Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công trên không và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Baby Dragon Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Baby Dragon Witch Bandit

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider Bandit

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Hog Rider Valkyrie Baby Dragon Bandit

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Valkyrie Bandit

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Hog Rider Skeleton Army Witch
Zap Skeleton Army Witch
Tornado Hog Rider Skeleton Army
The Log Skeleton Army Witch Bandit
Arrows Skeleton Army Witch
Fireball Witch
Poison Skeleton Army Witch
Lightning Valkyrie Baby Dragon Witch
Rocket Hog Rider Valkyrie Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Baby Dragon Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Valkyrie Baby Dragon

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Skeleton Army Clone

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeleton Army Clone Bandit Fireball Hog Rider Valkyrie Baby Dragon Witch

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 Skeleton Army Clone Bandit Fireball

Sự hiệp lực   4 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Fireball + Hog Rider
Hog Rider + Fireball Valkyrie Baby Dragon Bandit Witch
Valkyrie + Hog Rider Witch
Skeleton Army + Clone
+ Witch Skeleton Army Baby Dragon
+ Hog Rider Clone Witch
+ Clone Hog Rider Valkyrie Baby Dragon
+ Hog Rider

Khắc tinh   56 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Valkyrie Skeleton Army Witch Fireball Baby Dragon
Valkyrie Skeleton Army Baby Dragon Fireball Witch
Fireball Baby Dragon Bandit
Valkyrie Skeleton Army Fireball Baby Dragon Hog Rider Witch
Baby Dragon Valkyrie Skeleton Army Fireball
Fireball Baby Dragon Witch
Valkyrie Fireball Witch Baby Dragon Skeleton Army
Skeleton Army Witch
Valkyrie Skeleton Army Witch
Valkyrie Baby Dragon Skeleton Army Witch
Witch Baby Dragon Fireball
Skeleton Army Bandit Witch Baby Dragon Fireball Valkyrie
Witch Skeleton Army Valkyrie
Skeleton Army Valkyrie Bandit Witch
Fireball Valkyrie Skeleton Army Baby Dragon Bandit
Skeleton Army Witch Bandit
Baby Dragon Valkyrie
Skeleton Army Witch Fireball Bandit Valkyrie
Hog Rider Baby Dragon Witch Bandit Fireball
Fireball Baby Dragon Witch
Fireball Skeleton Army Baby Dragon Witch Valkyrie
Skeleton Army
Fireball Witch
Skeleton Army Valkyrie Witch
Fireball Witch
Bandit Fireball Baby Dragon Valkyrie
Fireball Valkyrie Baby Dragon Skeleton Army
Fireball
Fireball Valkyrie Witch Baby Dragon
Fireball Skeleton Army Valkyrie
Fireball Witch Valkyrie Skeleton Army Baby Dragon
Skeleton Army Fireball Witch Baby Dragon Valkyrie
Fireball Skeleton Army Baby Dragon Valkyrie
Valkyrie Baby Dragon Skeleton Army Witch
Fireball Baby Dragon
Baby Dragon Witch
Fireball Bandit Valkyrie Witch
Valkyrie Skeleton Army Bandit Witch
Valkyrie Skeleton Army Bandit Witch
Valkyrie Baby Dragon Bandit Fireball Witch
Witch Fireball
Skeleton Army Bandit Baby Dragon
Skeleton Army Valkyrie Bandit
Fireball Baby Dragon
Bandit Valkyrie Skeleton Army
Skeleton Army Bandit Witch Valkyrie
Skeleton Army Hog Rider Valkyrie
Valkyrie Witch
Skeleton Army Witch
Skeleton Army Witch
Skeleton Army Witch Valkyrie Bandit
Fireball Bandit Valkyrie Baby Dragon
Skeleton Army Valkyrie Witch Bandit
Skeleton Army Bandit Witch Valkyrie Baby Dragon
Witch Skeleton Army Valkyrie Bandit
Fireball Valkyrie Baby Dragon
Witch Valkyrie Skeleton Army Baby Dragon Bandit Fireball
Fireball Skeleton Army Baby Dragon Witch
Skeleton Army Valkyrie Witch Fireball Bandit
Skeleton Army Valkyrie Bandit Fireball Baby Dragon
Skeleton Army
Skeleton Army Valkyrie Baby Dragon Witch
Witch Baby Dragon Skeleton Army Valkyrie
Witch Fireball Baby Dragon
Witch Valkyrie Bandit

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Valkyrie Witch Baby Dragon Skeleton Army Fireball
Bandit Baby Dragon Witch
Skeleton Army Witch Bandit Valkyrie Baby Dragon
Baby Dragon Valkyrie Bandit Witch
Baby Dragon Witch Fireball
Witch Baby Dragon Valkyrie
Fireball Witch Baby Dragon Valkyrie Bandit
Skeleton Army Bandit Witch Valkyrie Baby Dragon
Baby Dragon Witch Fireball
Bandit Baby Dragon Fireball Valkyrie
Fireball Baby Dragon Clone Skeleton Army
Skeleton Army Clone Valkyrie
Witch Bandit
Fireball Witch Bandit Baby Dragon
Baby Dragon
Skeleton Army Witch Clone Fireball
Bandit Valkyrie
Fireball
Witch Fireball Bandit Valkyrie

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord