Bộ bài 3.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tốt

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Musketeer

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Mortar

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Skeletons Bats Musketeer Valkyrie

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Mortar Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Giant Snowball Earthquake

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Mortar Hog Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Earthquake

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Mortar Hog Rider Valkyrie

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Valkyrie

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeletons Bats Hog Rider
Giant Snowball Skeletons Bats Musketeer Hog Rider
Zap Skeletons Bats Mortar
Barbarian Barrel Skeletons Mortar Musketeer Valkyrie
The Log Skeletons Musketeer Hog Rider
Earthquake Skeletons Mortar Hog Rider
Arrows Skeletons Bats
Royal Delivery Skeletons Bats Musketeer Hog Rider Valkyrie
Fireball Mortar Musketeer Hog Rider
Poison Bats Mortar Musketeer
Lightning Mortar Musketeer Valkyrie
Rocket Mortar Musketeer Hog Rider Valkyrie

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Giant Snowball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Giant Snowball Mortar Earthquake Valkyrie

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Valkyrie

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Musketeer

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tuyệt!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeletons Bats Giant Snowball Earthquake Mortar Musketeer Hog Rider Valkyrie

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

8 Skeletons Bats Giant Snowball Earthquake

Sự hiệp lực   5 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Skeletons + Hog Rider Musketeer Mortar Bats
Bats + Hog Rider Skeletons Valkyrie
Giant Snowball + Hog Rider Mortar Earthquake
Mortar + Skeletons Giant Snowball
+ Hog Rider Giant Snowball
+ Skeletons Valkyrie Hog Rider
+ Skeletons Bats Musketeer Valkyrie Giant Snowball Earthquake
+ Musketeer Hog Rider Bats

Khắc tinh   37 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Bats Valkyrie Mortar Giant Snowball
Valkyrie Bats Musketeer Giant Snowball
Valkyrie Mortar Giant Snowball Earthquake
Earthquake Mortar Bats Musketeer Hog Rider Valkyrie
Musketeer
Mortar Giant Snowball Musketeer Valkyrie
Giant Snowball Musketeer
Valkyrie
Skeletons Bats Mortar Musketeer
Valkyrie Skeletons Musketeer
Valkyrie Giant Snowball
Musketeer Skeletons Giant Snowball Bats
Valkyrie Musketeer Skeletons
Valkyrie Musketeer
Bats Skeletons Musketeer Valkyrie
Mortar Bats Skeletons Valkyrie Musketeer
Mortar Skeletons Musketeer Bats
Valkyrie Musketeer Bats
Valkyrie Skeletons Giant Snowball Musketeer
Mortar Musketeer Earthquake Skeletons Hog Rider
Bats Musketeer
Earthquake Mortar Musketeer
Valkyrie Giant Snowball
Bats Musketeer
Earthquake
Valkyrie Skeletons Bats Musketeer Mortar
Musketeer Earthquake Hog Rider Mortar
Musketeer Mortar Earthquake Bats
Musketeer Valkyrie
Valkyrie Giant Snowball
Earthquake
Musketeer Valkyrie Earthquake Mortar
Mortar Valkyrie
Mortar Valkyrie Earthquake Giant Snowball
Earthquake Giant Snowball Bats Valkyrie Skeletons
Giant Snowball Earthquake Bats Skeletons Valkyrie Musketeer
Valkyrie Giant Snowball Bats Skeletons Musketeer
Giant Snowball
Musketeer
Skeletons Valkyrie Musketeer
Valkyrie Musketeer
Valkyrie Skeletons
Valkyrie Mortar Musketeer
Musketeer Giant Snowball Bats Mortar
Bats Musketeer
Musketeer Valkyrie
Musketeer
Valkyrie Musketeer
Valkyrie Skeletons
Earthquake Valkyrie Hog Rider Musketeer Mortar
Mortar Musketeer Valkyrie
Musketeer Bats Skeletons
Bats
Musketeer Bats Skeletons Valkyrie
Mortar Musketeer Giant Snowball Bats Valkyrie Skeletons Earthquake
Musketeer Skeletons Bats Valkyrie
Bats Musketeer Valkyrie Skeletons
Skeletons Valkyrie Musketeer
Valkyrie
Valkyrie Musketeer Giant Snowball
Musketeer Giant Snowball Skeletons Bats
Valkyrie Musketeer
Valkyrie Musketeer
Musketeer Giant Snowball Mortar
Valkyrie Bats Giant Snowball
Skeletons Valkyrie
Bats Musketeer
Valkyrie Bats Mortar

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Valkyrie Giant Snowball Bats Musketeer Earthquake Mortar
Skeletons Bats Earthquake
Valkyrie Mortar Giant Snowball Bats Earthquake Skeletons Musketeer
Giant Snowball Mortar Musketeer Valkyrie Earthquake
Giant Snowball Musketeer Bats
Giant Snowball Valkyrie Musketeer Skeletons
Giant Snowball Mortar Musketeer Valkyrie
Valkyrie Musketeer Bats Skeletons
Musketeer Giant Snowball
Earthquake Mortar Musketeer
Musketeer Earthquake Valkyrie
Giant Snowball
Skeletons Musketeer
Earthquake Musketeer
Mortar Valkyrie Musketeer

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord