Bộ bài 4.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Mega Minion Baby Dragon Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Mega Minion Goblin Cage Baby Dragon Dark Prince Golem Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Golem

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Giant Snowball Poison

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Dark Prince

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Baby Dragon Dark Prince Golem

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Dark Prince Golem Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Dark Prince
Giant Snowball Mega Minion Baby Dragon
Zap Dark Prince
Barbarian Barrel Goblin Cage Dark Prince Electro Wizard
The Log Goblin Cage Dark Prince
Earthquake Goblin Cage
Arrows
Royal Delivery Mega Minion Goblin Cage Baby Dragon Dark Prince Electro Wizard
Fireball Mega Minion Goblin Cage Baby Dragon Electro Wizard
Poison Mega Minion Goblin Cage Electro Wizard
Lightning Mega Minion Goblin Cage Baby Dragon Dark Prince Electro Wizard
Rocket

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Giant Snowball Baby Dragon Poison

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Giant Snowball Baby Dragon Poison Dark Prince

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mega Minion Baby Dragon Poison Dark Prince Golem

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Giant Snowball Mega Minion Goblin Cage Baby Dragon Poison Dark Prince Electro Wizard Golem

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 Giant Snowball Mega Minion Goblin Cage Baby Dragon

Sự hiệp lực   3 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Giant Snowball + Golem Poison Goblin Cage
Mega Minion + Golem Electro Wizard Baby Dragon
Goblin Cage + Giant Snowball
Baby Dragon + Mega Minion Electro Wizard Golem
+ Golem Giant Snowball
+
+ Mega Minion Poison Baby Dragon Giant Snowball
+ Mega Minion Baby Dragon

Khắc tinh   54 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Minion Baby Dragon Poison Giant Snowball Electro Wizard
Poison Electro Wizard Mega Minion Baby Dragon Giant Snowball
Poison Electro Wizard Baby Dragon Dark Prince Giant Snowball
Poison Electro Wizard Baby Dragon
Mega Minion Golem Poison Electro Wizard Baby Dragon
Poison Baby Dragon Electro Wizard Mega Minion
Mega Minion Poison Baby Dragon Giant Snowball Electro Wizard
Poison Baby Dragon Electro Wizard Mega Minion Giant Snowball
Poison Electro Wizard Baby Dragon Mega Minion Dark Prince
Electro Wizard Mega Minion Goblin Cage
Dark Prince Golem Mega Minion Electro Wizard
Dark Prince Poison Baby Dragon Giant Snowball
Mega Minion Poison Electro Wizard Giant Snowball Baby Dragon
Poison Baby Dragon Electro Wizard Mega Minion
Dark Prince
Mega Minion Electro Wizard Dark Prince
Mega Minion Poison Baby Dragon Electro Wizard Dark Prince
Dark Prince Goblin Cage Electro Wizard Mega Minion
Mega Minion Baby Dragon Electro Wizard
Electro Wizard Mega Minion Giant Snowball Dark Prince
Poison Electro Wizard Baby Dragon
Poison Electro Wizard Baby Dragon Mega Minion
Mega Minion Dark Prince Baby Dragon Poison
Poison Giant Snowball Electro Wizard Baby Dragon
Mega Minion
Poison
Mega Minion Electro Wizard Goblin Cage
Electro Wizard Poison Mega Minion
Electro Wizard Mega Minion
Mega Minion Dark Prince Electro Wizard Poison Baby Dragon
Baby Dragon Goblin Cage Mega Minion Dark Prince Giant Snowball Poison Electro Wizard
Poison
Mega Minion Baby Dragon Electro Wizard Poison
Poison
Goblin Cage Poison Baby Dragon Dark Prince Electro Wizard Giant Snowball
Electro Wizard Poison Giant Snowball Baby Dragon
Electro Wizard Baby Dragon Mega Minion Giant Snowball
Poison Baby Dragon Giant Snowball Electro Wizard Mega Minion
Giant Snowball Poison Electro Wizard Baby Dragon
Mega Minion Baby Dragon Poison Electro Wizard
Poison
Electro Wizard Mega Minion Dark Prince
Dark Prince Electro Wizard Mega Minion Goblin Cage
Poison Electro Wizard Mega Minion Baby Dragon Dark Prince
Electro Wizard Mega Minion Poison Giant Snowball
Mega Minion Dark Prince Electro Wizard Baby Dragon
Mega Minion Dark Prince Electro Wizard
Baby Dragon Mega Minion Poison Electro Wizard
Mega Minion Dark Prince Electro Wizard
Mega Minion Dark Prince Goblin Cage Electro Wizard
Golem Dark Prince Electro Wizard Mega Minion Poison
Goblin Cage Mega Minion
Mega Minion Electro Wizard Goblin Cage
Mega Minion Electro Wizard Goblin Cage
Electro Wizard Mega Minion
Electro Wizard Mega Minion Poison Baby Dragon Giant Snowball
Electro Wizard Mega Minion Goblin Cage Poison Dark Prince
Electro Wizard Dark Prince Poison Baby Dragon Mega Minion Goblin Cage
Electro Wizard Dark Prince Poison Goblin Cage
Poison Baby Dragon Electro Wizard Mega Minion Dark Prince
Poison Mega Minion Electro Wizard Giant Snowball Baby Dragon Dark Prince
Mega Minion Electro Wizard Giant Snowball Baby Dragon Poison
Electro Wizard Goblin Cage Mega Minion Dark Prince
Electro Wizard Mega Minion Poison Baby Dragon Dark Prince
Electro Wizard Goblin Cage Dark Prince Giant Snowball
Electro Wizard Poison Baby Dragon Giant Snowball Mega Minion
Electro Wizard Mega Minion Baby Dragon Dark Prince
Mega Minion Electro Wizard Baby Dragon Poison
Mega Minion Dark Prince Golem

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Electro Wizard Baby Dragon Giant Snowball Poison Dark Prince
Baby Dragon Poison Mega Minion Electro Wizard
Baby Dragon Mega Minion Poison Dark Prince Giant Snowball Electro Wizard
Baby Dragon Giant Snowball Electro Wizard Poison Dark Prince Mega Minion
Electro Wizard Poison Baby Dragon Giant Snowball Mega Minion
Giant Snowball Poison Electro Wizard Baby Dragon Mega Minion
Poison Mega Minion Dark Prince Giant Snowball Electro Wizard Baby Dragon
Mega Minion Dark Prince Goblin Cage Electro Wizard Baby Dragon
Mega Minion Poison Baby Dragon Electro Wizard Giant Snowball
Mega Minion Baby Dragon Poison
Electro Wizard
Giant Snowball
Electro Wizard Mega Minion Dark Prince
Poison Mega Minion Electro Wizard Baby Dragon
Electro Wizard Mega Minion Poison

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord