Bộ bài 3.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Spear Goblins Minion Goblin Gang

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Spear Goblins Bomber Valkyrie

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Goblin Barrel

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Goblin Barrel

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Spear Goblins Goblin Gang Valkyrie

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Goblin Barrel

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Spear Goblins Minion Bomber Goblin Gang Skeleton Army Goblin Barrel
Giant Snowball Spear Goblins Minion Bomber Goblin Gang Skeleton Army Goblin Barrel
Zap Spear Goblins Minion Bomber Goblin Gang Skeleton Army Goblin Barrel
Barbarian Barrel Spear Goblins Bomber Goblin Gang Valkyrie Skeleton Army Goblin Barrel
The Log Spear Goblins Bomber Goblin Gang Skeleton Army Goblin Barrel
Earthquake Spear Goblins Bomber Goblin Gang Skeleton Army Goblin Barrel
Arrows Spear Goblins Minion Bomber Goblin Gang Skeleton Army Goblin Barrel
Royal Delivery Spear Goblins Minion Bomber Goblin Gang Valkyrie Skeleton Army Goblin Barrel
Fireball Minion Bomber Goblin Gang Skeleton Army Goblin Barrel
Poison Spear Goblins Minion Bomber Goblin Gang Skeleton Army
Lightning Valkyrie
Rocket Valkyrie

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Bomber Fireball Valkyrie

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Spear Goblins Valkyrie Skeleton Army

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army Goblin Barrel

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Goblin Gang Goblin Barrel

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tuyệt!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Spear Goblins Minion Bomber Goblin Gang Skeleton Army Goblin Barrel Fireball Valkyrie

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Spear Goblins Minion Bomber Goblin Gang

Sự hiệp lực   3 5

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Spear Goblins + Goblin Barrel
Minion +
Bomber + Valkyrie
Goblin Gang + Skeleton Army Goblin Barrel
+
+ Bomber
+ Goblin Gang Goblin Barrel
+ Goblin Gang Spear Goblins Skeleton Army

Khắc tinh   57 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Minion Bomber Valkyrie
Valkyrie Fireball Skeleton Army Minion Goblin Gang Spear Goblins
Skeleton Army Valkyrie Goblin Gang Fireball
Fireball
Minion Fireball Valkyrie Skeleton Army Bomber Goblin Gang Goblin Barrel
Fireball
Bomber Valkyrie Minion Fireball Skeleton Army
Fireball Minion Goblin Gang
Valkyrie Bomber Skeleton Army Goblin Gang Fireball
Skeleton Army Minion Goblin Gang
Skeleton Army Valkyrie Goblin Gang Bomber Minion
Skeleton Army Valkyrie
Spear Goblins Fireball Goblin Gang Minion
Skeleton Army Valkyrie Fireball Goblin Gang Spear Goblins
Goblin Gang Bomber Valkyrie Skeleton Army
Skeleton Army Goblin Gang Bomber Minion Spear Goblins Valkyrie
Minion Fireball Valkyrie Skeleton Army Goblin Gang Spear Goblins
Skeleton Army Bomber Goblin Gang Minion
Minion Bomber Goblin Gang Valkyrie
Goblin Gang Skeleton Army Valkyrie Fireball Minion Bomber
Goblin Barrel Fireball Bomber
Fireball Spear Goblins Goblin Gang Minion
Minion Fireball
Fireball Goblin Gang Valkyrie Skeleton Army
Minion Skeleton Army
Fireball
Skeleton Army Valkyrie Minion
Fireball Goblin Barrel
Skeleton Army Minion Goblin Gang Spear Goblins Fireball
Valkyrie Fireball Goblin Gang
Bomber Fireball Valkyrie Goblin Gang Skeleton Army
Goblin Barrel Fireball
Minion Valkyrie Bomber Fireball
Fireball Valkyrie Skeleton Army
Fireball Skeleton Army Goblin Gang Bomber Valkyrie
Skeleton Army Bomber Minion Fireball Valkyrie Spear Goblins
Goblin Gang Fireball Skeleton Army Bomber Valkyrie Minion
Valkyrie Bomber Minion Skeleton Army Goblin Gang Spear Goblins
Fireball
Goblin Gang Minion
Fireball Valkyrie
Skeleton Army Valkyrie Minion
Valkyrie Skeleton Army Minion Goblin Gang Spear Goblins
Valkyrie Bomber Fireball
Minion Fireball Spear Goblins
Skeleton Army Minion Goblin Gang
Skeleton Army Goblin Gang Valkyrie Minion
Fireball Minion
Valkyrie Skeleton Army
Skeleton Army Goblin Gang Valkyrie
Skeleton Army Goblin Barrel Valkyrie Minion
Valkyrie
Minion Skeleton Army Goblin Gang
Skeleton Army Minion
Skeleton Army Goblin Gang Spear Goblins Minion Bomber Valkyrie
Fireball Spear Goblins Goblin Gang Bomber Goblin Barrel Valkyrie Minion
Goblin Gang Skeleton Army Minion Spear Goblins Valkyrie
Skeleton Army Valkyrie Minion Goblin Gang
Skeleton Army Goblin Gang Spear Goblins Valkyrie
Fireball Goblin Gang Valkyrie Minion
Goblin Gang Bomber Skeleton Army Fireball Valkyrie Minion
Minion Skeleton Army Goblin Gang Fireball Spear Goblins
Skeleton Army Valkyrie Goblin Gang Bomber Fireball Minion
Skeleton Army Goblin Gang Valkyrie Fireball Minion Spear Goblins
Skeleton Army Goblin Gang
Valkyrie Skeleton Army Minion Goblin Gang Spear Goblins
Minion Valkyrie Skeleton Army Spear Goblins Goblin Gang
Minion Fireball Spear Goblins
Valkyrie Goblin Gang Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Spear Goblins Valkyrie Bomber Goblin Gang Minion Fireball Skeleton Army
Bomber Spear Goblins Goblin Gang
Skeleton Army Spear Goblins Valkyrie Minion Bomber Goblin Gang
Goblin Gang Spear Goblins Valkyrie Bomber
Fireball Minion Goblin Gang Spear Goblins
Valkyrie Bomber Spear Goblins
Fireball Valkyrie Bomber Goblin Gang
Skeleton Army Goblin Gang Minion Valkyrie Spear Goblins Bomber
Minion Goblin Gang Fireball Spear Goblins
Fireball Skeleton Army Minion
Skeleton Army Valkyrie
Bomber Goblin Gang
Fireball Minion Bomber
Bomber Valkyrie Goblin Gang Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord