Bộ bài 3.5


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

1 problems 1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không đủ đơn vị phòng không!

Bạn cần nhiều hơn một đơn vị có thể phòng chống kẻ địch trên không trong bộ bài của bạn. Một thẻ có thể được loại bỏ bằng thần chú hoặc có thể chỉ cần chơi nó. Có hai hoặc ba thẻ sẽ an toàn hơn. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Bats

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Skeletons Bats P.E.K.K.A

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Rocket Barbarian Barrel Tornado Poison

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Rocket Poison Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Barbarian Barrel P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Skeletons Bats Miner
Giant Snowball Skeletons Bats Miner
Zap Skeletons Bats
Barbarian Barrel Skeletons
The Log Skeletons
Earthquake Skeletons
Arrows Skeletons Bats
Royal Delivery Skeletons Bats P.E.K.K.A Miner
Fireball
Poison Bats
Lightning
Rocket

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Rocket Tornado Poison

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Rocket Barbarian Barrel Tornado Poison

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Bats Rocket Tornado Poison P.E.K.K.A Miner

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Skeletons Bats Barbarian Barrel Tornado Miner Poison Rocket P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

8 Skeletons Bats Barbarian Barrel Tornado

Sự hiệp lực   3 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Skeletons + Barbarian Barrel Bats Miner Tornado
Bats + Miner Skeletons P.E.K.K.A Barbarian Barrel
Rocket + Tornado Miner
Barbarian Barrel + Skeletons Poison P.E.K.K.A Bats
+ Rocket Skeletons Poison P.E.K.K.A
+ Miner Tornado Barbarian Barrel P.E.K.K.A
+ Poison Tornado Bats Barbarian Barrel
+ Poison Bats Skeletons Rocket

Khắc tinh   52 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Barbarian Barrel Bats Tornado Poison
Poison Rocket Bats Tornado
Poison Tornado Barbarian Barrel
Poison Miner Barbarian Barrel
P.E.K.K.A Barbarian Barrel Miner Poison Bats Rocket
Poison
Poison Tornado P.E.K.K.A Rocket
Poison Tornado Rocket
P.E.K.K.A Poison Barbarian Barrel Rocket
P.E.K.K.A Bats Skeletons
P.E.K.K.A Rocket Tornado Skeletons
Poison Barbarian Barrel
Tornado Skeletons Bats Poison
Poison Barbarian Barrel Skeletons Tornado Miner
P.E.K.K.A
Tornado P.E.K.K.A Miner Bats Skeletons
Barbarian Barrel Rocket Bats Tornado Skeletons P.E.K.K.A Poison Miner
Rocket Tornado P.E.K.K.A Bats Skeletons
Bats P.E.K.K.A
Barbarian Barrel P.E.K.K.A Tornado Skeletons
Poison Miner Skeletons Barbarian Barrel Rocket
Poison Tornado Rocket Bats
P.E.K.K.A Rocket Poison
Poison P.E.K.K.A Barbarian Barrel Tornado
P.E.K.K.A Bats
Poison Rocket
Tornado P.E.K.K.A Skeletons Bats
Miner Barbarian Barrel Rocket Poison
Bats Miner Barbarian Barrel
Miner Rocket Poison Barbarian Barrel Tornado
Poison P.E.K.K.A Tornado Barbarian Barrel
Rocket Miner Poison
P.E.K.K.A Rocket Poison
Rocket Poison P.E.K.K.A Tornado
Tornado Barbarian Barrel P.E.K.K.A Poison
Barbarian Barrel Poison Tornado Bats Skeletons
Tornado Barbarian Barrel Bats Skeletons
Poison Tornado Skeletons Bats Barbarian Barrel
Poison Tornado
Poison Tornado
Poison Rocket Skeletons
Tornado Barbarian Barrel Miner P.E.K.K.A
Skeletons P.E.K.K.A Rocket
Poison Rocket Tornado Barbarian Barrel
Rocket Poison Tornado Bats
P.E.K.K.A Miner Rocket Bats
P.E.K.K.A Barbarian Barrel Rocket
Rocket Poison
Miner P.E.K.K.A Rocket Barbarian Barrel
P.E.K.K.A Skeletons Tornado
Rocket P.E.K.K.A Barbarian Barrel Miner Poison
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Skeletons Tornado Bats
Bats P.E.K.K.A Tornado
Tornado Bats P.E.K.K.A Skeletons
Barbarian Barrel Miner Bats Tornado Skeletons Poison
P.E.K.K.A Skeletons Barbarian Barrel Bats Poison
Poison Skeletons Bats P.E.K.K.A Rocket
Poison Barbarian Barrel Tornado P.E.K.K.A Skeletons
Poison Barbarian Barrel
Poison Rocket P.E.K.K.A Tornado
Bats Rocket Skeletons Poison Tornado
P.E.K.K.A Tornado
Rocket P.E.K.K.A Barbarian Barrel Poison Tornado
Rocket P.E.K.K.A Tornado
Poison Barbarian Barrel Tornado Bats
Rocket P.E.K.K.A Miner Skeletons Barbarian Barrel
Tornado Bats Poison
P.E.K.K.A Bats

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Poison Barbarian Barrel Tornado Bats
Barbarian Barrel Poison Skeletons Bats
Barbarian Barrel Tornado Skeletons Poison Bats
Tornado Barbarian Barrel Poison
Poison Tornado Bats
Barbarian Barrel Tornado Skeletons Poison
Barbarian Barrel Poison Tornado
Miner Skeletons Tornado Bats Barbarian Barrel
Poison Tornado
Poison
Barbarian Barrel Tornado
Skeletons Tornado
Poison Barbarian Barrel
Poison Barbarian Barrel

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord