Bộ bài 4.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tệ

1 problems 1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Goblin Gang Wizard Executioner

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Wizard Executioner

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Rocket Poison The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Elite Barbarians

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Rocket Poison

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Elite Barbarians Valkyrie

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Elite Barbarians Valkyrie

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Goblin Gang Elite Barbarians
Giant Snowball Goblin Gang
Zap Goblin Gang
Barbarian Barrel Goblin Gang Elite Barbarians Valkyrie Wizard Executioner
The Log Goblin Gang Elite Barbarians
Earthquake Goblin Gang
Arrows Goblin Gang
Royal Delivery Goblin Gang Elite Barbarians Valkyrie Wizard Executioner
Fireball Goblin Gang Elite Barbarians Wizard Executioner
Poison Goblin Gang Wizard Executioner
Lightning Elite Barbarians Valkyrie Wizard Executioner
Rocket Elite Barbarians Valkyrie Wizard Executioner

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Wizard Rocket Poison Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Valkyrie Wizard Rocket Poison Executioner The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Valkyrie Rocket Poison Executioner

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Elite Barbarians

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Goblin Gang Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Goblin Gang Valkyrie Poison Wizard Executioner Elite Barbarians Rocket

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 The Log Goblin Gang Valkyrie Poison

Sự hiệp lực   0 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Goblin Gang +
Elite Barbarians + The Log Valkyrie Poison
Valkyrie + Elite Barbarians Wizard Executioner
Wizard + Valkyrie
+
+ Elite Barbarians The Log
+ Valkyrie
+ Elite Barbarians Poison

Khắc tinh   60 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Executioner Poison Valkyrie The Log
Valkyrie Executioner Poison Goblin Gang Wizard The Log Rocket
Wizard Goblin Gang The Log Executioner Poison Valkyrie
Poison The Log
Elite Barbarians Wizard Rocket Goblin Gang Valkyrie Executioner Poison
Wizard Poison Executioner
Poison Wizard Executioner The Log Valkyrie Elite Barbarians Rocket
Wizard Executioner Poison Goblin Gang Rocket
Valkyrie Poison Rocket The Log Wizard Elite Barbarians Executioner Goblin Gang
Elite Barbarians Goblin Gang The Log Wizard
Rocket Valkyrie Elite Barbarians Wizard The Log Goblin Gang Executioner
The Log Poison Wizard Executioner Valkyrie
Wizard Poison Goblin Gang Executioner
The Log Poison Wizard Valkyrie Goblin Gang Executioner
Elite Barbarians Goblin Gang Valkyrie Wizard Executioner
Goblin Gang Valkyrie Elite Barbarians
Valkyrie Elite Barbarians Poison Executioner The Log Goblin Gang Rocket
Elite Barbarians Rocket The Log Executioner Goblin Gang
Wizard Valkyrie Executioner Goblin Gang
Goblin Gang Wizard Executioner The Log Elite Barbarians Valkyrie
Executioner Poison Elite Barbarians Wizard The Log Rocket
Poison Goblin Gang Executioner Wizard Rocket
Poison Rocket Elite Barbarians
Poison Goblin Gang Valkyrie Wizard The Log Executioner
Rocket Poison
Elite Barbarians Valkyrie
Executioner Rocket The Log Poison
Goblin Gang Elite Barbarians
Elite Barbarians Poison Rocket Executioner Goblin Gang Valkyrie The Log Wizard
Executioner Wizard Valkyrie Poison Goblin Gang The Log Elite Barbarians
Rocket Poison
Rocket Executioner Poison The Log Valkyrie
Poison Rocket Elite Barbarians Wizard Valkyrie
Executioner The Log Valkyrie Poison Elite Barbarians Wizard Goblin Gang
The Log Wizard Poison Valkyrie Executioner
The Log Goblin Gang Executioner Wizard Valkyrie
Poison Executioner Wizard Valkyrie The Log Goblin Gang
Executioner Poison Wizard The Log
Executioner Goblin Gang Wizard Poison
Executioner Rocket Valkyrie Poison Wizard
Valkyrie The Log
Valkyrie Elite Barbarians Goblin Gang The Log Rocket
Executioner Valkyrie Poison Elite Barbarians Wizard Rocket The Log
Rocket Wizard Poison Executioner
Elite Barbarians Rocket Goblin Gang
Goblin Gang Executioner Rocket Elite Barbarians The Log Valkyrie
Rocket Executioner Wizard Poison
Executioner Elite Barbarians Rocket Valkyrie
Elite Barbarians Goblin Gang Executioner Valkyrie
Rocket Elite Barbarians Wizard Poison Executioner Valkyrie
Elite Barbarians Valkyrie Executioner
Elite Barbarians Goblin Gang The Log
Elite Barbarians
Goblin Gang Valkyrie Executioner The Log
The Log Wizard Goblin Gang Poison Executioner Valkyrie
Elite Barbarians Goblin Gang Poison Executioner Valkyrie
Goblin Gang Executioner Elite Barbarians Wizard Valkyrie Rocket Poison
Executioner Goblin Gang Wizard Poison Valkyrie Elite Barbarians
Poison Executioner Goblin Gang The Log Valkyrie
Poison Rocket Executioner Valkyrie Wizard Elite Barbarians Goblin Gang
Poison Goblin Gang Wizard Rocket
Valkyrie Wizard Elite Barbarians Goblin Gang Executioner
Valkyrie Goblin Gang Poison Elite Barbarians Rocket Executioner The Log
Rocket Elite Barbarians The Log Wizard Goblin Gang
Poison Executioner Valkyrie The Log Goblin Gang Wizard
Rocket Elite Barbarians Goblin Gang Valkyrie
Executioner Poison Wizard
Valkyrie Wizard Goblin Gang Elite Barbarians

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Executioner The Log Wizard Poison Valkyrie Goblin Gang
Wizard The Log Poison Executioner Goblin Gang
Executioner The Log Wizard Valkyrie Poison Goblin Gang
The Log Wizard Executioner Poison Valkyrie Goblin Gang
Poison Executioner Goblin Gang Wizard
The Log Valkyrie Executioner Wizard Poison
Executioner Poison The Log Goblin Gang Wizard Valkyrie
Valkyrie Goblin Gang Wizard Executioner Elite Barbarians
Goblin Gang Poison Executioner Wizard
Poison Elite Barbarians
Valkyrie Elite Barbarians
The Log Wizard Executioner
Elite Barbarians Goblin Gang
The Log Poison Executioner
Executioner Valkyrie Poison Goblin Gang

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord