Bộ bài 4.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Godly!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 problems 4 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có thần chú tấn công tháp trực tiếp!

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công trên không và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Princess Magic Archer Ram Rider

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Princess Magic Archer Lumberjack Ram Rider Sparky Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Miner Ram Rider Sparky Mega Knight

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Còn thiếu

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Miner Princess Lumberjack Ram Rider Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Princess Magic Archer Lumberjack Ram Rider Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Miner Magic Archer Lumberjack

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeleton Army Miner
Giant Snowball Skeleton Army Princess
Zap Skeleton Army Ram Rider Sparky
Barbarian Barrel Skeleton Army Princess Magic Archer
The Log Skeleton Army Princess Ram Rider
Earthquake Skeleton Army
Arrows Skeleton Army Princess
Royal Delivery Skeleton Army Princess Magic Archer Ram Rider Sparky
Fireball Princess Magic Archer Lumberjack Ram Rider Sparky
Poison Skeleton Army Princess Magic Archer Sparky
Lightning Magic Archer Lumberjack Ram Rider Sparky
Rocket Ram Rider Sparky

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Princess Magic Archer

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Princess Magic Archer Sparky Mega Knight

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Skeleton Army Miner Princess Sparky

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army Princess

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeleton Army Miner Princess Magic Archer Lumberjack Ram Rider Sparky Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 Skeleton Army Miner Princess Magic Archer

Sự hiệp lực   0 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Skeleton Army + Miner Princess
Miner + Skeleton Army Lumberjack Mega Knight Magic Archer
Princess + Skeleton Army Mega Knight
Magic Archer + Miner Mega Knight Ram Rider
+ Miner Ram Rider
+ Lumberjack Magic Archer
+
+ Miner Princess Magic Archer

Khắc tinh   48 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Skeleton Army Magic Archer Princess
Skeleton Army Mega Knight Princess Lumberjack Magic Archer
Princess Magic Archer Miner Ram Rider
Mega Knight Lumberjack Miner Ram Rider Skeleton Army
Princess Mega Knight Sparky Skeleton Army
Princess Magic Archer
Sparky Mega Knight Magic Archer Skeleton Army Lumberjack Princess
Skeleton Army Sparky Ram Rider Lumberjack
Skeleton Army Mega Knight Sparky
Mega Knight Skeleton Army Sparky
Princess
Princess Mega Knight Miner Magic Archer Ram Rider Skeleton Army
Mega Knight Skeleton Army Lumberjack Sparky
Skeleton Army Miner Mega Knight Lumberjack
Mega Knight Princess Miner Lumberjack Skeleton Army
Sparky Skeleton Army Ram Rider Mega Knight Lumberjack
Princess Mega Knight Ram Rider Sparky
Lumberjack Skeleton Army Mega Knight Ram Rider Sparky
Princess Magic Archer Ram Rider Miner
Ram Rider Princess
Mega Knight Sparky Princess Skeleton Army
Sparky Skeleton Army Magic Archer Lumberjack
Skeleton Army Sparky Lumberjack
Princess Miner Magic Archer
Miner Lumberjack Princess Mega Knight
Mega Knight Princess Skeleton Army
Miner
Princess
Skeleton Army Princess Mega Knight
Mega Knight Skeleton Army Lumberjack Ram Rider
Princess Mega Knight Skeleton Army Magic Archer
Mega Knight Skeleton Army Princess Lumberjack
Mega Knight Princess Lumberjack Skeleton Army
Princess Magic Archer
Princess
Mega Knight Princess
Skeleton Army Lumberjack Mega Knight Miner
Skeleton Army Mega Knight
Princess Mega Knight Lumberjack Sparky Magic Archer
Ram Rider Princess
Skeleton Army Miner Mega Knight
Skeleton Army Mega Knight Sparky
Magic Archer
Mega Knight Princess Miner Skeleton Army Lumberjack
Skeleton Army Mega Knight Ram Rider
Skeleton Army Ram Rider Mega Knight Miner Sparky
Sparky Mega Knight Lumberjack
Skeleton Army Sparky
Skeleton Army Sparky Lumberjack
Skeleton Army Lumberjack Mega Knight
Princess Magic Archer Miner Mega Knight Ram Rider Lumberjack
Skeleton Army Lumberjack Mega Knight
Sparky Skeleton Army Lumberjack Mega Knight
Skeleton Army Sparky Lumberjack Mega Knight
Lumberjack Mega Knight
Princess Magic Archer Skeleton Army Mega Knight Lumberjack
Princess Skeleton Army
Skeleton Army Lumberjack Mega Knight
Skeleton Army Lumberjack Princess Mega Knight Magic Archer
Skeleton Army Ram Rider Mega Knight Lumberjack Sparky
Lumberjack Skeleton Army Ram Rider Mega Knight Princess
Miner Mega Knight Skeleton Army Lumberjack Princess
Princess Ram Rider
Lumberjack Mega Knight Sparky

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Magic Archer Mega Knight Princess Sparky Ram Rider Skeleton Army
Mega Knight
Skeleton Army Mega Knight Princess Magic Archer Lumberjack
Mega Knight Princess Ram Rider Lumberjack Magic Archer
Princess Magic Archer Ram Rider
Princess Magic Archer
Princess Mega Knight Lumberjack Magic Archer Ram Rider
Lumberjack Skeleton Army Magic Archer Sparky Princess Miner Mega Knight
Princess Ram Rider Magic Archer
Mega Knight Princess
Ram Rider Skeleton Army Princess
Skeleton Army Ram Rider
Princess
Mega Knight Lumberjack
Princess Ram Rider
Princess Sparky Magic Archer
Skeleton Army Sparky Ram Rider Princess Miner
Mega Knight Lumberjack
Princess Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord