spear Goblins Valkyrie Giant Wizard Baby Dragon Sparky

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant Goblin Barrel Sparky

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Còn thiếu

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Giant Goblin Barrel

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Spear Goblins Valkyrie Giant Baby Dragon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Goblin Barrel

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Spear Goblins Giant Goblin Barrel Sparky
Giant Snowball Spear Goblins Goblin Barrel Baby Dragon
Zap Spear Goblins Goblin Barrel Sparky
Barbarian Barrel Spear Goblins Valkyrie Wizard Goblin Barrel Sparky
The Log Spear Goblins Goblin Barrel Sparky
Earthquake Spear Goblins Goblin Barrel
Arrows Spear Goblins Goblin Barrel
Royal Delivery Spear Goblins Valkyrie Wizard Goblin Barrel Baby Dragon Sparky
Fireball Wizard Goblin Barrel Baby Dragon Sparky
Poison Spear Goblins Wizard Sparky
Lightning Valkyrie Wizard Baby Dragon Sparky
Rocket Valkyrie Wizard Sparky

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Wizard Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Valkyrie Wizard Baby Dragon Sparky

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Spear Goblins Valkyrie Rage Baby Dragon Sparky

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Wizard Goblin Barrel

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Spear Goblins Rage Goblin Barrel Valkyrie Baby Dragon Giant Wizard Sparky

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Spear Goblins Rage Goblin Barrel Valkyrie

Sự hiệp lực   4 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Spear Goblins + Goblin Barrel Baby Dragon
Valkyrie + Wizard
Giant + Rage Wizard Sparky
Wizard + Sparky Giant Valkyrie
+ Giant
+ Spear Goblins Sparky
+ Spear Goblins
+ Wizard Goblin Barrel Giant

Khắc tinh   33 78

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Baby Dragon Valkyrie
Valkyrie Wizard Spear Goblins Baby Dragon
Valkyrie Wizard Baby Dragon
Baby Dragon
Wizard Giant Baby Dragon Goblin Barrel Valkyrie
Baby Dragon Wizard
Wizard Baby Dragon Valkyrie Sparky
Baby Dragon Wizard
Valkyrie Sparky Baby Dragon Wizard
Sparky Wizard
Valkyrie Sparky Wizard
Valkyrie Sparky Baby Dragon Wizard
Wizard Spear Goblins Baby Dragon
Wizard Baby Dragon Valkyrie Spear Goblins
Sparky Valkyrie Wizard
Spear Goblins Valkyrie
Baby Dragon Spear Goblins Valkyrie
Sparky
Wizard Sparky Baby Dragon Valkyrie
Sparky Valkyrie Wizard
Wizard Giant Goblin Barrel Baby Dragon
Spear Goblins Baby Dragon Wizard
Baby Dragon Sparky
Baby Dragon Sparky Wizard Valkyrie
Sparky
Sparky Valkyrie
Goblin Barrel Giant
Spear Goblins Sparky
Valkyrie Baby Dragon Wizard
Wizard Valkyrie Baby Dragon
Goblin Barrel
Baby Dragon Valkyrie Giant
Wizard Valkyrie
Valkyrie Wizard Baby Dragon
Wizard Spear Goblins Valkyrie Baby Dragon
Wizard Baby Dragon Valkyrie
Valkyrie Wizard Baby Dragon Spear Goblins
Baby Dragon Wizard
Baby Dragon Wizard
Valkyrie Wizard
Valkyrie
Valkyrie Spear Goblins
Valkyrie Wizard Baby Dragon Sparky
Wizard Spear Goblins
Baby Dragon
Sparky Valkyrie
Wizard Baby Dragon
Valkyrie
Valkyrie
Giant Goblin Barrel Valkyrie Sparky Wizard
Sparky Valkyrie
Sparky
Sparky
Spear Goblins Valkyrie
Baby Dragon Goblin Barrel Valkyrie Wizard Spear Goblins
Valkyrie Spear Goblins
Sparky Valkyrie Wizard Baby Dragon
Spear Goblins Sparky Wizard Valkyrie
Valkyrie Baby Dragon
Wizard Baby Dragon Valkyrie
Baby Dragon Wizard Spear Goblins
Valkyrie Wizard
Valkyrie Baby Dragon Spear Goblins
Sparky Wizard
Valkyrie Spear Goblins Wizard Baby Dragon
Spear Goblins Baby Dragon Valkyrie
Baby Dragon Wizard Spear Goblins
Wizard Valkyrie Sparky

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard Valkyrie Spear Goblins Baby Dragon Sparky
Spear Goblins Wizard Baby Dragon
Wizard Valkyrie Baby Dragon Spear Goblins
Baby Dragon Wizard Spear Goblins Valkyrie
Baby Dragon Spear Goblins Wizard
Baby Dragon Spear Goblins Wizard Valkyrie
Valkyrie Wizard Baby Dragon
Valkyrie Baby Dragon Sparky Wizard Spear Goblins
Baby Dragon Wizard Spear Goblins
Baby Dragon
Valkyrie
Wizard
Baby Dragon
Rage Valkyrie

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord