Bộ bài 4.0


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương cao!

Bạn không có đơn vị nào có thể tấn công trên không và gây sát thương cao. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Flying Machine Zappies Goblin Hut

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Goblin Hut

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Flying Machine Zappies Goblin Hut P.E.K.K.A Royal Ghost

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Poison The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Miner Royal Ghost

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Flying Machine P.E.K.K.A Royal Ghost

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Miner Royal Ghost

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Miner
Giant Snowball Flying Machine Zappies Goblin Hut Miner
Zap Flying Machine Zappies Goblin Hut
Barbarian Barrel Zappies Goblin Hut Royal Ghost
The Log Zappies Goblin Hut
Earthquake Zappies Goblin Hut
Arrows Flying Machine Zappies Goblin Hut
Royal Delivery Flying Machine Zappies Goblin Hut P.E.K.K.A Miner Royal Ghost
Fireball Flying Machine Zappies Goblin Hut
Poison Flying Machine Zappies Goblin Hut
Lightning Goblin Hut
Rocket Goblin Hut

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Poison

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Poison The Log Royal Ghost

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Poison P.E.K.K.A Miner Royal Ghost

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Miner Royal Ghost Flying Machine Zappies Poison Goblin Hut P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 The Log Miner Royal Ghost Flying Machine

Sự hiệp lực   2 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Flying Machine + P.E.K.K.A Miner Goblin Hut
Zappies +
Goblin Hut + Miner Flying Machine
Poison + Miner P.E.K.K.A The Log
+ Poison The Log Royal Ghost Flying Machine
+ Poison P.E.K.K.A
+ Poison Goblin Hut Flying Machine Royal Ghost
+ P.E.K.K.A Miner

Khắc tinh   52 78

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

The Log Poison Royal Ghost
Poison Goblin Hut Zappies The Log Flying Machine Royal Ghost
Poison The Log Royal Ghost
Poison Flying Machine The Log Miner
P.E.K.K.A Miner Goblin Hut Poison Flying Machine
Poison Flying Machine
Poison The Log P.E.K.K.A
Poison
P.E.K.K.A Royal Ghost Poison The Log Zappies
P.E.K.K.A Goblin Hut The Log
P.E.K.K.A The Log
Poison The Log Zappies
Zappies Flying Machine Poison
Poison The Log Miner Royal Ghost
P.E.K.K.A Zappies
Miner P.E.K.K.A
Royal Ghost P.E.K.K.A Poison The Log Miner
P.E.K.K.A Goblin Hut The Log
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A The Log
Flying Machine Poison The Log Royal Ghost Miner
Poison Flying Machine
Poison Flying Machine P.E.K.K.A
Poison Zappies Royal Ghost P.E.K.K.A The Log
P.E.K.K.A
Poison
P.E.K.K.A Goblin Hut
Miner The Log Poison Goblin Hut
Miner Zappies Goblin Hut
Royal Ghost The Log Miner Poison
The Log Goblin Hut Poison Zappies Royal Ghost P.E.K.K.A
Poison Miner
P.E.K.K.A Goblin Hut Poison The Log
Poison P.E.K.K.A
Goblin Hut Poison P.E.K.K.A The Log Zappies Royal Ghost
The Log Poison
The Log Royal Ghost
Poison Flying Machine The Log Royal Ghost
Poison The Log
Poison Flying Machine
Flying Machine Poison
Miner The Log P.E.K.K.A Zappies
The Log Zappies Goblin Hut P.E.K.K.A
Poison Royal Ghost The Log
Goblin Hut Poison
P.E.K.K.A Flying Machine Miner
P.E.K.K.A Zappies The Log Royal Ghost
Flying Machine Poison
Royal Ghost P.E.K.K.A Miner
P.E.K.K.A Zappies Royal Ghost
P.E.K.K.A Poison Miner
P.E.K.K.A Zappies
P.E.K.K.A The Log
P.E.K.K.A Goblin Hut
Royal Ghost P.E.K.K.A Zappies The Log
The Log Miner Flying Machine Royal Ghost Poison
P.E.K.K.A Royal Ghost Poison
Poison P.E.K.K.A
Poison P.E.K.K.A Goblin Hut Flying Machine
Poison Royal Ghost The Log
Poison Flying Machine P.E.K.K.A Royal Ghost
Zappies Flying Machine Poison
P.E.K.K.A
Royal Ghost P.E.K.K.A Poison The Log
Goblin Hut Zappies P.E.K.K.A The Log
Poison The Log Flying Machine
P.E.K.K.A Miner Zappies
Goblin Hut Poison
P.E.K.K.A Royal Ghost

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

The Log Poison Flying Machine Royal Ghost Zappies
The Log Zappies Royal Ghost Poison
The Log Zappies Royal Ghost Poison
The Log Zappies Poison Royal Ghost Flying Machine
Poison Flying Machine Zappies
The Log Poison Royal Ghost
Poison Flying Machine Royal Ghost The Log
Miner Flying Machine Royal Ghost Zappies
Poison Flying Machine Zappies
Poison
The Log
The Log Poison Goblin Hut
Poison Royal Ghost

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord