Bộ bài 4.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tệ
Synergy Deck synergy Tệ

1 problems 1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công trên không và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Electro Dragon Magic Archer

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Royal Giant Royal Recruits Prince Electro Dragon Magic Archer

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Royal Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Royal Giant Royal Recruits Prince

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Royal Giant Royal Recruits Prince Magic Archer

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Electro Dragon Magic Archer

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Royal Giant Royal Recruits Prince
Giant Snowball Goblins Royal Recruits Electro Dragon
Zap Goblins Royal Giant Prince
Barbarian Barrel Goblins Royal Recruits Magic Archer
The Log Goblins Royal Giant Royal Recruits Prince
Earthquake
Arrows Goblins Royal Recruits
Royal Delivery Goblins Royal Recruits Prince Electro Dragon Magic Archer
Fireball Electro Dragon Magic Archer
Poison Royal Recruits Electro Dragon Magic Archer
Lightning Prince Electro Dragon Magic Archer
Rocket Prince Electro Dragon Magic Archer

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Electro Dragon Magic Archer

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Electro Dragon Magic Archer

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Royal Recruits Rage Prince

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Royal Giant

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblins

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Goblins Rage Fireball Magic Archer Prince Electro Dragon Royal Giant Royal Recruits

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Goblins Rage Fireball Magic Archer

Sự hiệp lực   2 3

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Goblins + Royal Giant
Royal Giant + Fireball Goblins Magic Archer
Royal Recruits +
Fireball + Royal Giant
+
+
+
+ Royal Giant

Khắc tinh   38 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Electro Dragon Prince
Magic Archer Fireball Electro Dragon
Fireball Royal Recruits Magic Archer Electro Dragon
Fireball Electro Dragon Magic Archer
Royal Giant Prince Fireball
Magic Archer Fireball Electro Dragon
Goblins Royal Recruits Fireball
Fireball Electro Dragon Goblins Magic Archer
Electro Dragon Fireball Prince Royal Recruits Goblins Magic Archer
Prince
Royal Recruits Prince
Royal Recruits Electro Dragon
Fireball
Goblins Fireball Magic Archer
Electro Dragon Prince Royal Recruits
Royal Recruits Goblins Prince
Goblins Fireball Prince Royal Recruits
Prince Royal Recruits Goblins
Goblins Electro Dragon Fireball Prince
Royal Giant Magic Archer Electro Dragon Fireball
Fireball Electro Dragon
Prince Fireball Magic Archer Royal Giant
Fireball Electro Dragon Royal Recruits
Magic Archer Royal Recruits Prince
Fireball
Prince Goblins
Royal Giant Fireball Magic Archer
Fireball Goblins Electro Dragon Royal Giant
Prince Fireball
Fireball Electro Dragon Royal Recruits
Fireball
Royal Giant Fireball
Fireball Royal Recruits
Fireball Prince Electro Dragon Royal Recruits
Electro Dragon Fireball Magic Archer
Fireball Goblins Electro Dragon
Electro Dragon Goblins Royal Recruits
Fireball Electro Dragon Magic Archer
Electro Dragon
Fireball Royal Recruits
Prince Electro Dragon
Prince Royal Recruits Goblins Electro Dragon
Electro Dragon Fireball Magic Archer
Fireball Electro Dragon
Prince Royal Recruits
Prince
Fireball Magic Archer Electro Dragon
Prince
Prince Royal Recruits
Royal Giant Electro Dragon Prince
Prince Royal Recruits
Royal Recruits Goblins
Prince
Goblins Prince Royal Recruits
Fireball Magic Archer Electro Dragon Goblins
Goblins Prince Electro Dragon Royal Recruits
Prince Electro Dragon Royal Recruits
Prince Royal Recruits
Fireball Prince
Electro Dragon Fireball Royal Recruits Magic Archer
Electro Dragon Fireball
Royal Recruits Fireball Prince
Prince Fireball Goblins Royal Recruits Magic Archer
Electro Dragon Goblins Prince Royal Recruits
Goblins Royal Recruits
Electro Dragon Prince Royal Recruits Goblins
Electro Dragon Fireball
Royal Recruits Prince

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Magic Archer Electro Dragon Fireball
Goblins
Electro Dragon Magic Archer Goblins
Electro Dragon Magic Archer Goblins
Magic Archer Fireball Electro Dragon
Electro Dragon Goblins Magic Archer
Fireball Goblins Magic Archer Electro Dragon
Royal Recruits Prince Goblins Magic Archer
Fireball Magic Archer Electro Dragon
Fireball Royal Giant
Prince Royal Giant
Prince
Royal Giant Fireball
Rage Prince Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord