Bộ bài 4.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách ép buộc đối thủ của bạn phải chi tiêu tiên dược.

Khi đối thủ của bạn chơi đơn vị có chi phí cao (6 hoặc nhiều hơn) ở phía sau, bạn phải có khả năng đối phó với hắn ta, tốt hơn bằng cách tấn công bên làn đường khác không để hắn ta xây dựng một cú đẩy lớn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Mega Minion Baby Dragon Night Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Skeletons Mega Minion Elixir Collector Baby Dragon Golem Night Witch

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Golem

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Lightning

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Elixir Collector Lightning

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Baby Dragon Golem

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Golem

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeletons Night Witch
Giant Snowball Skeletons Mega Minion Baby Dragon Night Witch
Zap Skeletons Night Witch
Barbarian Barrel Skeletons Night Witch
The Log Skeletons
Earthquake Skeletons Elixir Collector
Arrows Skeletons Night Witch
Royal Delivery Skeletons Mega Minion Baby Dragon Night Witch
Fireball Mega Minion Elixir Collector Baby Dragon Night Witch
Poison Mega Minion Elixir Collector Night Witch
Lightning Mega Minion Elixir Collector Baby Dragon Night Witch
Rocket Elixir Collector Night Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Baby Dragon

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mega Minion Elixir Collector Baby Dragon Golem Night Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeletons Zap Mega Minion Baby Dragon Night Witch Elixir Collector Lightning Golem

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Skeletons Zap Mega Minion Baby Dragon

Sự hiệp lực   7 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Skeletons + Mega Minion Elixir Collector Baby Dragon
Zap + Mega Minion Lightning Golem
Mega Minion + Skeletons Zap Golem Baby Dragon
Elixir Collector + Golem Skeletons
+ Skeletons Mega Minion Golem
+ Golem Zap
+ Elixir Collector Mega Minion Lightning Night Witch Baby Dragon Zap
+ Golem

Khắc tinh   51 79

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Minion Baby Dragon Night Witch
Night Witch Lightning Baby Dragon Mega Minion Zap
Zap Baby Dragon
Baby Dragon
Golem Mega Minion Lightning Baby Dragon
Mega Minion Lightning Baby Dragon
Mega Minion Baby Dragon
Baby Dragon Mega Minion Zap
Mega Minion Baby Dragon Lightning Night Witch
Skeletons Mega Minion
Lightning Mega Minion Golem Skeletons
Baby Dragon
Mega Minion Lightning Skeletons Baby Dragon Zap Night Witch
Zap Baby Dragon Skeletons Mega Minion
Night Witch
Mega Minion Skeletons Night Witch
Lightning Baby Dragon Night Witch Skeletons Mega Minion
Mega Minion Night Witch Skeletons
Mega Minion Baby Dragon Night Witch
Lightning Skeletons Zap Mega Minion Night Witch
Lightning Baby Dragon Skeletons
Baby Dragon Mega Minion Lightning
Lightning Baby Dragon Mega Minion
Zap Lightning Baby Dragon
Mega Minion Night Witch
Lightning
Mega Minion Skeletons Night Witch
Lightning Mega Minion
Zap Lightning Mega Minion
Lightning Mega Minion Baby Dragon
Mega Minion Night Witch Baby Dragon
Lightning Elixir Collector
Mega Minion Lightning Baby Dragon
Lightning
Baby Dragon Zap
Zap Baby Dragon Skeletons
Baby Dragon Skeletons Night Witch Zap Lightning Mega Minion
Baby Dragon Skeletons Mega Minion Night Witch
Zap Baby Dragon
Mega Minion Baby Dragon Night Witch Lightning
Lightning Skeletons
Zap Mega Minion
Mega Minion Zap Skeletons
Lightning Mega Minion Baby Dragon Night Witch
Mega Minion Night Witch Lightning Zap
Mega Minion Night Witch Lightning Baby Dragon
Mega Minion Lightning Night Witch
Lightning Mega Minion Baby Dragon
Mega Minion
Skeletons Mega Minion
Lightning Golem Mega Minion
Mega Minion Night Witch
Mega Minion Skeletons Night Witch
Mega Minion Night Witch
Mega Minion Night Witch Skeletons
Mega Minion Night Witch Lightning Baby Dragon Skeletons
Mega Minion Zap Night Witch Skeletons
Lightning Baby Dragon Mega Minion Zap Skeletons
Night Witch Skeletons
Lightning Mega Minion Baby Dragon Zap Night Witch
Lightning Mega Minion Zap Baby Dragon Night Witch
Lightning Zap Mega Minion Skeletons Baby Dragon Night Witch
Mega Minion Night Witch Lightning
Lightning Baby Dragon Night Witch Mega Minion
Zap Night Witch Lightning
Night Witch Mega Minion Baby Dragon Zap
Mega Minion Lightning Zap Skeletons Baby Dragon
Mega Minion Baby Dragon Night Witch Zap
Golem Mega Minion Night Witch

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Baby Dragon Night Witch
Baby Dragon Skeletons Night Witch Mega Minion
Zap Night Witch Skeletons Baby Dragon Mega Minion
Zap Baby Dragon Mega Minion Night Witch
Zap Baby Dragon Mega Minion Night Witch
Zap Skeletons Baby Dragon Night Witch Mega Minion
Mega Minion Baby Dragon
Mega Minion Night Witch Baby Dragon Skeletons
Baby Dragon Mega Minion
Mega Minion Lightning Baby Dragon
Skeletons Mega Minion
Zap Mega Minion Baby Dragon Lightning
Lightning Night Witch Mega Minion

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord