Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Goblin Cage Ram Rider

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Goblin Gang Musketeer Wizard Princess

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bomber Musketeer Wizard P.E.K.K.A Princess

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

P.E.K.K.A

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Princess

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang P.E.K.K.A Princess

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Bomber Goblin Gang
Giant Snowball Minion Bomber Goblin Gang Musketeer Princess
Zap Minion Bomber Goblin Gang Princess
Barbarian Barrel Bomber Goblin Gang Musketeer Wizard Princess
The Log Bomber Goblin Gang Musketeer Princess
Earthquake Bomber Goblin Gang
Arrows Minion Bomber Goblin Gang Princess
Royal Delivery Minion Bomber Goblin Gang Musketeer Wizard P.E.K.K.A Princess
Fireball Minion Bomber Goblin Gang Musketeer Wizard Princess
Poison Minion Bomber Goblin Gang Musketeer Wizard Princess
Lightning Musketeer Wizard
Rocket Musketeer Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Wizard Princess

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Bomber Wizard Princess

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

P.E.K.K.A Princess

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Princess

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Goblin Gang Musketeer Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tuyệt!

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Minion Bomber Goblin Gang Princess Musketeer Wizard P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Zap Minion Bomber Goblin Gang

Sự hiệp lực   4 4

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + P.E.K.K.A Princess
Minion + P.E.K.K.A
Bomber +
Goblin Gang + Princess
+ P.E.K.K.A
+ P.E.K.K.A
+ Zap Princess Minion Wizard Musketeer
+ P.E.K.K.A Zap Goblin Gang

Khắc tinh   52 80

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Minion Princess Bomber
Minion Musketeer Goblin Gang Zap Princess Wizard
Wizard Princess Goblin Gang Zap
Princess
P.E.K.K.A Wizard Goblin Gang Musketeer Minion Bomber
Musketeer Wizard
Bomber Wizard Princess P.E.K.K.A Minion Musketeer
Wizard Princess Minion Goblin Gang Musketeer Zap
P.E.K.K.A Bomber Goblin Gang Wizard Princess
P.E.K.K.A Wizard Musketeer Minion Goblin Gang
P.E.K.K.A Musketeer Bomber Goblin Gang Wizard Minion
Wizard
Musketeer Wizard Zap Goblin Gang Princess Minion
Goblin Gang Musketeer Princess Wizard Zap
Musketeer Goblin Gang Bomber Wizard P.E.K.K.A
Goblin Gang P.E.K.K.A Musketeer Bomber Minion
Goblin Gang Musketeer Minion Princess P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Minion Goblin Gang Musketeer Bomber
Minion Bomber Musketeer P.E.K.K.A Princess Wizard Goblin Gang
Goblin Gang P.E.K.K.A Zap Bomber Wizard Musketeer Minion
Princess Musketeer Bomber Wizard
Goblin Gang Wizard Minion Musketeer Princess
P.E.K.K.A Minion Musketeer Princess
Goblin Gang Zap P.E.K.K.A Princess Wizard
P.E.K.K.A Musketeer Minion
P.E.K.K.A Musketeer Minion
Princess Musketeer
Zap Minion Princess Musketeer Goblin Gang
Musketeer Goblin Gang Princess Wizard
Bomber Wizard P.E.K.K.A Princess Goblin Gang
Musketeer P.E.K.K.A Minion Princess Bomber
Princess Wizard P.E.K.K.A
Goblin Gang P.E.K.K.A Bomber Zap Wizard
Princess Bomber Zap Minion Wizard
Goblin Gang Bomber Princess Minion Zap Wizard Musketeer
Bomber Minion Wizard Musketeer Goblin Gang Princess
Princess Zap Wizard
Musketeer Minion Goblin Gang Wizard Princess
Princess Musketeer Wizard
Minion P.E.K.K.A Zap Musketeer
Minion Zap Goblin Gang P.E.K.K.A
Princess Wizard Bomber Musketeer
Wizard Minion Musketeer Princess Zap
Minion P.E.K.K.A Musketeer Goblin Gang
P.E.K.K.A Goblin Gang Minion Musketeer
Musketeer Wizard Minion
Musketeer Princess P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Goblin Gang
P.E.K.K.A Wizard Musketeer Minion
P.E.K.K.A Musketeer
Minion P.E.K.K.A Goblin Gang Musketeer
P.E.K.K.A Minion
Musketeer Minion P.E.K.K.A Goblin Gang Bomber
Princess Musketeer Bomber Wizard Minion Goblin Gang
Goblin Gang P.E.K.K.A Musketeer Zap Minion
Minion Zap Goblin Gang Wizard Musketeer P.E.K.K.A
Goblin Gang P.E.K.K.A Musketeer Wizard
Zap Goblin Gang Minion
Wizard P.E.K.K.A Zap Goblin Gang Bomber Princess Musketeer Minion
Zap Musketeer Minion Goblin Gang Wizard Princess
P.E.K.K.A Musketeer Bomber Goblin Gang Minion Wizard
Goblin Gang Musketeer P.E.K.K.A Minion Princess
Goblin Gang Wizard Zap P.E.K.K.A Musketeer
Minion Zap Princess Goblin Gang Wizard
Zap Minion P.E.K.K.A Princess Goblin Gang
Minion Wizard Princess Musketeer Zap
P.E.K.K.A Goblin Gang Wizard Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Wizard Bomber Princess Musketeer Minion Goblin Gang
Bomber Wizard Goblin Gang
Wizard Zap Bomber Minion Goblin Gang Princess Musketeer
Wizard Princess Zap Musketeer Bomber Goblin Gang
Zap Princess Musketeer Goblin Gang Wizard Minion
Princess Zap Musketeer Bomber Wizard
Princess Bomber Musketeer Goblin Gang Wizard
Minion Goblin Gang Musketeer Princess Bomber Wizard
Minion Wizard Musketeer Goblin Gang Princess
Musketeer Minion Princess
Musketeer
Wizard Princess
Musketeer Bomber Goblin Gang
Minion Musketeer Zap Bomber Princess
Princess Bomber Goblin Gang Musketeer

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord