Bộ bài 4.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats Inferno Tower Wizard Baby Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bats Wizard Baby Dragon Prince Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Miner Mega Knight

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Prince Miner Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Baby Dragon Prince Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Bats
Zap Bats Inferno Tower Prince
Tornado Bats Prince Miner
The Log Prince
Arrows Bats
Fireball Inferno Tower Wizard
Poison Bats Inferno Tower Wizard
Lightning Inferno Tower Wizard Baby Dragon Prince
Rocket Inferno Tower Wizard Prince

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Wizard Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Wizard Baby Dragon Mega Knight

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Inferno Tower Prince Miner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Bats Miner Baby Dragon Inferno Tower Wizard Prince Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Zap Bats Miner Baby Dragon

Sự hiệp lực   2 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Inferno Tower Prince Mega Knight
Bats + Miner Prince Mega Knight
Inferno Tower + Zap
Wizard +
+ Miner Prince Mega Knight
+ Baby Dragon Zap Bats
+ Bats Baby Dragon Mega Knight
+ Zap Bats Miner Baby Dragon

Khắc tinh   46 78

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Zap Bats Wizard Inferno Tower Baby Dragon
Wizard Mega Knight Zap Baby Dragon
Miner Baby Dragon
Inferno Tower Wizard Baby Dragon Mega Knight Prince Miner Bats
Mega Knight Baby Dragon Wizard
Baby Dragon Wizard Zap
Mega Knight Wizard Baby Dragon Prince
Inferno Tower Bats Wizard Prince
Mega Knight Inferno Tower Prince Wizard
Mega Knight Wizard Baby Dragon
Wizard Zap Bats Baby Dragon
Mega Knight Miner Baby Dragon Zap Wizard
Prince Wizard Mega Knight
Miner Inferno Tower Bats Mega Knight Prince
Prince Mega Knight Baby Dragon Miner Bats
Inferno Tower Mega Knight Bats Prince
Mega Knight Inferno Tower Wizard Bats Baby Dragon
Mega Knight Inferno Tower Wizard Zap Prince
Miner Baby Dragon Wizard
Wizard Baby Dragon Bats
Mega Knight Zap Wizard Baby Dragon
Bats Inferno Tower Prince
Inferno Tower Prince Bats
Miner
Prince Miner Inferno Tower Wizard Baby Dragon Mega Knight
Mega Knight Wizard Baby Dragon Inferno Tower
Miner
Baby Dragon
Wizard Mega Knight
Mega Knight Baby Dragon Prince Wizard Inferno Tower Zap
Zap Wizard Mega Knight Baby Dragon Bats
Mega Knight Bats Zap Baby Dragon Wizard
Wizard Baby Dragon Bats Mega Knight
Zap Baby Dragon Wizard
Baby Dragon Inferno Tower Wizard
Wizard Mega Knight
Mega Knight Zap Miner Inferno Tower Prince
Mega Knight Prince Zap Inferno Tower
Wizard Baby Dragon Mega Knight
Wizard Inferno Tower Bats Zap
Prince Inferno Tower Miner Baby Dragon Bats Mega Knight
Mega Knight Prince Inferno Tower
Baby Dragon Wizard
Prince Inferno Tower Miner Mega Knight
Inferno Tower Mega Knight Prince
Miner Inferno Tower Mega Knight Wizard Prince
Inferno Tower Mega Knight Prince
Inferno Tower Bats
Inferno Tower Bats Prince
Mega Knight Bats Prince
Miner Mega Knight Baby Dragon Wizard Bats
Inferno Tower Bats Zap Mega Knight Prince
Wizard Mega Knight Bats Prince Baby Dragon Zap
Mega Knight Wizard Inferno Tower Prince
Baby Dragon Prince Zap Mega Knight
Wizard Baby Dragon Zap Mega Knight
Zap Baby Dragon Wizard Bats
Prince Inferno Tower Wizard Mega Knight
Baby Dragon Prince Mega Knight
Inferno Tower Zap Wizard Prince Mega Knight
Zap Wizard Baby Dragon Mega Knight Bats
Zap Miner Baby Dragon Inferno Tower Prince Mega Knight
Inferno Tower Zap Baby Dragon Wizard Bats
Mega Knight Inferno Tower Wizard Prince Bats

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Baby Dragon Zap Mega Knight Wizard Bats
Wizard Mega Knight Bats Baby Dragon
Zap Mega Knight Wizard Bats Baby Dragon
Baby Dragon Zap Wizard Mega Knight
Baby Dragon Zap Wizard Bats
Zap Wizard Baby Dragon
Mega Knight Wizard Baby Dragon
Baby Dragon Bats Prince Inferno Tower Mega Knight
Wizard Baby Dragon
Mega Knight Baby Dragon Prince Bats
Baby Dragon
Prince
Mega Knight Prince
Zap Baby Dragon
Baby Dragon
Zap Bats Miner
Prince Mega Knight Bats
Zap
Prince Mega Knight

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord