Bộ bài 3.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tệ

4 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Sparky

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có quân chắn!

Có ít nhất một quân chắn hoặc quân chắn nhỏ trong bộ bài của bạn rất hữu ích trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Spear Goblins Minion Mega Minion Hunter

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Spear Goblins Skeleton Barrel Royal Recruits Mega Minion Hunter

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Skeleton Barrel

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Barbarian Barrel The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Skeleton Barrel Royal Recruits

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Spear Goblins Skeleton Barrel Royal Recruits Barbarian Barrel

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Spear Goblins Minion Skeleton Barrel Royal Recruits
Giant Snowball Spear Goblins Minion Skeleton Barrel Royal Recruits Mega Minion
Zap Spear Goblins Minion Skeleton Barrel
Barbarian Barrel Spear Goblins Skeleton Barrel Royal Recruits Hunter
The Log Spear Goblins Skeleton Barrel Royal Recruits Hunter
Earthquake Spear Goblins
Arrows Spear Goblins Minion Skeleton Barrel Royal Recruits
Royal Delivery Spear Goblins Minion Skeleton Barrel Royal Recruits Mega Minion Hunter
Fireball Minion Skeleton Barrel Mega Minion Hunter
Poison Spear Goblins Minion Skeleton Barrel Royal Recruits Mega Minion Hunter
Lightning Mega Minion Hunter
Rocket Hunter

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Hunter

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Barbarian Barrel Hunter The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Spear Goblins Skeleton Barrel Royal Recruits Mega Minion

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Spear Goblins Barbarian Barrel The Log Minion Skeleton Barrel Mega Minion Hunter Royal Recruits

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Spear Goblins Barbarian Barrel The Log Minion

Sự hiệp lực   0 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Spear Goblins + Barbarian Barrel
Minion + Mega Minion Skeleton Barrel Barbarian Barrel
Skeleton Barrel + Minion
Royal Recruits +
+ Minion
+ Spear Goblins Minion Hunter
+ Barbarian Barrel
+

Khắc tinh   45 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Minion Minion Barbarian Barrel The Log
Spear Goblins Minion Hunter The Log Mega Minion
Barbarian Barrel The Log Hunter Skeleton Barrel Royal Recruits
The Log Barbarian Barrel
Mega Minion Barbarian Barrel Minion
Hunter Mega Minion
Mega Minion The Log Minion Royal Recruits
Mega Minion Hunter Minion
Barbarian Barrel The Log Royal Recruits Hunter Mega Minion
The Log Mega Minion Minion
Royal Recruits The Log Minion Mega Minion
The Log Barbarian Barrel Royal Recruits Hunter
Mega Minion Hunter Minion Spear Goblins
The Log Barbarian Barrel Mega Minion Spear Goblins Hunter
Royal Recruits Hunter
Royal Recruits Mega Minion Minion Hunter Spear Goblins
Minion Royal Recruits Barbarian Barrel Mega Minion The Log Spear Goblins
Hunter Mega Minion Minion The Log Royal Recruits
Mega Minion Minion Hunter
Barbarian Barrel Hunter Minion The Log Mega Minion
The Log Barbarian Barrel Skeleton Barrel
Mega Minion Minion Hunter Spear Goblins
Mega Minion Minion
Barbarian Barrel Hunter The Log Royal Recruits
Royal Recruits Minion Hunter Mega Minion
Mega Minion Minion Hunter
Mega Minion The Log Barbarian Barrel
Minion Barbarian Barrel Mega Minion Skeleton Barrel Spear Goblins
Mega Minion Barbarian Barrel The Log
The Log Hunter Barbarian Barrel Royal Recruits Mega Minion
Mega Minion Minion The Log
Royal Recruits
Hunter Barbarian Barrel The Log Royal Recruits
The Log Minion Barbarian Barrel Hunter Spear Goblins
Barbarian Barrel The Log Minion Hunter Mega Minion
Minion Barbarian Barrel Hunter Royal Recruits The Log Mega Minion Spear Goblins
The Log
Mega Minion Hunter Minion
Hunter Royal Recruits
Minion The Log Mega Minion Barbarian Barrel
Mega Minion Spear Goblins The Log Royal Recruits Minion
The Log Barbarian Barrel Hunter Mega Minion
Minion Mega Minion Hunter Spear Goblins
Mega Minion Minion Royal Recruits
Hunter Barbarian Barrel The Log Mega Minion Minion
Hunter Minion Mega Minion
Mega Minion Barbarian Barrel
Mega Minion Hunter Royal Recruits
Minion Barbarian Barrel Mega Minion
Mega Minion Royal Recruits Hunter
Mega Minion Minion Royal Recruits The Log
Mega Minion Minion
Mega Minion Spear Goblins Hunter Minion The Log Royal Recruits
The Log Barbarian Barrel Mega Minion Hunter Minion Spear Goblins
Royal Recruits Spear Goblins Mega Minion Barbarian Barrel Minion
Mega Minion Minion Royal Recruits Hunter
Spear Goblins Royal Recruits Barbarian Barrel Hunter
Minion The Log Barbarian Barrel Mega Minion
Minion Hunter Royal Recruits Mega Minion
Minion Mega Minion Spear Goblins Skeleton Barrel
Royal Recruits Mega Minion Minion
Royal Recruits Minion Hunter Mega Minion The Log Barbarian Barrel Spear Goblins
Royal Recruits Hunter The Log
Minion Hunter Barbarian Barrel Royal Recruits Mega Minion The Log Spear Goblins
Minion Mega Minion Royal Recruits Barbarian Barrel Spear Goblins
Minion Mega Minion Hunter Spear Goblins
Minion Mega Minion Hunter Royal Recruits

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Barbarian Barrel Spear Goblins Hunter The Log Minion
Spear Goblins The Log Barbarian Barrel Hunter Mega Minion
The Log Barbarian Barrel Minion Hunter Spear Goblins Mega Minion
Barbarian Barrel The Log Skeleton Barrel Mega Minion Spear Goblins Hunter
Hunter Spear Goblins Minion Mega Minion Skeleton Barrel
The Log Barbarian Barrel Skeleton Barrel Hunter Spear Goblins Mega Minion
Barbarian Barrel Mega Minion Hunter The Log
Minion Mega Minion Royal Recruits Hunter Barbarian Barrel Spear Goblins
Minion Mega Minion Spear Goblins Hunter
Mega Minion Minion Skeleton Barrel
The Log Barbarian Barrel
Mega Minion Hunter
The Log Barbarian Barrel Minion Mega Minion
Barbarian Barrel Mega Minion Hunter

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord