Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tệ
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công trên không và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Heal Spirit Flying Machine Ice Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Royal Giant Flying Machine Ice Wizard Lumberjack

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Royal Giant Hog Rider

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Royal Giant Hog Rider Lumberjack

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Royal Giant Heal Spirit Hog Rider Flying Machine Lumberjack

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Lumberjack

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Royal Giant Hog Rider Skeleton Army
Giant Snowball Hog Rider Flying Machine Skeleton Army Lumberjack
Zap Royal Giant Flying Machine Skeleton Army
Barbarian Barrel Heal Spirit Skeleton Army Ice Wizard Lumberjack
The Log Royal Giant Heal Spirit Hog Rider Skeleton Army Lumberjack
Earthquake Hog Rider Skeleton Army
Arrows Heal Spirit Flying Machine Skeleton Army
Royal Delivery Heal Spirit Hog Rider Flying Machine Skeleton Army Ice Wizard Lumberjack
Fireball Hog Rider Flying Machine Skeleton Army Ice Wizard Lumberjack
Poison Flying Machine Skeleton Army Ice Wizard
Lightning Ice Wizard Lumberjack
Rocket Hog Rider

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Heal Spirit Fireball Ice Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Heal Spirit Fireball Ice Wizard

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Heal Spirit Skeleton Army Ice Wizard

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Royal Giant Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Heal Spirit Ice Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Heal Spirit Skeleton Army Ice Wizard Fireball Hog Rider Flying Machine Lumberjack Royal Giant

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Heal Spirit Skeleton Army Ice Wizard Fireball

Sự hiệp lực   5 5

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Royal Giant + Ice Wizard Fireball Hog Rider Heal Spirit
Heal Spirit + Hog Rider Royal Giant Flying Machine
Fireball + Royal Giant Hog Rider
Hog Rider + Fireball Heal Spirit Royal Giant Lumberjack
+ Heal Spirit
+
+ Royal Giant
+ Hog Rider

Khắc tinh   51 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball
Ice Wizard Skeleton Army Fireball Flying Machine
Skeleton Army Fireball Ice Wizard Lumberjack
Fireball Flying Machine
Royal Giant Ice Wizard Hog Rider Lumberjack Flying Machine Fireball Skeleton Army
Fireball Ice Wizard Flying Machine
Ice Wizard Fireball Skeleton Army
Fireball Ice Wizard
Skeleton Army Fireball Lumberjack
Skeleton Army Ice Wizard Lumberjack
Skeleton Army Ice Wizard
Skeleton Army
Fireball Ice Wizard Flying Machine
Fireball Ice Wizard Skeleton Army
Lumberjack Skeleton Army
Skeleton Army Ice Wizard Lumberjack
Fireball Skeleton Army Lumberjack
Skeleton Army Ice Wizard Lumberjack
Ice Wizard
Lumberjack Skeleton Army Fireball Ice Wizard
Royal Giant Flying Machine Fireball Ice Wizard Hog Rider
Fireball Ice Wizard Flying Machine
Flying Machine Fireball Royal Giant
Fireball Skeleton Army Ice Wizard
Lumberjack Skeleton Army
Fireball
Skeleton Army Lumberjack Ice Wizard
Ice Wizard Fireball Royal Giant Hog Rider
Skeleton Army Ice Wizard Royal Giant Fireball
Ice Wizard Lumberjack Fireball
Fireball Skeleton Army
Fireball
Royal Giant Fireball Ice Wizard
Fireball Skeleton Army
Fireball Skeleton Army Ice Wizard Lumberjack
Ice Wizard Skeleton Army Fireball
Skeleton Army Fireball Lumberjack
Skeleton Army Lumberjack Ice Wizard Flying Machine
Fireball Ice Wizard
Flying Machine Ice Wizard
Flying Machine Fireball
Skeleton Army Lumberjack Ice Wizard
Skeleton Army Ice Wizard
Lumberjack Fireball Ice Wizard
Ice Wizard Fireball
Skeleton Army Ice Wizard Flying Machine
Skeleton Army
Fireball Ice Wizard Flying Machine
Skeleton Army Lumberjack Ice Wizard
Skeleton Army Ice Wizard
Skeleton Army Royal Giant Hog Rider
Lumberjack
Skeleton Army Ice Wizard
Skeleton Army Lumberjack
Lumberjack Skeleton Army Ice Wizard
Fireball Ice Wizard Lumberjack Flying Machine
Skeleton Army Lumberjack Ice Wizard
Lumberjack Skeleton Army
Lumberjack Skeleton Army Ice Wizard Flying Machine
Fireball Lumberjack
Ice Wizard Flying Machine Fireball Lumberjack Skeleton Army
Ice Wizard Fireball Skeleton Army Flying Machine
Skeleton Army Fireball Lumberjack Ice Wizard
Skeleton Army Lumberjack Fireball
Skeleton Army Ice Wizard Lumberjack
Ice Wizard Lumberjack Skeleton Army Flying Machine
Ice Wizard Lumberjack Skeleton Army
Fireball Ice Wizard
Lumberjack

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Ice Wizard Fireball Skeleton Army Flying Machine
Skeleton Army Ice Wizard Lumberjack
Flying Machine Ice Wizard Lumberjack
Ice Wizard Fireball Flying Machine
Ice Wizard
Fireball Flying Machine Lumberjack Ice Wizard
Ice Wizard Lumberjack Skeleton Army Flying Machine
Flying Machine Fireball Ice Wizard
Fireball Skeleton Army Royal Giant
Skeleton Army Royal Giant
Lumberjack
Royal Giant Fireball
Ice Wizard Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord