Bộ bài 2.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tồi tệ
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Ice Golem Musketeer

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Cannon

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Skeletons Ice Spirit Royal Giant Ice Golem Musketeer

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Royal Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Royal Giant

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Royal Giant Ice Golem

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeletons Royal Giant
Giant Snowball Skeletons Cannon Musketeer
Zap Skeletons Cannon Royal Giant
Barbarian Barrel Skeletons Ice Spirit Cannon Musketeer
The Log Skeletons Ice Spirit Cannon Royal Giant Musketeer
Earthquake Skeletons Cannon
Arrows Skeletons Ice Spirit
Royal Delivery Skeletons Ice Spirit Musketeer
Fireball Cannon Musketeer
Poison Cannon Musketeer
Lightning Cannon Ice Golem Musketeer
Rocket Musketeer

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Ice Golem Fireball

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Ice Golem Fireball The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Spirit Ice Golem

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Royal Giant

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit Ice Golem Musketeer

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeletons Ice Spirit Ice Golem The Log Cannon Fireball Musketeer Royal Giant

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

6 Skeletons Ice Spirit Ice Golem The Log

Sự hiệp lực   5 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Skeletons + Musketeer Cannon Ice Spirit Ice Golem
Ice Spirit + Ice Golem Skeletons Cannon Royal Giant Musketeer
Cannon + Skeletons The Log Ice Spirit
Royal Giant + Fireball The Log Ice Spirit
+ Ice Spirit Skeletons Musketeer
+ Royal Giant The Log
+ Skeletons Ice Golem Ice Spirit
+ Cannon Royal Giant Fireball

Khắc tinh   51 85

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Ice Golem The Log
Fireball Ice Spirit Musketeer The Log Ice Golem
The Log Fireball Ice Spirit Ice Golem
Fireball The Log
Royal Giant Ice Golem Musketeer Fireball Cannon
Musketeer Fireball
Ice Golem Cannon The Log Ice Spirit Musketeer Fireball
Fireball Musketeer Ice Golem Ice Spirit
Ice Golem Fireball The Log
The Log Ice Spirit Cannon Musketeer Skeletons
Ice Golem Skeletons Cannon Musketeer The Log Ice Spirit
The Log
Musketeer Ice Spirit Ice Golem Skeletons Fireball
The Log Ice Golem Musketeer Skeletons Fireball
Musketeer
Ice Golem Skeletons Ice Spirit Cannon Musketeer
Ice Golem Skeletons The Log Ice Spirit Fireball Musketeer
Cannon Ice Spirit Musketeer The Log Skeletons
Ice Golem Musketeer
Ice Spirit Skeletons The Log Fireball Cannon Musketeer
Ice Golem Royal Giant Musketeer Fireball Skeletons The Log Ice Spirit
Fireball Ice Spirit Musketeer
Fireball Musketeer Royal Giant
Fireball The Log
Cannon Musketeer
Fireball
Cannon Skeletons Musketeer
Royal Giant Musketeer Fireball Ice Golem Cannon The Log
Fireball Musketeer Royal Giant Ice Spirit Ice Golem
Musketeer Ice Golem Fireball Cannon The Log
Fireball The Log Cannon Ice Spirit
Fireball
Royal Giant Musketeer Cannon Fireball The Log
Fireball Ice Golem
Cannon Fireball The Log
Ice Golem The Log Ice Spirit Skeletons Fireball
The Log Fireball Musketeer Skeletons
Musketeer Ice Spirit Skeletons The Log Ice Golem Cannon
Ice Golem Fireball The Log
Musketeer Ice Golem Ice Spirit
Musketeer Fireball Skeletons
Cannon The Log Musketeer Ice Spirit Ice Golem
Ice Golem The Log Skeletons Ice Spirit
Ice Golem The Log Fireball Ice Spirit Musketeer
Musketeer Fireball Cannon Ice Spirit
Ice Golem Cannon Musketeer
Ice Golem Musketeer Cannon The Log
Musketeer Fireball
Ice Golem Musketeer Ice Spirit Cannon
Ice Golem Skeletons
Royal Giant Ice Golem Cannon Musketeer
Cannon Musketeer
Ice Golem The Log Cannon Skeletons Musketeer
Cannon
Ice Golem Ice Spirit Musketeer Skeletons The Log
The Log Fireball Cannon Ice Golem Musketeer Skeletons
Ice Golem Skeletons Cannon Musketeer
Musketeer Skeletons Ice Spirit
Skeletons Ice Golem Musketeer
Fireball Ice Golem Ice Spirit The Log
Ice Golem Musketeer Ice Spirit Fireball Cannon
Musketeer Ice Golem Fireball Ice Spirit Skeletons
Ice Golem Cannon Musketeer Fireball Ice Spirit
Fireball Ice Golem Musketeer Ice Spirit The Log
The Log Cannon Musketeer
Ice Golem Cannon The Log
Ice Spirit Ice Golem Skeletons
Fireball Ice Golem Musketeer
Cannon Ice Golem

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

The Log Ice Spirit Ice Golem Fireball Musketeer
The Log Ice Golem Ice Spirit Skeletons
Cannon The Log Musketeer Ice Spirit Ice Golem Skeletons
The Log Ice Golem Musketeer Cannon
Ice Golem Ice Spirit Musketeer Fireball
Ice Golem The Log Ice Spirit Musketeer Skeletons
Fireball The Log Ice Spirit Ice Golem Cannon Musketeer
Musketeer Skeletons Ice Golem Ice Spirit Cannon
Musketeer Ice Golem Ice Spirit Fireball
Fireball Musketeer Royal Giant Ice Golem
Musketeer Ice Golem Royal Giant
The Log Ice Spirit
Skeletons Musketeer
The Log Royal Giant Fireball Musketeer Ice Golem
Musketeer Ice Spirit Cannon Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord