Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Mega Minion Furnace Baby Dragon Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Royal Giant Mega Minion Furnace Baby Dragon Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Royal Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Barbarian Barrel Lightning

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Royal Giant

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Lightning

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Royal Giant Barbarian Barrel Baby Dragon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Royal Giant Guards
Giant Snowball Mega Minion Furnace Guards Baby Dragon
Zap Royal Giant Furnace Guards
Barbarian Barrel Furnace Guards Electro Wizard
The Log Royal Giant Furnace Guards
Earthquake Furnace Guards
Arrows Furnace Guards
Royal Delivery Mega Minion Guards Baby Dragon Electro Wizard
Fireball Mega Minion Furnace Baby Dragon Electro Wizard
Poison Mega Minion Furnace Guards Electro Wizard
Lightning Mega Minion Furnace Baby Dragon Electro Wizard
Rocket Furnace

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Furnace Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Furnace Barbarian Barrel Baby Dragon

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mega Minion Guards Baby Dragon

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Royal Giant

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Furnace Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Barbarian Barrel Mega Minion Guards Furnace Baby Dragon Electro Wizard Royal Giant Lightning

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Barbarian Barrel Mega Minion Guards Furnace

Sự hiệp lực   6 5

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Royal Giant + Mega Minion Lightning Furnace
Mega Minion + Royal Giant Electro Wizard Baby Dragon
Furnace + Royal Giant Barbarian Barrel
Barbarian Barrel + Furnace
+ Electro Wizard
+ Mega Minion Electro Wizard
+ Royal Giant
+ Mega Minion Guards Baby Dragon

Khắc tinh   63 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Baby Dragon Mega Minion Barbarian Barrel Electro Wizard
Electro Wizard Mega Minion Lightning Guards Furnace Baby Dragon
Electro Wizard Barbarian Barrel Baby Dragon Furnace Guards
Barbarian Barrel Baby Dragon Electro Wizard
Royal Giant Mega Minion Electro Wizard Furnace Baby Dragon Guards Lightning Barbarian Barrel
Mega Minion Lightning Electro Wizard Baby Dragon
Mega Minion Furnace Baby Dragon Electro Wizard
Baby Dragon Furnace Mega Minion Electro Wizard
Barbarian Barrel Baby Dragon Mega Minion Furnace Lightning Electro Wizard Guards
Furnace Mega Minion Electro Wizard
Lightning Guards Mega Minion Furnace Electro Wizard
Baby Dragon Barbarian Barrel
Lightning Mega Minion Furnace Baby Dragon Electro Wizard
Barbarian Barrel Baby Dragon Electro Wizard Mega Minion
Guards Mega Minion Electro Wizard
Lightning Electro Wizard Guards Mega Minion Barbarian Barrel Baby Dragon
Furnace Mega Minion Guards Electro Wizard
Mega Minion Electro Wizard Baby Dragon Guards
Guards Electro Wizard Barbarian Barrel Lightning Furnace Mega Minion
Electro Wizard Lightning Furnace Royal Giant Barbarian Barrel Baby Dragon
Furnace Baby Dragon Lightning Electro Wizard Mega Minion
Lightning Mega Minion Baby Dragon Royal Giant
Guards Electro Wizard Barbarian Barrel Lightning Baby Dragon
Mega Minion
Lightning
Mega Minion Furnace Guards Electro Wizard
Royal Giant Lightning Electro Wizard Mega Minion Barbarian Barrel Furnace
Lightning Electro Wizard Guards Royal Giant Furnace Mega Minion Barbarian Barrel
Mega Minion Lightning Electro Wizard Baby Dragon Barbarian Barrel
Mega Minion Barbarian Barrel Furnace Baby Dragon Electro Wizard Guards
Lightning
Royal Giant Mega Minion Furnace Baby Dragon Lightning Electro Wizard
Lightning Furnace Guards
Furnace Baby Dragon Guards Barbarian Barrel Electro Wizard
Barbarian Barrel Electro Wizard Guards Furnace Baby Dragon
Electro Wizard Barbarian Barrel Furnace Mega Minion Baby Dragon Lightning Guards
Baby Dragon Guards Electro Wizard Furnace Mega Minion Barbarian Barrel
Baby Dragon Electro Wizard
Baby Dragon Mega Minion Electro Wizard Lightning
Lightning
Mega Minion Guards Barbarian Barrel Electro Wizard
Guards Mega Minion Electro Wizard
Lightning Electro Wizard Barbarian Barrel Baby Dragon Furnace Mega Minion
Electro Wizard Mega Minion Lightning Furnace
Mega Minion Lightning Baby Dragon Electro Wizard
Electro Wizard Guards Mega Minion Barbarian Barrel Lightning
Lightning Electro Wizard Mega Minion Baby Dragon
Mega Minion Electro Wizard Barbarian Barrel
Mega Minion Electro Wizard Guards
Lightning Royal Giant Mega Minion Barbarian Barrel Furnace Electro Wizard
Mega Minion
Guards Mega Minion Electro Wizard Furnace
Furnace Mega Minion Electro Wizard
Electro Wizard Guards Mega Minion
Electro Wizard Barbarian Barrel Mega Minion Guards Baby Dragon Lightning
Electro Wizard Guards Barbarian Barrel Mega Minion Furnace
Lightning Baby Dragon Electro Wizard Mega Minion Guards
Barbarian Barrel Electro Wizard Guards
Lightning Electro Wizard Mega Minion Baby Dragon Barbarian Barrel
Lightning Furnace Electro Wizard Mega Minion Baby Dragon Guards
Electro Wizard Lightning Mega Minion Baby Dragon
Guards Lightning Mega Minion Electro Wizard
Lightning Guards Electro Wizard Baby Dragon Mega Minion Barbarian Barrel
Electro Wizard Furnace Lightning
Guards Electro Wizard Furnace Barbarian Barrel Mega Minion Baby Dragon
Electro Wizard Mega Minion Guards Lightning Barbarian Barrel Furnace Baby Dragon
Mega Minion Baby Dragon Electro Wizard Furnace
Mega Minion Guards Furnace

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Furnace Baby Dragon Barbarian Barrel Electro Wizard
Barbarian Barrel Electro Wizard Mega Minion Furnace Baby Dragon
Barbarian Barrel Furnace Baby Dragon Electro Wizard Mega Minion Guards
Electro Wizard Baby Dragon Barbarian Barrel Guards Mega Minion
Baby Dragon Electro Wizard Furnace Mega Minion
Barbarian Barrel Electro Wizard Furnace Mega Minion Baby Dragon
Mega Minion Barbarian Barrel Baby Dragon Electro Wizard Guards
Mega Minion Guards Barbarian Barrel Baby Dragon Electro Wizard
Furnace Baby Dragon Mega Minion Electro Wizard
Lightning Mega Minion Baby Dragon Royal Giant
Electro Wizard Royal Giant Guards
Barbarian Barrel
Mega Minion Electro Wizard
Royal Giant Lightning Barbarian Barrel Furnace Mega Minion Electro Wizard Baby Dragon
Lightning Barbarian Barrel Electro Wizard Mega Minion

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord