Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Spear Goblins Fire Spirits Minion Horde

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Spear Goblins Battle Ram Prince Royal Ghost Sparky

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Battle Ram Sparky

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Poison

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Battle Ram Prince Royal Ghost

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Spear Goblins Fire Spirits Minion Horde Battle Ram Prince Royal Ghost

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Royal Ghost

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Spear Goblins Minion Horde Battle Ram Prince Sparky
Giant Snowball Spear Goblins Fire Spirits Minion Horde Battle Ram
Zap Spear Goblins Fire Spirits Minion Horde Battle Ram Prince Sparky
Barbarian Barrel Spear Goblins Fire Spirits Battle Ram Royal Ghost Sparky
The Log Spear Goblins Fire Spirits Battle Ram Prince Sparky
Earthquake Spear Goblins
Arrows Spear Goblins Fire Spirits Minion Horde
Royal Delivery Spear Goblins Fire Spirits Minion Horde Battle Ram Prince Royal Ghost Sparky
Fireball Minion Horde Battle Ram Sparky
Poison Spear Goblins Minion Horde Sparky
Lightning Battle Ram Prince Sparky
Rocket Minion Horde Prince Sparky

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fire Spirits Poison

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fire Spirits Poison Royal Ghost Sparky

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Spear Goblins Fire Spirits Battle Ram Poison Prince Royal Ghost Sparky

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits Minion Horde

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Spear Goblins Fire Spirits Royal Ghost Battle Ram Poison Minion Horde Prince Sparky

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Spear Goblins Fire Spirits Royal Ghost Battle Ram

Sự hiệp lực   2 5

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Spear Goblins +
Fire Spirits + Prince Sparky Battle Ram
Minion Horde +
Battle Ram + Poison Fire Spirits Prince Royal Ghost
+ Battle Ram
+ Fire Spirits Battle Ram
+ Battle Ram
+ Fire Spirits

Khắc tinh   55 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Royal Ghost Prince Poison
Poison Royal Ghost Minion Horde Fire Spirits Spear Goblins
Poison Minion Horde Royal Ghost Fire Spirits
Poison
Minion Horde Battle Ram Poison Prince
Poison
Poison Fire Spirits Sparky Minion Horde
Minion Horde Fire Spirits Poison
Royal Ghost Sparky Poison Prince Minion Horde
Minion Horde Sparky Prince
Sparky Minion Horde Fire Spirits Battle Ram Prince
Poison Sparky
Fire Spirits Poison Minion Horde Spear Goblins
Poison Spear Goblins Fire Spirits Royal Ghost
Prince Minion Horde Sparky
Minion Horde Spear Goblins Prince Fire Spirits
Minion Horde Fire Spirits Royal Ghost Prince Spear Goblins Poison
Sparky Minion Horde Fire Spirits Prince
Minion Horde Sparky
Minion Horde Sparky Fire Spirits Prince
Poison Royal Ghost Battle Ram
Poison Minion Horde Fire Spirits Spear Goblins
Battle Ram Poison Sparky Prince Minion Horde
Poison Fire Spirits Royal Ghost Sparky Minion Horde
Sparky Prince Minion Horde
Poison
Sparky Prince Minion Horde
Battle Ram Poison
Battle Ram Fire Spirits Spear Goblins Sparky Minion Horde
Royal Ghost Prince Poison
Fire Spirits Minion Horde Poison Royal Ghost
Poison
Poison Battle Ram
Poison Fire Spirits Minion Horde
Poison Prince Minion Horde Fire Spirits Royal Ghost
Poison Fire Spirits Minion Horde Spear Goblins
Fire Spirits Minion Horde Royal Ghost
Poison Fire Spirits Spear Goblins Royal Ghost
Poison Fire Spirits Minion Horde
Poison Minion Horde
Poison
Minion Horde Prince
Minion Horde Fire Spirits Prince Spear Goblins
Poison Sparky Royal Ghost
Minion Horde Poison Fire Spirits Spear Goblins
Minion Horde Prince
Royal Ghost Minion Horde Prince Sparky
Poison Minion Horde
Prince Royal Ghost
Minion Horde Prince Royal Ghost
Minion Horde Poison Sparky Prince Battle Ram
Prince Sparky Minion Horde
Minion Horde Sparky Battle Ram
Minion Horde Prince Sparky
Fire Spirits Spear Goblins Royal Ghost Prince
Royal Ghost Poison Fire Spirits Spear Goblins
Minion Horde Spear Goblins Prince Battle Ram Royal Ghost Poison Fire Spirits
Minion Horde Prince Sparky Poison
Spear Goblins Poison Sparky Prince
Poison Royal Ghost Prince
Poison Fire Spirits Royal Ghost Minion Horde
Minion Horde Spear Goblins Fire Spirits Poison
Prince Fire Spirits Minion Horde
Minion Horde Royal Ghost Fire Spirits Spear Goblins Poison Prince
Prince Sparky Minion Horde
Minion Horde Poison Spear Goblins
Minion Horde Fire Spirits Spear Goblins Prince
Minion Horde Poison Spear Goblins
Prince Minion Horde Sparky Royal Ghost

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Fire Spirits Poison Spear Goblins Royal Ghost Sparky
Spear Goblins Royal Ghost Fire Spirits Poison
Fire Spirits Poison Royal Ghost Spear Goblins Minion Horde
Fire Spirits Poison Royal Ghost Spear Goblins
Poison Minion Horde Fire Spirits Spear Goblins
Fire Spirits Poison Spear Goblins Royal Ghost
Poison Fire Spirits Royal Ghost
Sparky Prince Fire Spirits Spear Goblins Royal Ghost Minion Horde
Poison Fire Spirits Minion Horde Spear Goblins
Poison Battle Ram
Prince Minion Horde Battle Ram
Fire Spirits
Prince
Poison Battle Ram Fire Spirits
Poison Prince Fire Spirits Royal Ghost

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord