Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tệ

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Fire Spirits Baby Dragon Executioner Ram Rider

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Baby Dragon Executioner Ram Rider

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Battle Ram Rocket Ram Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Rocket Barbarian Barrel

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Battle Ram Ram Rider

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Rocket

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Fire Spirits Valkyrie Battle Ram Barbarian Barrel Baby Dragon Ram Rider

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Battle Ram
Giant Snowball Fire Spirits Battle Ram
Zap Fire Spirits Battle Ram Ram Rider
Barbarian Barrel Fire Spirits
The Log Fire Spirits Battle Ram Ram Rider
Earthquake
Arrows Fire Spirits
Royal Delivery Fire Spirits Ram Rider
Fireball Battle Ram Executioner Ram Rider
Poison Executioner
Lightning Valkyrie Battle Ram Baby Dragon Executioner Ram Rider
Rocket Valkyrie Executioner Ram Rider

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fire Spirits Rocket Baby Dragon Executioner

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fire Spirits Valkyrie Rocket Baby Dragon Executioner

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Fire Spirits Battle Ram Rocket Executioner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Fire Spirits Barbarian Barrel Valkyrie Battle Ram Baby Dragon Executioner Ram Rider Rocket

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Fire Spirits Barbarian Barrel Valkyrie Battle Ram

Sự hiệp lực   0 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Fire Spirits + Battle Ram Ram Rider
Valkyrie + Executioner Battle Ram
Battle Ram + Fire Spirits Valkyrie Executioner
Rocket +
+ Ram Rider
+
+ Valkyrie Ram Rider Battle Ram
+ Executioner Fire Spirits Barbarian Barrel

Khắc tinh   48 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Valkyrie Executioner Fire Spirits Baby Dragon Rocket
Executioner Barbarian Barrel Valkyrie Baby Dragon Fire Spirits
Barbarian Barrel Baby Dragon Ram Rider
Rocket Baby Dragon Barbarian Barrel Ram Rider Valkyrie Executioner Battle Ram
Fire Spirits Executioner Baby Dragon Rocket Valkyrie
Fire Spirits Baby Dragon Executioner Rocket
Barbarian Barrel Valkyrie Baby Dragon Executioner Rocket
Ram Rider
Rocket Valkyrie Battle Ram Fire Spirits Executioner
Executioner Valkyrie Baby Dragon Barbarian Barrel
Fire Spirits Executioner Baby Dragon
Barbarian Barrel Ram Rider Baby Dragon Valkyrie Fire Spirits Executioner
Valkyrie Executioner
Valkyrie Fire Spirits
Executioner Barbarian Barrel Rocket Valkyrie Fire Spirits Baby Dragon
Ram Rider Rocket Fire Spirits Executioner
Ram Rider Baby Dragon Executioner Valkyrie
Barbarian Barrel Valkyrie Fire Spirits Executioner Ram Rider
Executioner Rocket Baby Dragon Ram Rider Battle Ram Barbarian Barrel
Executioner Fire Spirits Baby Dragon Ram Rider Rocket
Baby Dragon Barbarian Barrel Executioner Fire Spirits Valkyrie
Rocket
Valkyrie
Executioner Rocket Barbarian Barrel Battle Ram
Rocket Barbarian Barrel Executioner Baby Dragon Valkyrie
Valkyrie Executioner Fire Spirits Barbarian Barrel Baby Dragon
Rocket
Rocket Executioner Baby Dragon Battle Ram Valkyrie
Rocket Fire Spirits Valkyrie
Barbarian Barrel Fire Spirits Executioner Ram Rider Valkyrie Baby Dragon
Barbarian Barrel Fire Spirits Baby Dragon Executioner Valkyrie
Barbarian Barrel Fire Spirits Executioner Baby Dragon Valkyrie
Executioner Valkyrie Fire Spirits Baby Dragon Barbarian Barrel
Executioner Fire Spirits Baby Dragon
Baby Dragon Executioner
Executioner Valkyrie Rocket
Valkyrie Barbarian Barrel
Valkyrie Rocket Fire Spirits
Valkyrie Executioner Barbarian Barrel Rocket Baby Dragon
Ram Rider Rocket Fire Spirits Executioner
Baby Dragon Rocket
Rocket Barbarian Barrel Executioner Valkyrie
Rocket Executioner Baby Dragon
Rocket Valkyrie Executioner Barbarian Barrel
Executioner Valkyrie Ram Rider
Rocket Barbarian Barrel Valkyrie Ram Rider Battle Ram Executioner
Valkyrie Executioner
Battle Ram
Fire Spirits Executioner Valkyrie
Barbarian Barrel Baby Dragon Valkyrie Fire Spirits Executioner Ram Rider
Fire Spirits Executioner Battle Ram Barbarian Barrel Valkyrie
Executioner Baby Dragon Valkyrie Rocket
Executioner Barbarian Barrel Valkyrie
Baby Dragon Valkyrie Executioner Barbarian Barrel
Executioner Rocket Valkyrie Baby Dragon Fire Spirits
Baby Dragon Fire Spirits Rocket
Valkyrie Fire Spirits Executioner
Valkyrie Executioner Rocket Baby Dragon Barbarian Barrel Fire Spirits
Ram Rider Rocket
Valkyrie Executioner Baby Dragon Ram Rider Barbarian Barrel
Rocket Valkyrie Fire Spirits Barbarian Barrel Baby Dragon
Executioner Baby Dragon Ram Rider
Valkyrie

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Fire Spirits Valkyrie Executioner Baby Dragon Barbarian Barrel Ram Rider
Barbarian Barrel Baby Dragon Fire Spirits Executioner
Barbarian Barrel Fire Spirits Executioner Baby Dragon Valkyrie
Executioner Barbarian Barrel Baby Dragon Fire Spirits Valkyrie Ram Rider
Executioner Baby Dragon Ram Rider Fire Spirits
Fire Spirits Barbarian Barrel Valkyrie Baby Dragon Executioner
Barbarian Barrel Executioner Valkyrie Baby Dragon Fire Spirits Ram Rider
Valkyrie Fire Spirits Executioner Barbarian Barrel Baby Dragon
Fire Spirits Baby Dragon Executioner Ram Rider
Executioner Baby Dragon Barbarian Barrel Valkyrie
Baby Dragon Battle Ram Ram Rider
Executioner Baby Dragon
Valkyrie Battle Ram Ram Rider
Barbarian Barrel Executioner Fire Spirits
Executioner Ram Rider Battle Ram Fire Spirits Baby Dragon Barbarian Barrel
Battle Ram Baby Dragon Rocket
Battle Ram Barbarian Barrel Ram Rider Fire Spirits
Barbarian Barrel Valkyrie
Battle Ram
Fire Spirits Executioner Valkyrie Barbarian Barrel

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord