Bộ bài 2.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tồi tệ
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tốt

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Archers Ice Golem Inferno Tower

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Skeletons Ice Spirit Archers Ice Golem

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Giant Snowball Earthquake

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Earthquake

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Ice Golem Hog Rider

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeletons Archers Hog Rider
Giant Snowball Skeletons Archers Hog Rider
Zap Skeletons Archers Inferno Tower
Barbarian Barrel Skeletons Ice Spirit Archers Inferno Tower
The Log Skeletons Ice Spirit Archers Hog Rider
Earthquake Skeletons Archers Hog Rider Inferno Tower
Arrows Skeletons Ice Spirit Archers
Royal Delivery Skeletons Ice Spirit Archers Hog Rider
Fireball Archers Hog Rider Inferno Tower
Poison Archers Inferno Tower
Lightning Ice Golem Inferno Tower
Rocket Hog Rider Inferno Tower

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Giant Snowball Ice Golem

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Giant Snowball Ice Golem Earthquake

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Spirit Ice Golem Inferno Tower

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit Ice Golem

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tuyệt!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeletons Ice Spirit Giant Snowball Ice Golem Archers Earthquake Hog Rider Inferno Tower

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

6 Skeletons Ice Spirit Giant Snowball Ice Golem

Sự hiệp lực   5 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Skeletons + Hog Rider Ice Spirit Ice Golem Archers Inferno Tower
Ice Spirit + Hog Rider Ice Golem Skeletons Archers Inferno Tower
Giant Snowball + Hog Rider Earthquake
Archers + Ice Golem Ice Spirit Skeletons Hog Rider
+ Archers Hog Rider Ice Spirit Skeletons Inferno Tower
+ Giant Snowball Hog Rider
+ Skeletons Ice Spirit Ice Golem Archers Giant Snowball Earthquake
+ Ice Spirit Skeletons Ice Golem

Khắc tinh   35 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Ice Golem Giant Snowball
Archers Inferno Tower Ice Spirit Ice Golem Giant Snowball
Giant Snowball Ice Spirit Archers Ice Golem Earthquake
Earthquake Ice Golem Inferno Tower Archers Hog Rider
Archers Ice Golem Giant Snowball Ice Spirit
Ice Golem Ice Spirit Archers Giant Snowball
Ice Golem
Inferno Tower Archers Ice Spirit Skeletons
Ice Golem Inferno Tower Ice Spirit Skeletons
Giant Snowball
Archers Skeletons Giant Snowball Ice Spirit Ice Golem
Archers Skeletons Ice Golem
Ice Spirit Skeletons Inferno Tower Archers Ice Golem
Ice Golem Skeletons Ice Spirit
Inferno Tower Ice Spirit Skeletons
Ice Golem Inferno Tower
Inferno Tower Ice Spirit Skeletons Giant Snowball
Earthquake Ice Golem Skeletons Archers Ice Spirit Hog Rider
Archers Ice Spirit
Earthquake
Giant Snowball
Inferno Tower
Earthquake
Inferno Tower Skeletons Archers
Earthquake Hog Rider Ice Golem
Earthquake Ice Golem Ice Spirit
Ice Golem Inferno Tower
Inferno Tower Ice Spirit Giant Snowball
Earthquake
Earthquake
Ice Golem
Archers Earthquake Inferno Tower Giant Snowball
Giant Snowball Ice Golem Earthquake Archers Skeletons Ice Spirit
Earthquake Skeletons Giant Snowball Archers
Archers Skeletons Ice Spirit Giant Snowball Ice Golem
Ice Golem Giant Snowball Archers
Inferno Tower Ice Spirit Ice Golem Archers
Skeletons
Ice Golem Ice Spirit Inferno Tower
Skeletons Ice Spirit Ice Golem Inferno Tower
Ice Golem Ice Spirit
Inferno Tower Archers Ice Spirit Giant Snowball
Inferno Tower Ice Golem
Ice Golem Inferno Tower
Archers
Ice Golem Inferno Tower Ice Spirit
Ice Golem Archers Inferno Tower Skeletons
Earthquake Hog Rider Inferno Tower Ice Golem
Inferno Tower
Ice Golem Inferno Tower Skeletons
Inferno Tower
Ice Spirit Ice Golem Archers Skeletons
Earthquake Giant Snowball Archers Skeletons Ice Golem
Ice Golem Skeletons Inferno Tower
Skeletons Ice Spirit
Archers Skeletons Inferno Tower Ice Golem
Ice Golem Ice Spirit
Ice Spirit Giant Snowball Ice Golem Archers
Ice Spirit Ice Golem Archers Skeletons Giant Snowball
Ice Golem Archers Inferno Tower Ice Spirit
Ice Spirit Ice Golem Archers
Inferno Tower Giant Snowball
Archers Ice Golem Giant Snowball
Ice Spirit Skeletons Ice Golem Inferno Tower
Inferno Tower Archers Ice Golem
Inferno Tower Ice Golem

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Giant Snowball Ice Spirit Archers Earthquake Ice Golem
Archers Skeletons Earthquake Ice Golem Ice Spirit
Skeletons Earthquake Ice Spirit Giant Snowball Ice Golem Archers
Ice Golem Giant Snowball Archers Earthquake
Ice Golem Giant Snowball Archers Ice Spirit
Giant Snowball Ice Golem Ice Spirit Archers Skeletons
Giant Snowball Ice Golem Ice Spirit Archers
Ice Golem Inferno Tower Archers Skeletons Ice Spirit
Archers Ice Golem Ice Spirit Giant Snowball
Earthquake Ice Golem
Ice Golem Earthquake
Ice Spirit Giant Snowball
Archers Skeletons
Earthquake Ice Golem Archers
Ice Spirit Archers

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord