Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Mega Minion Furnace Baby Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Royal Giant Mega Minion Furnace Baby Dragon

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Royal Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Earthquake Barbarian Barrel

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Royal Giant Mini P.E.K.K.A

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Earthquake

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Royal Giant Mini P.E.K.K.A Barbarian Barrel Baby Dragon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Royal Giant Guards
Giant Snowball Mega Minion Furnace Guards Baby Dragon
Zap Royal Giant Furnace Guards
Barbarian Barrel Furnace Guards
The Log Royal Giant Mini P.E.K.K.A Furnace Guards
Earthquake Furnace Guards
Arrows Furnace Guards
Royal Delivery Mega Minion Mini P.E.K.K.A Guards Baby Dragon
Fireball Mega Minion Furnace Baby Dragon
Poison Mega Minion Furnace Guards
Lightning Mega Minion Mini P.E.K.K.A Furnace Baby Dragon
Rocket Furnace

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Furnace Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Earthquake Furnace Barbarian Barrel Baby Dragon

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mega Minion Mini P.E.K.K.A Guards Baby Dragon

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Royal Giant

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Furnace

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Barbarian Barrel Mega Minion Earthquake Guards Mini P.E.K.K.A Furnace Baby Dragon Royal Giant

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Barbarian Barrel Mega Minion Earthquake Guards

Sự hiệp lực   3 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Royal Giant + Mega Minion Furnace Earthquake
Mega Minion + Royal Giant Baby Dragon
Earthquake + Royal Giant Barbarian Barrel
Mini P.E.K.K.A + Guards Baby Dragon
+ Royal Giant Barbarian Barrel
+ Furnace Earthquake
+ Mini P.E.K.K.A
+ Mini P.E.K.K.A Mega Minion

Khắc tinh   56 78

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Minion Baby Dragon Barbarian Barrel
Guards Furnace Baby Dragon Mega Minion
Barbarian Barrel Earthquake Furnace Baby Dragon Guards
Baby Dragon Barbarian Barrel
Earthquake Mini P.E.K.K.A Royal Giant Mega Minion Furnace Barbarian Barrel Baby Dragon Guards
Mega Minion Baby Dragon
Furnace Mega Minion Baby Dragon Mini P.E.K.K.A
Furnace Baby Dragon Mega Minion
Barbarian Barrel Mini P.E.K.K.A Baby Dragon Mega Minion Guards Furnace
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Furnace
Mini P.E.K.K.A Guards Mega Minion Furnace
Barbarian Barrel Baby Dragon
Mega Minion Furnace Baby Dragon
Barbarian Barrel Baby Dragon Mega Minion
Mini P.E.K.K.A
Guards Mini P.E.K.K.A Mega Minion
Mini P.E.K.K.A Baby Dragon Guards Mega Minion Barbarian Barrel
Furnace Mini P.E.K.K.A Guards Mega Minion
Mega Minion Guards Baby Dragon
Guards Furnace Barbarian Barrel Mini P.E.K.K.A Mega Minion
Royal Giant Furnace Earthquake Baby Dragon Barbarian Barrel
Furnace Mega Minion Baby Dragon
Earthquake Baby Dragon Mega Minion Royal Giant
Baby Dragon Guards Barbarian Barrel
Mega Minion Mini P.E.K.K.A
Earthquake
Mega Minion Furnace Mini P.E.K.K.A Guards
Royal Giant Mega Minion Barbarian Barrel Earthquake Furnace
Earthquake Royal Giant Barbarian Barrel Furnace Mega Minion Guards
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Baby Dragon Barbarian Barrel
Mini P.E.K.K.A Furnace Guards Baby Dragon Barbarian Barrel Mega Minion
Earthquake
Mega Minion Royal Giant Baby Dragon Earthquake Furnace
Guards Furnace
Furnace Baby Dragon Guards Earthquake Barbarian Barrel
Barbarian Barrel Earthquake Furnace Guards Baby Dragon
Barbarian Barrel Baby Dragon Guards Mega Minion Earthquake Furnace
Baby Dragon Guards Mega Minion Furnace Barbarian Barrel
Baby Dragon
Mega Minion Baby Dragon
Barbarian Barrel Guards Mega Minion Mini P.E.K.K.A
Guards Mega Minion Mini P.E.K.K.A
Mega Minion Furnace Mini P.E.K.K.A Baby Dragon Barbarian Barrel
Mega Minion Furnace
Mega Minion Baby Dragon Mini P.E.K.K.A
Mini P.E.K.K.A Guards Barbarian Barrel Mega Minion
Mega Minion Baby Dragon
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Barbarian Barrel
Mini P.E.K.K.A Guards Mega Minion
Earthquake Royal Giant Barbarian Barrel Mega Minion Mini P.E.K.K.A Furnace
Mini P.E.K.K.A Mega Minion
Mega Minion Guards Furnace
Furnace Mini P.E.K.K.A Mega Minion
Mega Minion Guards Mini P.E.K.K.A
Barbarian Barrel Mega Minion Guards Baby Dragon Earthquake
Mini P.E.K.K.A Guards Mega Minion Barbarian Barrel Furnace
Mini P.E.K.K.A Guards Baby Dragon Mega Minion
Mini P.E.K.K.A Guards Barbarian Barrel
Barbarian Barrel Mega Minion Mini P.E.K.K.A Baby Dragon
Mega Minion Furnace Guards Baby Dragon
Mega Minion Baby Dragon
Guards Mini P.E.K.K.A Mega Minion
Mega Minion Mini P.E.K.K.A Baby Dragon Barbarian Barrel Guards
Mini P.E.K.K.A Furnace
Guards Furnace Mega Minion Barbarian Barrel Baby Dragon
Mini P.E.K.K.A Mega Minion Guards Furnace Baby Dragon Barbarian Barrel
Mega Minion Baby Dragon Furnace
Mini P.E.K.K.A Furnace Guards Mega Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Furnace Baby Dragon Barbarian Barrel Earthquake
Barbarian Barrel Mega Minion Baby Dragon Earthquake Furnace
Furnace Barbarian Barrel Mega Minion Baby Dragon Guards Earthquake
Baby Dragon Barbarian Barrel Earthquake Guards Mega Minion
Baby Dragon Mega Minion Furnace
Barbarian Barrel Mini P.E.K.K.A Baby Dragon Mega Minion Furnace
Barbarian Barrel Mega Minion Baby Dragon Guards
Mega Minion Guards Mini P.E.K.K.A Barbarian Barrel Baby Dragon
Mega Minion Furnace Baby Dragon
Earthquake Mega Minion Royal Giant Baby Dragon
Earthquake Royal Giant Guards
Barbarian Barrel
Mini P.E.K.K.A Mega Minion
Royal Giant Earthquake Mega Minion Furnace Baby Dragon Barbarian Barrel
Barbarian Barrel Mega Minion Mini P.E.K.K.A

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord