Bộ bài 4.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tốt

1 problems 2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Quá nhiều quân chắn!

Bạn có quá nhiều quân chắn. Thông thường, một là đủ. Các quân chắn rất tốn kém và bạn khó có thể có hai trong số chúng cùng một lúc trên đấu trường. Hãy xem xét giữ lại một trong những thẻ sau:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách ép buộc đối thủ của bạn phải chi tiêu tiên dược.

Khi đối thủ của bạn chơi đơn vị có chi phí cao (6 hoặc nhiều hơn) ở phía sau, bạn phải có khả năng đối phó với hắn ta, tốt hơn bằng cách tấn công bên làn đường khác không để hắn ta xây dựng một cú đẩy lớn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Archers Flying Machine Executioner

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Skeletons Archers Flying Machine Elixir Collector Executioner P.E.K.K.A Lava Hound

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

P.E.K.K.A Lava Hound

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Elixir Collector

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Flying Machine P.E.K.K.A Lava Hound

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeletons Archers Lava Hound
Giant Snowball Skeletons Archers Flying Machine Lava Hound
Zap Skeletons Archers Flying Machine Lava Hound
Barbarian Barrel Skeletons Archers Executioner
The Log Skeletons Archers
Earthquake Skeletons Archers Elixir Collector
Arrows Skeletons Archers Flying Machine Lava Hound
Royal Delivery Skeletons Archers Flying Machine Executioner P.E.K.K.A Lava Hound
Fireball Archers Flying Machine Elixir Collector Executioner Lava Hound
Poison Archers Flying Machine Elixir Collector Executioner Lava Hound
Lightning Elixir Collector Executioner
Rocket Elixir Collector Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Executioner

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Elixir Collector Executioner P.E.K.K.A

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Lava Hound

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeletons Zap Archers Flying Machine Executioner Elixir Collector P.E.K.K.A Lava Hound

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Skeletons Zap Archers Flying Machine

Sự hiệp lực   3 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Skeletons + Elixir Collector Flying Machine Executioner Archers
Zap + P.E.K.K.A Lava Hound Executioner Flying Machine
Archers + Skeletons P.E.K.K.A
Flying Machine + Skeletons Zap P.E.K.K.A Lava Hound
+ Skeletons P.E.K.K.A
+ P.E.K.K.A Skeletons Zap
+ Zap Executioner Archers Elixir Collector Flying Machine
+ Zap Flying Machine

Khắc tinh   47 75

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Executioner
Executioner Archers Flying Machine Zap
Zap Executioner Archers
Flying Machine
P.E.K.K.A Flying Machine Archers Executioner
Executioner Flying Machine
Executioner Archers P.E.K.K.A
Executioner Archers Zap
P.E.K.K.A Executioner
P.E.K.K.A Skeletons Archers
P.E.K.K.A Executioner Skeletons
Executioner
Archers Executioner Skeletons Zap Flying Machine
Zap Archers Skeletons Executioner
P.E.K.K.A Executioner
P.E.K.K.A Archers Skeletons
P.E.K.K.A Executioner Skeletons
P.E.K.K.A Executioner Skeletons
Executioner P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Executioner Zap Skeletons
Flying Machine Executioner Skeletons Archers
Flying Machine Archers Executioner
Flying Machine P.E.K.K.A
Zap Executioner P.E.K.K.A
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Skeletons Archers
Executioner
Zap
Executioner
Executioner P.E.K.K.A
Elixir Collector
P.E.K.K.A Executioner
P.E.K.K.A
Archers Zap P.E.K.K.A Executioner
Zap Archers Skeletons Executioner
Executioner Archers Zap Skeletons
Executioner Archers Skeletons Flying Machine
Zap Executioner Archers
Archers Executioner Flying Machine
Skeletons Executioner Flying Machine
Zap P.E.K.K.A
Zap P.E.K.K.A Skeletons
Executioner
Archers Zap Executioner
P.E.K.K.A Flying Machine
P.E.K.K.A Executioner
Executioner Archers Flying Machine
P.E.K.K.A Executioner
P.E.K.K.A Executioner Archers Skeletons
P.E.K.K.A Executioner
P.E.K.K.A Executioner
P.E.K.K.A Skeletons
P.E.K.K.A
Skeletons Archers Executioner P.E.K.K.A
Skeletons Flying Machine Executioner Archers
P.E.K.K.A Skeletons Executioner Zap
Skeletons Executioner Zap P.E.K.K.A
Executioner P.E.K.K.A Archers Skeletons Flying Machine
Zap Executioner
Executioner Flying Machine P.E.K.K.A Archers Zap
Zap Flying Machine Archers Skeletons
P.E.K.K.A Executioner Archers
Archers P.E.K.K.A Executioner
P.E.K.K.A Zap
Executioner Archers Zap Flying Machine
P.E.K.K.A Zap Skeletons
Executioner Lava Hound Archers Zap
P.E.K.K.A

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Executioner Zap Archers Flying Machine
Skeletons Executioner Archers
Executioner Zap Skeletons Archers
Zap Executioner Archers Flying Machine
Zap Executioner Flying Machine Archers
Zap Skeletons Archers Executioner
Executioner Archers Flying Machine
Archers Flying Machine Executioner Skeletons
Executioner Archers Flying Machine
Executioner
Skeletons Archers
Executioner Archers Zap
Archers Executioner

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord