Bộ bài 3.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Spear Goblins Ice Golem Mega Minion Baby Dragon Goblin Giant

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Spear Goblins Ice Golem Mega Minion Baby Dragon Goblin Giant Bandit

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Goblin Giant Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Royal Delivery

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Giant Miner Bandit

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Spear Goblins Royal Delivery Ice Golem Baby Dragon Goblin Giant Bandit

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Ice Golem Miner Bandit

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Spear Goblins Miner
Giant Snowball Spear Goblins
Zap Spear Goblins Bandit
Barbarian Barrel Spear Goblins Bandit
The Log Spear Goblins Bandit
Earthquake
Arrows Spear Goblins
Royal Delivery Spear Goblins
Fireball Mega Minion
Poison
Lightning Baby Dragon
Rocket

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Royal Delivery Ice Golem Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Royal Delivery Ice Golem Baby Dragon

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Spear Goblins Royal Delivery Ice Golem Mega Minion Miner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Golem

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Spear Goblins Ice Golem Royal Delivery Mega Minion Miner Bandit Baby Dragon Goblin Giant

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Spear Goblins Ice Golem Royal Delivery Mega Minion

Sự hiệp lực   5 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Spear Goblins + Miner Ice Golem Baby Dragon
Royal Delivery +
Ice Golem + Mega Minion Bandit Spear Goblins Baby Dragon Miner
Mega Minion + Ice Golem Baby Dragon Miner Goblin Giant
+ Mega Minion Spear Goblins Ice Golem Miner
+ Mega Minion
+ Spear Goblins Baby Dragon Ice Golem Mega Minion Bandit
+ Ice Golem Miner

Khắc tinh   43 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Spear Goblins Royal Delivery Mega Minion Goblin Giant Baby Dragon Ice Golem
Royal Delivery Ice Golem Baby Dragon
Bandit Royal Delivery Baby Dragon Miner
Goblin Giant Ice Golem Mega Minion Miner Baby Dragon
Baby Dragon Mega Minion Royal Delivery Ice Golem
Royal Delivery Baby Dragon Ice Golem Mega Minion
Royal Delivery Mega Minion Ice Golem Baby Dragon
Mega Minion
Ice Golem Mega Minion
Baby Dragon
Mega Minion Baby Dragon Spear Goblins Ice Golem
Royal Delivery Spear Goblins Bandit Baby Dragon Mega Minion Ice Golem Miner
Mega Minion Miner Ice Golem Bandit Spear Goblins
Spear Goblins Bandit Miner Mega Minion Royal Delivery Baby Dragon Ice Golem
Mega Minion Bandit
Mega Minion Ice Golem Baby Dragon
Mega Minion Bandit
Ice Golem Baby Dragon Goblin Giant Bandit Miner
Baby Dragon Spear Goblins Mega Minion
Baby Dragon
Mega Minion
Mega Minion
Mega Minion Goblin Giant Ice Golem Miner
Bandit Mega Minion Ice Golem Miner Baby Dragon
Baby Dragon Mega Minion Royal Delivery
Miner
Mega Minion Goblin Giant Baby Dragon
Ice Golem
Baby Dragon Royal Delivery
Royal Delivery Ice Golem Spear Goblins Baby Dragon
Mega Minion Baby Dragon
Baby Dragon Mega Minion Spear Goblins Royal Delivery Ice Golem
Ice Golem Baby Dragon
Mega Minion Baby Dragon Ice Golem
Bandit
Bandit Ice Golem Mega Minion Miner
Bandit Mega Minion Spear Goblins Ice Golem
Royal Delivery Baby Dragon Mega Minion Bandit Ice Golem
Mega Minion Spear Goblins
Mega Minion Ice Golem Baby Dragon Bandit Miner
Ice Golem Bandit Mega Minion Goblin Giant
Mega Minion Baby Dragon
Mega Minion Bandit Ice Golem Miner
Ice Golem Mega Minion Bandit
Miner Goblin Giant Mega Minion Ice Golem
Mega Minion
Mega Minion Ice Golem Goblin Giant
Mega Minion
Mega Minion Ice Golem Spear Goblins Bandit
Bandit Mega Minion Royal Delivery Miner Ice Golem Spear Goblins Baby Dragon
Ice Golem Mega Minion Bandit Spear Goblins
Mega Minion Baby Dragon Bandit
Spear Goblins Ice Golem Bandit
Royal Delivery Baby Dragon Mega Minion Ice Golem
Baby Dragon Mega Minion Bandit Ice Golem Royal Delivery
Mega Minion Ice Golem Spear Goblins Baby Dragon
Ice Golem Bandit Mega Minion
Bandit Spear Goblins Mega Minion Baby Dragon Ice Golem
Ice Golem Royal Delivery Baby Dragon Mega Minion Spear Goblins
Mega Minion Miner Spear Goblins Ice Golem Baby Dragon
Mega Minion Ice Golem Baby Dragon Royal Delivery Spear Goblins
Ice Golem Mega Minion Bandit

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Baby Dragon Spear Goblins Royal Delivery Ice Golem Goblin Giant
Royal Delivery Spear Goblins Bandit Ice Golem Baby Dragon Mega Minion
Mega Minion Ice Golem Spear Goblins Bandit Royal Delivery Baby Dragon
Baby Dragon Ice Golem Royal Delivery Bandit Spear Goblins Mega Minion
Royal Delivery Ice Golem Baby Dragon Goblin Giant Spear Goblins Mega Minion
Ice Golem Royal Delivery Mega Minion Baby Dragon Spear Goblins
Royal Delivery Mega Minion Ice Golem Bandit Baby Dragon
Mega Minion Royal Delivery Bandit Baby Dragon Miner Ice Golem Spear Goblins
Royal Delivery Mega Minion Baby Dragon Goblin Giant Ice Golem Spear Goblins
Mega Minion Bandit Baby Dragon Ice Golem
Mega Minion Baby Dragon Ice Golem
Baby Dragon Mega Minion
Ice Golem
Royal Delivery
Bandit Mega Minion
Ice Golem Bandit Mega Minion Baby Dragon
Bandit Baby Dragon Mega Minion
Miner Mega Minion Spear Goblins Ice Golem
Ice Golem Bandit
Ice Golem
Bandit Mega Minion

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord