Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Inferno Dragon Electro Wizard Ram Rider

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bandit Inferno Dragon Electro Wizard Ram Rider Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Ram Rider Mega Knight

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Giant Snowball Barbarian Barrel Poison

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Bandit Ram Rider Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Barbarian Barrel Bandit Ram Rider Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Bandit Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Inferno Dragon
Giant Snowball
Zap Bandit Inferno Dragon Ram Rider
Barbarian Barrel Bandit
The Log Bandit Ram Rider
Earthquake
Arrows
Royal Delivery
Fireball Inferno Dragon Electro Wizard Ram Rider
Poison Electro Wizard
Lightning Inferno Dragon Electro Wizard Ram Rider
Rocket Inferno Dragon Ram Rider

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Giant Snowball Poison

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Giant Snowball Poison Mega Knight

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Poison Inferno Dragon

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Giant Snowball Barbarian Barrel Bandit Poison Inferno Dragon Electro Wizard Ram Rider Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Giant Snowball Barbarian Barrel Bandit Poison

Sự hiệp lực   2 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Giant Snowball + Ram Rider Mega Knight Poison
Barbarian Barrel + Poison Mega Knight Ram Rider
Poison + Barbarian Barrel Bandit Giant Snowball Ram Rider
Bandit + Poison Electro Wizard Mega Knight Ram Rider
+ Mega Knight Ram Rider
+ Bandit Mega Knight
+ Giant Snowball Inferno Dragon Bandit Barbarian Barrel Poison
+ Barbarian Barrel Bandit Electro Wizard Inferno Dragon Giant Snowball

Khắc tinh   53 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Electro Wizard Poison Giant Snowball
Poison Mega Knight Barbarian Barrel Electro Wizard Giant Snowball
Poison Barbarian Barrel Electro Wizard Bandit Ram Rider
Barbarian Barrel Electro Wizard Mega Knight Ram Rider Inferno Dragon Poison
Mega Knight Poison Electro Wizard Giant Snowball
Poison Giant Snowball Electro Wizard
Barbarian Barrel Poison Mega Knight Electro Wizard
Inferno Dragon Electro Wizard Ram Rider
Mega Knight Electro Wizard
Mega Knight Giant Snowball Poison Barbarian Barrel
Poison Inferno Dragon Electro Wizard Giant Snowball
Poison Barbarian Barrel Bandit Ram Rider Electro Wizard Mega Knight
Mega Knight
Mega Knight Inferno Dragon Electro Wizard Bandit
Mega Knight Electro Wizard Poison Bandit Barbarian Barrel
Ram Rider Electro Wizard Bandit Inferno Dragon Mega Knight
Ram Rider Electro Wizard Mega Knight Inferno Dragon
Mega Knight Electro Wizard Barbarian Barrel Giant Snowball Ram Rider Bandit
Poison Electro Wizard Bandit Barbarian Barrel Ram Rider
Poison Ram Rider Electro Wizard
Poison Mega Knight Giant Snowball Electro Wizard Barbarian Barrel
Inferno Dragon
Poison
Inferno Dragon Electro Wizard
Barbarian Barrel Poison Electro Wizard
Bandit Barbarian Barrel Electro Wizard Mega Knight Poison
Mega Knight Electro Wizard Barbarian Barrel Poison Giant Snowball
Poison
Poison Electro Wizard
Poison Mega Knight
Mega Knight Poison Giant Snowball Ram Rider Electro Wizard Barbarian Barrel
Barbarian Barrel Giant Snowball Mega Knight Electro Wizard Poison
Barbarian Barrel Electro Wizard Mega Knight Giant Snowball
Poison Barbarian Barrel Electro Wizard Mega Knight Giant Snowball
Poison Giant Snowball Electro Wizard
Inferno Dragon Electro Wizard Poison
Bandit Mega Knight Poison
Bandit Electro Wizard Barbarian Barrel Inferno Dragon Mega Knight
Electro Wizard Bandit Mega Knight
Electro Wizard Poison Mega Knight Barbarian Barrel Bandit
Ram Rider Electro Wizard Giant Snowball Poison Inferno Dragon
Inferno Dragon Electro Wizard Mega Knight Bandit
Mega Knight Barbarian Barrel Bandit Electro Wizard
Poison Electro Wizard
Inferno Dragon Mega Knight Bandit Electro Wizard Barbarian Barrel
Bandit Electro Wizard Mega Knight Inferno Dragon Ram Rider
Ram Rider Poison Electro Wizard Barbarian Barrel Inferno Dragon Mega Knight
Inferno Dragon Mega Knight
Inferno Dragon Electro Wizard
Inferno Dragon Electro Wizard
Electro Wizard Mega Knight Bandit
Electro Wizard Bandit Barbarian Barrel Mega Knight Giant Snowball Poison Ram Rider
Electro Wizard Mega Knight Poison Barbarian Barrel Bandit
Poison Mega Knight Inferno Dragon Electro Wizard Bandit
Electro Wizard Barbarian Barrel Poison Mega Knight Bandit
Poison Barbarian Barrel Mega Knight Electro Wizard
Poison Mega Knight Electro Wizard Bandit Giant Snowball
Electro Wizard Giant Snowball Poison
Bandit Mega Knight Electro Wizard
Electro Wizard Mega Knight Bandit Barbarian Barrel Poison
Ram Rider Electro Wizard Mega Knight Giant Snowball
Electro Wizard Poison Barbarian Barrel Giant Snowball Mega Knight Ram Rider
Electro Wizard Barbarian Barrel Mega Knight
Inferno Dragon Electro Wizard Poison Ram Rider
Bandit Mega Knight Inferno Dragon

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Mega Knight Electro Wizard Giant Snowball Barbarian Barrel Poison Ram Rider
Barbarian Barrel Electro Wizard Mega Knight Poison Bandit
Barbarian Barrel Mega Knight Giant Snowball Poison Bandit Electro Wizard
Giant Snowball Mega Knight Barbarian Barrel Electro Wizard Ram Rider Bandit Poison
Giant Snowball Electro Wizard Poison Ram Rider
Barbarian Barrel Giant Snowball Electro Wizard Poison
Mega Knight Poison Barbarian Barrel Ram Rider Bandit Giant Snowball Electro Wizard
Bandit Inferno Dragon Mega Knight Electro Wizard Barbarian Barrel
Poison Giant Snowball Ram Rider Electro Wizard
Mega Knight Bandit Barbarian Barrel Electro Wizard Giant Snowball Poison
Ram Rider Poison
Electro Wizard Ram Rider Inferno Dragon
Giant Snowball Poison
Bandit Mega Knight Electro Wizard
Poison Barbarian Barrel Bandit Ram Rider Electro Wizard
Inferno Dragon
Electro Wizard Ram Rider Barbarian Barrel
Mega Knight Bandit Electro Wizard Barbarian Barrel
Electro Wizard Barbarian Barrel Bandit Mega Knight Poison

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord