Bộ bài 4.1


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công trên không và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Golem Dart Goblin Electro Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Golem Valkyrie Prince Electro Dragon

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Royal Hogs Graveyard

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Poison

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Royal Hogs Prince Graveyard

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison Graveyard

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Golem Dart Goblin Valkyrie Royal Hogs Prince

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie Royal Hogs Electro Dragon Graveyard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Royal Hogs Prince Graveyard
Giant Snowball Royal Hogs Electro Dragon Graveyard
Zap Dart Goblin Royal Hogs Prince Graveyard
Barbarian Barrel Dart Goblin Valkyrie Royal Hogs Graveyard
The Log Dart Goblin Royal Hogs Prince Graveyard
Earthquake Royal Hogs Graveyard
Arrows Dart Goblin Royal Hogs Graveyard
Royal Delivery Dart Goblin Valkyrie Royal Hogs Prince Electro Dragon Graveyard
Fireball Dart Goblin Royal Hogs Electro Dragon
Poison Dart Goblin Royal Hogs Electro Dragon Graveyard
Lightning Ice Golem Valkyrie Prince Electro Dragon
Rocket Valkyrie Royal Hogs Prince Electro Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Golem Poison Electro Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Golem Valkyrie Poison Electro Dragon

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Golem Valkyrie Poison Prince

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Graveyard

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Golem Dart Goblin

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Golem Dart Goblin Valkyrie Poison Royal Hogs Prince Electro Dragon Graveyard

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 Ice Golem Dart Goblin Valkyrie Poison

Sự hiệp lực   4 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Ice Golem + Graveyard Dart Goblin Royal Hogs Electro Dragon
Dart Goblin + Ice Golem Valkyrie Graveyard
Valkyrie + Graveyard Dart Goblin Electro Dragon
Royal Hogs + Ice Golem
+ Graveyard
+
+ Ice Golem Valkyrie
+ Poison Ice Golem Valkyrie Dart Goblin

Khắc tinh   51 84

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Dart Goblin Ice Golem Prince Electro Dragon Valkyrie Poison
Valkyrie Poison Ice Golem Dart Goblin Electro Dragon
Valkyrie Poison Electro Dragon Ice Golem
Poison Electro Dragon Dart Goblin
Ice Golem Valkyrie Poison Dart Goblin Prince Royal Hogs
Dart Goblin Poison Electro Dragon
Poison Ice Golem Valkyrie
Poison Ice Golem Electro Dragon
Poison Electro Dragon Valkyrie Ice Golem Prince
Prince
Valkyrie Ice Golem Prince
Poison Valkyrie Electro Dragon
Poison Dart Goblin Ice Golem
Poison Dart Goblin Valkyrie Ice Golem
Electro Dragon Prince Valkyrie
Prince Valkyrie Dart Goblin Ice Golem
Dart Goblin Valkyrie Poison Ice Golem Prince
Prince
Ice Golem Valkyrie
Dart Goblin Electro Dragon Valkyrie Prince
Ice Golem Poison Dart Goblin Electro Dragon Royal Hogs
Poison Electro Dragon Dart Goblin
Prince Poison Dart Goblin
Poison Electro Dragon Valkyrie
Prince
Poison
Prince Valkyrie
Ice Golem Poison Royal Hogs
Graveyard Dart Goblin Ice Golem Royal Hogs Electro Dragon
Prince Valkyrie Ice Golem Poison
Valkyrie Electro Dragon Poison
Poison Graveyard
Poison Valkyrie Royal Hogs Dart Goblin
Poison Ice Golem Valkyrie
Prince Valkyrie Poison Electro Dragon
Ice Golem Poison Dart Goblin Electro Dragon Valkyrie
Electro Dragon Valkyrie Dart Goblin
Poison Valkyrie Electro Dragon Dart Goblin Ice Golem
Ice Golem Poison Electro Dragon
Electro Dragon Ice Golem Poison Dart Goblin
Valkyrie Poison
Valkyrie Prince Ice Golem Electro Dragon
Valkyrie Electro Dragon Ice Golem Prince
Poison Valkyrie Ice Golem Dart Goblin Electro Dragon
Electro Dragon Dart Goblin Poison
Prince Ice Golem
Ice Golem Valkyrie Prince
Dart Goblin Poison Electro Dragon
Prince Dart Goblin Ice Golem Valkyrie
Ice Golem Prince Valkyrie
Valkyrie Prince Ice Golem Electro Dragon Poison
Prince Valkyrie
Ice Golem Graveyard
Prince
Ice Golem Prince Dart Goblin Valkyrie
Dart Goblin Valkyrie Electro Dragon Poison Ice Golem
Ice Golem Poison Prince Valkyrie Electro Dragon
Electro Dragon Valkyrie Prince Poison
Valkyrie Ice Golem Poison Prince
Poison Ice Golem Valkyrie Dart Goblin Prince
Poison Valkyrie Dart Goblin Ice Golem Electro Dragon
Electro Dragon Ice Golem Dart Goblin Poison
Valkyrie Ice Golem Prince
Valkyrie Poison Prince Dart Goblin Ice Golem
Electro Dragon Dart Goblin Prince
Valkyrie Dart Goblin Poison Ice Golem
Electro Dragon Valkyrie Ice Golem Graveyard Prince
Dart Goblin Poison Ice Golem Electro Dragon
Ice Golem Valkyrie Prince

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Poison Electro Dragon Valkyrie Dart Goblin Ice Golem
Dart Goblin Ice Golem Poison
Valkyrie Poison Ice Golem Electro Dragon Dart Goblin
Ice Golem Electro Dragon Valkyrie Poison Dart Goblin
Ice Golem Poison Electro Dragon Dart Goblin
Ice Golem Dart Goblin Electro Dragon Poison Valkyrie
Poison Valkyrie Ice Golem Electro Dragon Dart Goblin
Valkyrie Dart Goblin Ice Golem Prince
Poison Dart Goblin Ice Golem Electro Dragon
Dart Goblin Poison Ice Golem
Prince Valkyrie Dart Goblin Ice Golem
Dart Goblin
Dart Goblin Prince
Poison Ice Golem
Dart Goblin Prince Poison Valkyrie

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord