Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tệ
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tệ
Synergy Deck synergy Tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Fire Spirits Heal Spirit Three Musketeers

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Royal Giant Three Musketeers

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Royal Giant Three Musketeers Graveyard

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Giant Snowball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Royal Giant Graveyard

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Graveyard

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Fire Spirits Royal Giant Heal Spirit

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Graveyard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Royal Giant Three Musketeers Skeleton Army Guards Graveyard
Giant Snowball Fire Spirits Three Musketeers Skeleton Army Guards Graveyard
Zap Fire Spirits Royal Giant Three Musketeers Skeleton Army Guards Graveyard
Barbarian Barrel Fire Spirits Heal Spirit Three Musketeers Skeleton Army Guards Graveyard
The Log Fire Spirits Royal Giant Heal Spirit Three Musketeers Skeleton Army Guards Graveyard
Earthquake Skeleton Army Guards Graveyard
Arrows Fire Spirits Heal Spirit Skeleton Army Guards Graveyard
Royal Delivery Fire Spirits Heal Spirit Three Musketeers Skeleton Army Guards Graveyard
Fireball Three Musketeers Skeleton Army
Poison Three Musketeers Skeleton Army Guards Graveyard
Lightning Three Musketeers
Rocket Three Musketeers

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fire Spirits Giant Snowball Heal Spirit

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fire Spirits Giant Snowball Heal Spirit

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Fire Spirits Heal Spirit Skeleton Army Guards

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Royal Giant Skeleton Army Graveyard

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits Heal Spirit Three Musketeers

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Heal Spirit Fire Spirits Giant Snowball Skeleton Army Guards Graveyard Royal Giant Three Musketeers

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

8 Heal Spirit Fire Spirits Giant Snowball Skeleton Army

Sự hiệp lực   2 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Fire Spirits + Royal Giant Three Musketeers
Giant Snowball +
Royal Giant + Fire Spirits Heal Spirit
Heal Spirit + Royal Giant Three Musketeers
+ Fire Spirits Skeleton Army Guards Heal Spirit
+ Three Musketeers
+ Three Musketeers
+

Khắc tinh   45 68

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Giant Snowball
Three Musketeers Fire Spirits Skeleton Army Guards Giant Snowball
Skeleton Army Giant Snowball Guards Fire Spirits
Royal Giant Guards Skeleton Army
Fire Spirits Skeleton Army Giant Snowball
Fire Spirits Three Musketeers Giant Snowball
Guards Skeleton Army
Skeleton Army
Guards Skeleton Army Fire Spirits
Giant Snowball Skeleton Army Three Musketeers
Giant Snowball Fire Spirits Three Musketeers
Skeleton Army Fire Spirits
Skeleton Army
Skeleton Army Guards Fire Spirits
Skeleton Army Fire Spirits Guards
Skeleton Army Fire Spirits Guards
Guards
Skeleton Army Guards Three Musketeers Giant Snowball Fire Spirits
Royal Giant
Fire Spirits
Royal Giant
Fire Spirits Skeleton Army Guards Giant Snowball
Skeleton Army
Skeleton Army Guards Three Musketeers
Royal Giant
Graveyard Skeleton Army Fire Spirits Royal Giant Guards
Fire Spirits Guards Three Musketeers Skeleton Army Giant Snowball
Graveyard
Royal Giant Three Musketeers
Three Musketeers Guards Fire Spirits Skeleton Army
Skeleton Army Guards Fire Spirits Giant Snowball
Skeleton Army Giant Snowball Fire Spirits Guards
Skeleton Army Fire Spirits Guards Giant Snowball Three Musketeers
Fire Spirits Guards Giant Snowball Skeleton Army
Giant Snowball Three Musketeers Fire Spirits
Skeleton Army Guards
Skeleton Army Guards Fire Spirits
Fire Spirits Giant Snowball
Skeleton Army
Skeleton Army Guards
Three Musketeers
Skeleton Army
Skeleton Army Guards
Skeleton Army Royal Giant Three Musketeers
Skeleton Army Guards Graveyard Three Musketeers
Skeleton Army Three Musketeers
Fire Spirits Guards Skeleton Army
Giant Snowball Guards Fire Spirits
Skeleton Army Guards Fire Spirits
Guards Skeleton Army
Skeleton Army Guards
Fire Spirits Guards Giant Snowball Three Musketeers Skeleton Army
Giant Snowball Skeleton Army Fire Spirits
Skeleton Army Guards Fire Spirits
Skeleton Army Fire Spirits Guards
Skeleton Army Giant Snowball
Skeleton Army Guards Giant Snowball
Guards Skeleton Army Fire Spirits Graveyard
Three Musketeers
Guards

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Fire Spirits Giant Snowball Skeleton Army
Fire Spirits
Skeleton Army Fire Spirits Guards Giant Snowball
Fire Spirits Giant Snowball Guards
Giant Snowball Fire Spirits Three Musketeers
Giant Snowball Fire Spirits
Guards Giant Snowball Fire Spirits
Guards Skeleton Army Three Musketeers Fire Spirits
Fire Spirits Giant Snowball
Royal Giant Three Musketeers Skeleton Army
Skeleton Army Guards Royal Giant
Giant Snowball Fire Spirits
Royal Giant Fire Spirits
Fire Spirits

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord