Bộ bài 3.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

1 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Fisherman

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Fire Spirits Minion Horde Princess

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Prince Princess

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Goblin Barrel

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Barrel Prince Princess

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Goblin Barrel

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Fire Spirits Minion Horde Valkyrie Prince Princess

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Goblin Barrel

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Horde Goblin Barrel Prince
Giant Snowball Fire Spirits Minion Horde Goblin Barrel Princess
Zap Fire Spirits Minion Horde Goblin Barrel Prince Princess
Barbarian Barrel Fire Spirits Valkyrie Goblin Barrel Princess
The Log Fire Spirits Goblin Barrel Prince Princess
Earthquake Goblin Barrel
Arrows Fire Spirits Minion Horde Goblin Barrel Princess
Royal Delivery Fire Spirits Minion Horde Valkyrie Goblin Barrel Prince Princess
Fireball Minion Horde Goblin Barrel Princess
Poison Minion Horde Princess
Lightning Valkyrie Prince
Rocket Minion Horde Valkyrie Prince

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fire Spirits Princess

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fire Spirits Valkyrie The Log Princess

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Fire Spirits Valkyrie Prince Princess

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Goblin Barrel Princess

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Fire Spirits Minion Horde Goblin Barrel

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Fire Spirits The Log Goblin Barrel Princess Valkyrie Minion Horde Prince

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Zap Fire Spirits The Log Goblin Barrel

Sự hiệp lực   2 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Princess Fire Spirits Minion Horde Prince The Log
Fire Spirits + Zap Goblin Barrel Prince Princess
Minion Horde + Zap Goblin Barrel
Valkyrie +
+ Fire Spirits Princess Minion Horde
+ Fire Spirits Princess Zap The Log
+ Zap Prince Princess
+ Zap Goblin Barrel Prince Fire Spirits The Log

Khắc tinh   54 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Prince Valkyrie The Log Princess
Valkyrie Minion Horde Fire Spirits Zap The Log Princess
The Log Princess Valkyrie Zap Minion Horde Fire Spirits
The Log Princess
Minion Horde Valkyrie Prince Goblin Barrel
Princess Fire Spirits Minion Horde Valkyrie The Log
Minion Horde Princess Fire Spirits Zap
Valkyrie The Log Princess Prince Minion Horde
Minion Horde The Log Prince
Valkyrie Minion Horde Fire Spirits Prince The Log
Valkyrie The Log
Zap Princess Minion Horde Fire Spirits
The Log Valkyrie Fire Spirits Princess Zap
Prince Minion Horde Valkyrie
Minion Horde Valkyrie Prince Fire Spirits
The Log Valkyrie Prince Minion Horde Princess Fire Spirits
Minion Horde Fire Spirits The Log Prince
Minion Horde Princess Valkyrie
Minion Horde Fire Spirits Zap Valkyrie The Log Prince
Princess Goblin Barrel The Log
Minion Horde Princess Fire Spirits
Minion Horde Prince Princess
Minion Horde Princess Valkyrie The Log Fire Spirits Zap
Minion Horde Prince
Prince Minion Horde Valkyrie
Princess The Log Goblin Barrel
Zap Princess Minion Horde Fire Spirits
Prince Princess Valkyrie The Log
Fire Spirits Valkyrie Minion Horde Princess The Log
Goblin Barrel
Valkyrie The Log Princess
Princess Valkyrie Minion Horde Fire Spirits
Fire Spirits Valkyrie Minion Horde Prince Zap The Log
Princess The Log Zap Fire Spirits Minion Horde Valkyrie
Fire Spirits The Log Minion Horde Valkyrie Princess Zap
Fire Spirits Valkyrie The Log Princess
Princess Zap Fire Spirits Minion Horde The Log
Princess Minion Horde
Princess Valkyrie
Valkyrie Minion Horde Zap Prince The Log
Valkyrie Minion Horde Fire Spirits Prince Zap The Log
Princess Valkyrie The Log
Minion Horde Fire Spirits Zap Princess
Minion Horde Prince
Prince The Log Minion Horde Valkyrie
Minion Horde
Prince Princess Valkyrie
Minion Horde Prince Valkyrie
Minion Horde Goblin Barrel Valkyrie Prince
Prince Valkyrie Minion Horde
Minion Horde The Log
Minion Horde Prince
Fire Spirits Valkyrie The Log Prince
The Log Princess Goblin Barrel Valkyrie Fire Spirits
Valkyrie Prince Fire Spirits Minion Horde Zap
Zap Prince Valkyrie Minion Horde
Prince Valkyrie
Valkyrie Prince Zap The Log
Princess Zap Minion Horde Fire Spirits Valkyrie
Zap Minion Horde Fire Spirits Princess
Valkyrie Fire Spirits Minion Horde Prince
Valkyrie Princess Minion Horde The Log Fire Spirits Prince
Prince The Log Zap Minion Horde
Minion Horde Valkyrie Zap Princess The Log
Zap Minion Horde Princess Fire Spirits Prince Valkyrie
Minion Horde Princess Zap
Minion Horde Prince Valkyrie

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Fire Spirits Zap Valkyrie The Log Princess
The Log Fire Spirits
Zap The Log Fire Spirits Princess Minion Horde Valkyrie
The Log Princess Fire Spirits Zap Valkyrie
Zap Princess Minion Horde Fire Spirits
Zap Fire Spirits The Log Princess Valkyrie
Princess Valkyrie Fire Spirits The Log
Valkyrie Minion Horde Princess Prince Fire Spirits
Fire Spirits Princess Minion Horde
Princess
Prince Minion Horde Valkyrie
The Log Fire Spirits Princess
Prince
The Log Zap Fire Spirits Princess
Princess Prince Valkyrie Fire Spirits

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord