Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tệ

1 problems Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công trên không và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Witch Princess

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Bomb Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Knight Witch Princess Sparky

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Wall Breakers Sparky

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Barbarian Barrel Lightning

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Wall Breakers Princess

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Lightning

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Knight Wall Breakers Barbarian Barrel Princess

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Knight

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Witch Princess
Zap Witch Sparky
Tornado
The Log Wall Breakers Witch Princess
Arrows Witch Princess
Fireball Bomb Tower Wall Breakers Witch Princess Sparky
Poison Wall Breakers Witch Princess Sparky
Lightning Bomb Tower Witch Sparky
Rocket Witch Sparky

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Witch Princess

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Bomb Tower Princess Sparky

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Knight Princess Sparky

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Princess

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Wall Breakers Barbarian Barrel Knight Princess Bomb Tower Witch Lightning Sparky

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Wall Breakers Barbarian Barrel Knight Princess

Sự hiệp lực   0 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Knight + Princess
Bomb Tower + Princess
Wall Breakers +
Barbarian Barrel + Witch Sparky
+ Barbarian Barrel
+
+ Knight Bomb Tower
+ Barbarian Barrel

Khắc tinh   54 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Witch Bomb Tower Lightning Princess Knight
Princess Barbarian Barrel Bomb Tower Knight Witch
Barbarian Barrel Princess
Knight Witch Bomb Tower Barbarian Barrel Lightning
Bomb Tower Princess Sparky Knight
Princess Witch
Barbarian Barrel Sparky Bomb Tower Princess Witch Knight Lightning
Sparky Knight Witch Bomb Tower
Lightning Knight Witch Bomb Tower Sparky
Sparky Witch Barbarian Barrel
Lightning Princess Witch
Barbarian Barrel Witch Princess Knight
Witch Bomb Tower Sparky
Witch Knight
Lightning Barbarian Barrel Princess Knight Bomb Tower
Sparky Bomb Tower Knight Witch
Knight Princess Sparky
Lightning Barbarian Barrel Sparky Knight Witch Bomb Tower
Lightning Princess Barbarian Barrel Witch Knight
Lightning Princess Witch
Lightning Bomb Tower Barbarian Barrel Witch Princess Sparky
Sparky Bomb Tower
Lightning Witch
Bomb Tower Sparky Witch Knight
Princess Lightning Barbarian Barrel Witch Knight
Knight Lightning Princess Barbarian Barrel Bomb Tower
Bomb Tower Princess Barbarian Barrel
Lightning
Princess Lightning Witch
Lightning Princess Bomb Tower
Bomb Tower Barbarian Barrel Witch
Bomb Tower Princess Barbarian Barrel Witch
Barbarian Barrel Lightning Princess
Witch Princess Bomb Tower Barbarian Barrel Knight
Princess
Witch Lightning Princess
Lightning Witch Princess Knight
Knight Bomb Tower Witch Barbarian Barrel
Knight Witch
Lightning Knight Princess Bomb Tower Barbarian Barrel Sparky Witch
Princess Bomb Tower Lightning Witch
Knight Lightning
Knight Sparky Lightning Bomb Tower Barbarian Barrel
Lightning
Knight Bomb Tower Barbarian Barrel Princess
Knight Witch
Lightning Bomb Tower Sparky Knight Barbarian Barrel
Bomb Tower Witch Knight Sparky
Knight Witch Sparky
Bomb Tower Sparky Knight Witch
Knight Witch
Princess Barbarian Barrel Knight Lightning
Knight Barbarian Barrel Witch Bomb Tower
Witch Lightning Sparky Knight
Witch Barbarian Barrel Knight Sparky
Lightning Knight Barbarian Barrel
Lightning Knight Witch Princess
Lightning Witch Princess
Knight Witch Bomb Tower Lightning
Knight Lightning Barbarian Barrel Bomb Tower Princess
Sparky Bomb Tower Lightning
Barbarian Barrel Princess Knight Witch
Lightning Barbarian Barrel Knight Witch Princess
Witch Princess
Sparky Knight Bomb Tower Witch

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Witch Barbarian Barrel Princess Bomb Tower Knight Sparky
Barbarian Barrel Knight Bomb Tower Witch
Knight Barbarian Barrel Bomb Tower Princess Witch
Barbarian Barrel Princess Bomb Tower Witch Knight
Princess Witch
Barbarian Barrel Princess Knight Witch Bomb Tower
Princess Barbarian Barrel Knight Bomb Tower Witch
Knight Princess Bomb Tower Sparky Barbarian Barrel Witch
Witch Princess
Knight Barbarian Barrel Princess Bomb Tower
Lightning Princess Wall Breakers
Knight Wall Breakers
Knight Witch
Witch Lightning Barbarian Barrel Princess
Princess Sparky
Lightning Witch Sparky Barbarian Barrel Princess Wall Breakers
Barbarian Barrel Knight
Knight
Lightning Bomb Tower Knight Barbarian Barrel Witch Princess

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord