Bộ bài 3.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tồi tệ
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Golem Mega Minion Ice Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

X-Bow

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Skeletons Ice Golem Mega Minion Ice Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Rocket X-Bow

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Rocket The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

X-Bow

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Rocket

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Golem X-Bow

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Ice Golem

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado
Giant Snowball Skeletons
Zap Skeletons X-Bow
Barbarian Barrel Skeletons
The Log Skeletons
Earthquake X-Bow
Arrows
Royal Delivery
Fireball Mega Minion X-Bow
Poison X-Bow
Lightning X-Bow
Rocket X-Bow

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Golem Rocket Tornado Ice Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Golem Rocket Tornado The Log Ice Wizard

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Skeletons Ice Golem Mega Minion Rocket Tornado Ice Wizard

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Golem Ice Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeletons Ice Golem The Log Mega Minion Tornado Ice Wizard Rocket X-Bow

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

8 Skeletons Ice Golem The Log Mega Minion

Sự hiệp lực   6 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Skeletons + Mega Minion X-Bow Ice Golem Tornado
Ice Golem + Mega Minion X-Bow Skeletons Tornado
Mega Minion + Skeletons Ice Golem Tornado X-Bow
Rocket + Tornado X-Bow
+ Mega Minion Rocket Ice Wizard Ice Golem Skeletons
+ Ice Golem Mega Minion Skeletons The Log Rocket Ice Wizard
+ X-Bow
+ Tornado X-Bow

Khắc tinh   53 85

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Ice Wizard Rocket Ice Golem Mega Minion Tornado The Log
The Log Tornado Ice Golem Ice Wizard
The Log
Mega Minion Ice Golem Ice Wizard Rocket
Mega Minion Ice Wizard Rocket The Log Tornado Ice Golem
Tornado Mega Minion Ice Wizard Rocket Ice Golem
Rocket Ice Golem The Log Mega Minion
Ice Wizard The Log Mega Minion Skeletons
Ice Golem Rocket Tornado Skeletons Mega Minion Ice Wizard The Log
The Log
Mega Minion Ice Wizard Tornado Skeletons Ice Golem
The Log Ice Golem Skeletons Ice Wizard Tornado Mega Minion X-Bow
Mega Minion Ice Golem Ice Wizard Skeletons Tornado
Skeletons Ice Golem The Log Tornado Rocket Mega Minion
Rocket Tornado Ice Wizard The Log Mega Minion Skeletons
Mega Minion Ice Golem Ice Wizard
Mega Minion Ice Wizard Tornado Skeletons The Log
Ice Golem Rocket Skeletons Ice Wizard The Log
Tornado Ice Wizard Rocket Mega Minion
Ice Wizard Tornado The Log
Mega Minion
Rocket
Tornado Mega Minion Ice Wizard Skeletons
Ice Wizard Ice Golem The Log X-Bow Mega Minion Rocket
Mega Minion Ice Golem The Log Tornado Ice Wizard Rocket
Tornado The Log Mega Minion
Rocket
Mega Minion Rocket The Log X-Bow Ice Wizard
Rocket X-Bow Tornado Ice Golem
Ice Wizard Tornado The Log
Ice Wizard Tornado The Log Ice Golem Skeletons
Tornado The Log Skeletons Mega Minion X-Bow
Tornado Mega Minion X-Bow Skeletons Ice Wizard Ice Golem The Log
Ice Golem Tornado Ice Wizard The Log
Mega Minion Ice Golem Ice Wizard Tornado
Skeletons Rocket
Mega Minion Tornado Ice Golem The Log Ice Wizard
Rocket Ice Golem Mega Minion Ice Wizard Skeletons The Log
Mega Minion Tornado Ice Golem The Log Ice Wizard Rocket
Rocket Mega Minion Ice Wizard X-Bow Tornado
Mega Minion Ice Wizard Ice Golem Rocket
Ice Golem Rocket Mega Minion The Log
Rocket Mega Minion Ice Wizard
Mega Minion Rocket Ice Wizard Ice Golem
Ice Golem Skeletons Mega Minion Ice Wizard Tornado
Rocket Ice Golem X-Bow Mega Minion
Mega Minion
Mega Minion Ice Golem Tornado The Log Skeletons Ice Wizard
Mega Minion Tornado
Tornado Ice Golem Mega Minion Skeletons The Log Ice Wizard
The Log Mega Minion X-Bow Skeletons Ice Wizard Tornado Ice Golem
Ice Golem Mega Minion X-Bow Ice Wizard Skeletons
Rocket Skeletons Mega Minion
Tornado Skeletons Ice Wizard Ice Golem
The Log Mega Minion Ice Golem
Ice Wizard Rocket Ice Golem Mega Minion Tornado
Mega Minion Ice Wizard Ice Golem Tornado Rocket Skeletons
Ice Golem Tornado Ice Wizard Mega Minion
X-Bow Tornado Rocket Mega Minion The Log Ice Golem
Rocket Ice Wizard Tornado The Log X-Bow
Ice Golem Ice Wizard The Log Mega Minion X-Bow Tornado
Rocket Mega Minion Skeletons Ice Wizard Ice Golem
Mega Minion Ice Wizard Tornado Ice Golem
Ice Golem Mega Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

The Log Tornado Ice Wizard Ice Golem
The Log Mega Minion Skeletons Ice Golem
The Log Mega Minion Ice Golem Ice Wizard Tornado Skeletons
Ice Golem Tornado The Log Ice Wizard X-Bow Mega Minion
Tornado Ice Golem Ice Wizard Mega Minion
Ice Golem The Log Tornado Ice Wizard Mega Minion Skeletons
Mega Minion X-Bow Tornado The Log Ice Wizard Ice Golem
Mega Minion Skeletons Ice Wizard Ice Golem Tornado
Mega Minion Ice Wizard Tornado Ice Golem
Mega Minion Ice Golem The Log Tornado X-Bow
Mega Minion Ice Golem
Ice Golem
The Log Tornado
Mega Minion Tornado Skeletons
The Log Mega Minion X-Bow Ice Golem
Mega Minion
Ice Wizard Mega Minion Ice Golem X-Bow
Skeletons Ice Golem
The Log Tornado
Ice Golem
X-Bow Mega Minion Ice Wizard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord