Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Mega Minion Dart Goblin Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Mega Minion Wizard P.E.K.K.A

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

P.E.K.K.A

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Barbarian Barrel

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Elite Barbarians

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Elite Barbarians Dart Goblin Barbarian Barrel P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Elite Barbarians

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Elite Barbarians
Giant Snowball Mega Minion
Zap Dart Goblin
Barbarian Barrel Elite Barbarians Dart Goblin Wizard
The Log Elite Barbarians Dart Goblin
Earthquake
Arrows Dart Goblin
Royal Delivery Elite Barbarians Mega Minion Dart Goblin Wizard P.E.K.K.A
Fireball Elite Barbarians Mega Minion Dart Goblin Wizard
Poison Mega Minion Dart Goblin Wizard
Lightning Elite Barbarians Mega Minion Wizard
Rocket Elite Barbarians Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Wizard Barbarian Barrel

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mega Minion Rage P.E.K.K.A

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Elite Barbarians

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Dart Goblin Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Barbarian Barrel Rage Mega Minion Dart Goblin Wizard Elite Barbarians P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

9 Zap Barbarian Barrel Rage Mega Minion

Sự hiệp lực   4 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Elite Barbarians Mega Minion P.E.K.K.A Dart Goblin
Elite Barbarians + Zap Rage
Mega Minion + Zap P.E.K.K.A Dart Goblin
Dart Goblin + Zap Mega Minion P.E.K.K.A
+ P.E.K.K.A Barbarian Barrel
+ P.E.K.K.A Wizard
+ Elite Barbarians P.E.K.K.A
+ Zap Wizard Rage Mega Minion Dart Goblin Barbarian Barrel

Khắc tinh   55 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Minion Barbarian Barrel Dart Goblin
Mega Minion Wizard Dart Goblin Zap
Wizard Zap Barbarian Barrel
Barbarian Barrel Dart Goblin
P.E.K.K.A Elite Barbarians Mega Minion Wizard Dart Goblin Barbarian Barrel
Mega Minion Dart Goblin Wizard
Wizard Mega Minion P.E.K.K.A Elite Barbarians
Wizard Zap Mega Minion
Barbarian Barrel P.E.K.K.A Mega Minion Wizard Elite Barbarians
Elite Barbarians P.E.K.K.A Wizard Mega Minion
Elite Barbarians P.E.K.K.A Wizard Mega Minion
Wizard Barbarian Barrel
Mega Minion Wizard Dart Goblin Zap
Barbarian Barrel Zap Dart Goblin Mega Minion Wizard
Wizard P.E.K.K.A Elite Barbarians
Mega Minion Elite Barbarians Dart Goblin P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Mega Minion Barbarian Barrel Dart Goblin Elite Barbarians
Elite Barbarians P.E.K.K.A Mega Minion
Mega Minion P.E.K.K.A Wizard
Barbarian Barrel P.E.K.K.A Zap Wizard Elite Barbarians Mega Minion Dart Goblin
Dart Goblin Elite Barbarians Wizard Barbarian Barrel
Wizard Dart Goblin Mega Minion
Elite Barbarians Dart Goblin Mega Minion P.E.K.K.A
Zap Wizard Barbarian Barrel P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Mega Minion
Mega Minion Elite Barbarians P.E.K.K.A
Mega Minion Barbarian Barrel
Zap Dart Goblin Mega Minion Elite Barbarians Barbarian Barrel
Mega Minion Elite Barbarians Barbarian Barrel Wizard
Wizard Elite Barbarians P.E.K.K.A Barbarian Barrel Mega Minion
P.E.K.K.A Mega Minion Dart Goblin
Wizard Elite Barbarians P.E.K.K.A
Zap Barbarian Barrel Wizard P.E.K.K.A Elite Barbarians
Wizard Barbarian Barrel Zap Dart Goblin
Barbarian Barrel Mega Minion Zap Wizard Dart Goblin
Wizard Mega Minion Barbarian Barrel Dart Goblin
Zap Wizard
Mega Minion Dart Goblin Wizard
Wizard
P.E.K.K.A Zap Mega Minion Barbarian Barrel
Elite Barbarians Zap Mega Minion P.E.K.K.A
Mega Minion Barbarian Barrel Dart Goblin Elite Barbarians Wizard
Mega Minion Wizard Dart Goblin Zap
P.E.K.K.A Elite Barbarians Mega Minion
P.E.K.K.A Elite Barbarians Mega Minion Barbarian Barrel
Wizard Dart Goblin Mega Minion
Mega Minion Barbarian Barrel Dart Goblin Elite Barbarians P.E.K.K.A
Elite Barbarians P.E.K.K.A Mega Minion
P.E.K.K.A Barbarian Barrel Wizard Elite Barbarians Mega Minion
P.E.K.K.A Mega Minion Elite Barbarians
P.E.K.K.A Mega Minion Elite Barbarians
Elite Barbarians Mega Minion P.E.K.K.A
Mega Minion P.E.K.K.A Dart Goblin
Barbarian Barrel Mega Minion Dart Goblin Wizard
Elite Barbarians P.E.K.K.A Zap Barbarian Barrel Mega Minion
Zap Elite Barbarians P.E.K.K.A Wizard Mega Minion
Barbarian Barrel Wizard Elite Barbarians P.E.K.K.A
Barbarian Barrel Zap Mega Minion Dart Goblin
Elite Barbarians Wizard Dart Goblin Mega Minion P.E.K.K.A Zap
Zap Mega Minion Dart Goblin Wizard
P.E.K.K.A Mega Minion Wizard Elite Barbarians
Barbarian Barrel Dart Goblin Mega Minion Elite Barbarians P.E.K.K.A
Elite Barbarians Zap P.E.K.K.A Wizard Dart Goblin
Dart Goblin Zap Wizard Barbarian Barrel Mega Minion
Zap Mega Minion Elite Barbarians P.E.K.K.A Barbarian Barrel
Mega Minion Zap Wizard Dart Goblin
P.E.K.K.A Mega Minion Elite Barbarians Wizard

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard Barbarian Barrel Zap Dart Goblin
Wizard Dart Goblin Barbarian Barrel Mega Minion
Barbarian Barrel Wizard Zap Dart Goblin Mega Minion
Zap Wizard Barbarian Barrel Dart Goblin Mega Minion
Zap Mega Minion Wizard Dart Goblin
Dart Goblin Zap Barbarian Barrel Wizard Mega Minion
Barbarian Barrel Mega Minion Dart Goblin Wizard
Mega Minion Dart Goblin Barbarian Barrel Wizard Elite Barbarians
Wizard Mega Minion Dart Goblin
Dart Goblin Mega Minion Elite Barbarians
Dart Goblin Elite Barbarians
Barbarian Barrel Wizard Dart Goblin
Elite Barbarians Mega Minion Dart Goblin
Barbarian Barrel Zap Mega Minion
Barbarian Barrel Rage Mega Minion Dart Goblin

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord