Bộ bài 4.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tệ

3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Archers Ice Wizard Ram Rider

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Archers Valkyrie Ice Wizard Ram Rider Lava Hound

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Royal Hogs Ram Rider Lava Hound

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Royal Hogs Ram Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Valkyrie Royal Hogs Ram Rider Lava Hound

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Royal Hogs Lava Hound

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Royal Hogs Lava Hound
Giant Snowball Guards Lava Hound
Zap Ram Rider
Barbarian Barrel Archers
The Log Archers Royal Hogs Guards Ram Rider
Earthquake Guards
Arrows Archers Royal Hogs Guards Lava Hound
Royal Delivery Archers Royal Hogs Ram Rider Lava Hound
Fireball Archers Royal Hogs Ram Rider Lava Hound
Poison Archers Royal Hogs Guards Lava Hound
Lightning Valkyrie Ram Rider
Rocket Valkyrie Royal Hogs Ram Rider

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Ice Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Valkyrie Ice Wizard

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Guards Ice Wizard

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Wizard Lava Hound

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Archers Guards Ice Wizard Fireball Valkyrie Royal Hogs Ram Rider Lava Hound

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 Archers Guards Ice Wizard Fireball

Sự hiệp lực   0 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Archers + Ice Wizard
Fireball + Lava Hound Royal Hogs Ram Rider
Valkyrie +
Royal Hogs + Fireball
+ Lava Hound
+ Archers
+ Fireball
+ Fireball Guards

Khắc tinh   45 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Valkyrie Archers Ice Wizard Guards Fireball
Valkyrie Fireball Ice Wizard Guards Archers
Fireball Ram Rider
Guards Fireball Archers Ram Rider Royal Hogs Valkyrie Ice Wizard
Ice Wizard Archers Fireball Valkyrie
Fireball Ice Wizard Archers
Valkyrie Fireball Guards
Archers Ram Rider Ice Wizard
Valkyrie Guards Ice Wizard
Valkyrie
Archers Ice Wizard Fireball
Valkyrie Ram Rider Archers Ice Wizard Fireball
Valkyrie
Guards Archers Valkyrie Ice Wizard
Valkyrie Guards Fireball
Ram Rider Guards Ice Wizard
Guards Ice Wizard Ram Rider Valkyrie
Guards Fireball Valkyrie Ram Rider Ice Wizard
Fireball Archers Ram Rider Ice Wizard Royal Hogs
Fireball Ice Wizard Ram Rider Archers
Fireball Guards Valkyrie Ice Wizard
Fireball
Valkyrie Archers Ice Wizard Guards
Ice Wizard Fireball Royal Hogs
Ice Wizard Valkyrie Fireball
Fireball Valkyrie Guards
Fireball
Valkyrie Fireball Ice Wizard Royal Hogs
Fireball Guards Valkyrie
Fireball Valkyrie Guards Ram Rider Archers Ice Wizard
Ice Wizard Archers Valkyrie Fireball Guards
Fireball Valkyrie Guards Archers
Valkyrie Guards Archers Ice Wizard
Fireball Archers Ice Wizard
Archers Ice Wizard
Fireball Valkyrie
Valkyrie Guards Ice Wizard
Guards Valkyrie Ice Wizard
Valkyrie Fireball Ice Wizard
Ram Rider Archers Ice Wizard Fireball
Ice Wizard
Valkyrie Guards
Fireball Archers Ice Wizard
Valkyrie Ice Wizard
Ram Rider Valkyrie Guards Archers Ice Wizard
Ram Rider Valkyrie
Valkyrie
Guards Ice Wizard
Guards Valkyrie Ice Wizard Archers
Fireball Ice Wizard Guards Valkyrie Ram Rider Archers
Guards Ice Wizard Valkyrie
Guards Valkyrie
Ice Wizard Valkyrie Guards Archers
Fireball Valkyrie
Ice Wizard Archers Fireball Guards Valkyrie
Ice Wizard Fireball Archers
Valkyrie Guards Fireball Ice Wizard Archers
Valkyrie Fireball Archers Guards
Ram Rider Ice Wizard
Valkyrie Ice Wizard Archers Guards Ram Rider
Guards Ice Wizard Valkyrie
Archers Ram Rider Fireball Ice Wizard Lava Hound
Guards Valkyrie

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Valkyrie Ice Wizard Archers Ram Rider Fireball
Archers
Guards Ice Wizard Valkyrie Archers
Archers Ram Rider Guards Valkyrie Ice Wizard
Ice Wizard Archers Fireball Ram Rider
Archers Ice Wizard Valkyrie
Fireball Ram Rider Valkyrie Archers Ice Wizard Guards
Guards Valkyrie Ice Wizard Archers
Archers Ice Wizard Fireball Ram Rider
Fireball Valkyrie
Fireball Ram Rider
Fireball
Guards Valkyrie Ram Rider
Archers
Fireball Archers Ram Rider
Fireball
Royal Hogs Ice Wizard Guards Fireball Ram Rider
Guards Valkyrie
Fireball
Ice Wizard Archers Valkyrie Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord