Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tuyệt!

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Mega Minion Baby Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Skeletons Mega Minion Baby Dragon Prince Golem

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Golem

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball Tornado

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Prince

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Baby Dragon Prince Golem

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Golem

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeletons Prince
Giant Snowball Skeletons Mega Minion Baby Dragon
Zap Skeletons Prince
Barbarian Barrel Skeletons
The Log Skeletons Prince
Earthquake Skeletons
Arrows Skeletons
Royal Delivery Skeletons Mega Minion Baby Dragon Prince
Fireball Mega Minion Baby Dragon
Poison Mega Minion
Lightning Mega Minion Baby Dragon Prince
Rocket Prince

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball Tornado Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball Tornado Baby Dragon

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mega Minion Tornado Baby Dragon Prince Golem

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeletons Zap Mega Minion Tornado Fireball Baby Dragon Prince Golem

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Skeletons Zap Mega Minion Tornado

Sự hiệp lực   6 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Skeletons + Mega Minion Baby Dragon Tornado
Zap + Mega Minion Fireball Tornado Prince Golem
Mega Minion + Skeletons Zap Tornado Golem Baby Dragon
Fireball + Zap Tornado
+ Mega Minion Zap Fireball Skeletons Baby Dragon
+ Skeletons Tornado Mega Minion Prince Golem
+ Baby Dragon Zap
+ Mega Minion Baby Dragon Zap

Khắc tinh   50 84

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Baby Dragon Mega Minion Tornado Prince
Tornado Fireball Zap Mega Minion Baby Dragon
Zap Tornado Fireball Baby Dragon
Fireball Baby Dragon
Mega Minion Golem Fireball Baby Dragon Prince
Baby Dragon Mega Minion Fireball
Baby Dragon Mega Minion Tornado Fireball
Baby Dragon Fireball Mega Minion Zap Tornado
Baby Dragon Mega Minion Prince Fireball
Prince Mega Minion Skeletons
Tornado Mega Minion Skeletons Golem Prince
Baby Dragon
Mega Minion Fireball Tornado Baby Dragon Zap Skeletons
Skeletons Fireball Zap Tornado Mega Minion Baby Dragon
Prince
Mega Minion Prince Tornado Skeletons
Mega Minion Prince Tornado Skeletons Baby Dragon Fireball
Tornado Skeletons Prince Mega Minion
Mega Minion Baby Dragon
Prince Skeletons Zap Tornado Mega Minion Fireball
Skeletons Baby Dragon Fireball
Fireball Baby Dragon Mega Minion Tornado
Fireball Prince Mega Minion Baby Dragon
Fireball Baby Dragon Tornado Zap
Prince Mega Minion
Fireball
Mega Minion Tornado Prince Skeletons
Fireball Mega Minion
Zap Fireball Mega Minion
Mega Minion Prince Baby Dragon Fireball Tornado
Fireball Tornado Mega Minion Baby Dragon
Fireball
Mega Minion Baby Dragon Fireball
Fireball Tornado
Fireball Baby Dragon Prince Tornado Zap
Zap Tornado Fireball Baby Dragon Skeletons
Tornado Fireball Mega Minion Skeletons Zap Baby Dragon
Baby Dragon Tornado Skeletons Mega Minion
Tornado Zap Fireball Baby Dragon
Mega Minion Baby Dragon Tornado
Fireball Skeletons
Prince Tornado Mega Minion Zap
Mega Minion Skeletons Zap Prince
Tornado Baby Dragon Mega Minion Fireball
Mega Minion Fireball Zap Tornado
Mega Minion Prince Baby Dragon
Prince Mega Minion
Fireball Mega Minion Baby Dragon
Mega Minion Prince
Tornado Skeletons Mega Minion Prince
Golem Mega Minion Prince
Prince Mega Minion
Mega Minion Tornado Skeletons
Mega Minion Tornado Prince
Mega Minion Tornado Prince Skeletons
Fireball Mega Minion Skeletons Baby Dragon Tornado
Mega Minion Zap Skeletons Prince
Prince Baby Dragon Mega Minion Zap Skeletons
Tornado Skeletons Prince
Fireball Prince Mega Minion Zap Baby Dragon
Zap Baby Dragon Fireball Mega Minion Tornado
Mega Minion Zap Fireball Skeletons Baby Dragon Tornado
Fireball Mega Minion Tornado Prince
Fireball Baby Dragon Mega Minion Tornado Prince
Zap Tornado Prince
Tornado Mega Minion Zap Baby Dragon
Mega Minion Zap Prince Baby Dragon Skeletons
Mega Minion Baby Dragon Fireball Zap Tornado
Prince Mega Minion Golem

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Baby Dragon Zap Tornado Fireball
Mega Minion Skeletons Baby Dragon
Zap Tornado Mega Minion Skeletons Baby Dragon
Zap Baby Dragon Tornado Mega Minion
Zap Baby Dragon Tornado Fireball Mega Minion
Tornado Zap Skeletons Baby Dragon Mega Minion
Fireball Mega Minion Tornado Baby Dragon
Mega Minion Baby Dragon Prince Tornado Skeletons
Mega Minion Baby Dragon Fireball Tornado
Mega Minion Fireball Baby Dragon
Prince
Tornado
Tornado Mega Minion Prince Skeletons
Fireball Baby Dragon Zap Mega Minion
Fireball Prince Mega Minion

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord