Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Godly!

Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Fisherman

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Your deck is okay!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Mega Minion Baby Dragon Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Mega Minion Battle Ram Baby Dragon P.E.K.K.A Bandit Electro Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Battle Ram

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap Fireball

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Battle Ram Bandit

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Battle Ram Baby Dragon P.E.K.K.A Bandit

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Bandit Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Battle Ram Bandit
Giant Snowball Mega Minion Battle Ram Baby Dragon
Zap Battle Ram Bandit
Barbarian Barrel Battle Ram Bandit Electro Wizard
The Log Battle Ram Bandit
Earthquake
Arrows
Royal Delivery Mega Minion Battle Ram Baby Dragon P.E.K.K.A Bandit Electro Wizard
Fireball Mega Minion Battle Ram Baby Dragon Bandit Electro Wizard
Poison Mega Minion Electro Wizard
Lightning Mega Minion Battle Ram Baby Dragon Bandit Electro Wizard
Rocket

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Zap Fireball Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Zap Fireball Baby Dragon

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mega Minion Battle Ram Baby Dragon P.E.K.K.A

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Zap Mega Minion Bandit Fireball Battle Ram Baby Dragon Electro Wizard P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Zap Mega Minion Bandit Fireball

Sự hiệp lực   8 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Zap + Mega Minion Fireball P.E.K.K.A Electro Wizard Battle Ram Bandit
Mega Minion + Zap Electro Wizard Baby Dragon P.E.K.K.A
Fireball + Zap
Battle Ram + Bandit Zap Electro Wizard
+ P.E.K.K.A Mega Minion Electro Wizard
+ Zap Electro Wizard Baby Dragon Bandit Mega Minion
+ Battle Ram P.E.K.K.A Electro Wizard Zap
+ P.E.K.K.A Mega Minion Zap Baby Dragon Battle Ram Bandit

Khắc tinh   66 84

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Baby Dragon Bandit Mega Minion Electro Wizard
Electro Wizard Zap Mega Minion Fireball Baby Dragon
Electro Wizard Zap Baby Dragon Fireball
Fireball Bandit Baby Dragon Electro Wizard
Mega Minion P.E.K.K.A Battle Ram Baby Dragon Fireball Electro Wizard
Baby Dragon Mega Minion Fireball Electro Wizard
Mega Minion Baby Dragon Electro Wizard Fireball P.E.K.K.A
Baby Dragon Fireball Zap Mega Minion Electro Wizard
P.E.K.K.A Mega Minion Fireball Electro Wizard Baby Dragon
P.E.K.K.A Mega Minion Electro Wizard
P.E.K.K.A Battle Ram Electro Wizard Mega Minion
Baby Dragon
Mega Minion Baby Dragon Zap Fireball Electro Wizard
Fireball Electro Wizard Mega Minion Zap Baby Dragon Bandit
P.E.K.K.A
Mega Minion Electro Wizard Bandit P.E.K.K.A
Bandit P.E.K.K.A Fireball Electro Wizard Baby Dragon Mega Minion
P.E.K.K.A Mega Minion Electro Wizard Bandit
Mega Minion Baby Dragon Electro Wizard P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Electro Wizard Zap Bandit Fireball Mega Minion
Electro Wizard Baby Dragon Battle Ram Bandit Fireball
Fireball Baby Dragon Mega Minion Electro Wizard
P.E.K.K.A Baby Dragon Battle Ram Mega Minion Bandit Fireball
Fireball Baby Dragon Zap P.E.K.K.A Electro Wizard
P.E.K.K.A Mega Minion
Fireball
Mega Minion P.E.K.K.A Electro Wizard
Fireball Mega Minion Battle Ram Electro Wizard
Electro Wizard Battle Ram Zap Fireball Mega Minion
Bandit Mega Minion Fireball Baby Dragon Electro Wizard
Fireball P.E.K.K.A Mega Minion Baby Dragon Electro Wizard
Fireball
P.E.K.K.A Mega Minion Baby Dragon Fireball Electro Wizard Battle Ram
Fireball P.E.K.K.A
Fireball P.E.K.K.A Baby Dragon Electro Wizard Zap
Zap Electro Wizard Baby Dragon Fireball
Electro Wizard Fireball Mega Minion Zap Baby Dragon
Baby Dragon Mega Minion Electro Wizard
Fireball Zap Baby Dragon Electro Wizard
Baby Dragon Mega Minion Electro Wizard
Bandit Fireball
Bandit P.E.K.K.A Zap Electro Wizard Mega Minion
Zap P.E.K.K.A Bandit Electro Wizard Mega Minion
Electro Wizard Fireball Mega Minion Bandit Baby Dragon
Electro Wizard Mega Minion Zap Fireball
Mega Minion P.E.K.K.A Baby Dragon Electro Wizard Bandit
P.E.K.K.A Bandit Electro Wizard Mega Minion
Electro Wizard Mega Minion Baby Dragon Fireball
Mega Minion P.E.K.K.A Bandit Electro Wizard
P.E.K.K.A Bandit Electro Wizard Mega Minion
P.E.K.K.A Electro Wizard Battle Ram Mega Minion
P.E.K.K.A Mega Minion
P.E.K.K.A Mega Minion Electro Wizard Battle Ram
Mega Minion P.E.K.K.A Electro Wizard
Electro Wizard Mega Minion Bandit P.E.K.K.A
Mega Minion Fireball Bandit Electro Wizard Baby Dragon
Electro Wizard P.E.K.K.A Battle Ram Mega Minion Bandit Zap
Bandit Zap P.E.K.K.A Electro Wizard Baby Dragon Mega Minion
P.E.K.K.A Bandit Electro Wizard
Fireball Zap Electro Wizard Baby Dragon Mega Minion
Mega Minion Electro Wizard Zap Bandit Baby Dragon Fireball P.E.K.K.A
Mega Minion Electro Wizard Zap Baby Dragon Fireball
P.E.K.K.A Fireball Electro Wizard Mega Minion Bandit
P.E.K.K.A Fireball Electro Wizard Baby Dragon Bandit Mega Minion
Electro Wizard Zap P.E.K.K.A
Electro Wizard Baby Dragon Mega Minion Zap
Zap P.E.K.K.A Mega Minion Electro Wizard Baby Dragon
Mega Minion Zap Electro Wizard Fireball Baby Dragon
P.E.K.K.A Mega Minion Bandit

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Zap Baby Dragon Electro Wizard Fireball
Electro Wizard Mega Minion Bandit Baby Dragon
Zap Electro Wizard Baby Dragon Mega Minion Bandit
Zap Baby Dragon Electro Wizard Mega Minion Bandit
Baby Dragon Zap Electro Wizard Fireball Mega Minion
Zap Mega Minion Baby Dragon Electro Wizard
Fireball Mega Minion Electro Wizard Baby Dragon Bandit
Bandit Mega Minion Baby Dragon Electro Wizard
Baby Dragon Mega Minion Electro Wizard Fireball
Mega Minion Fireball Baby Dragon Battle Ram
Battle Ram Electro Wizard
Mega Minion Electro Wizard Bandit
Fireball Battle Ram Electro Wizard Zap Mega Minion Bandit Baby Dragon
Electro Wizard Bandit Fireball Mega Minion

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord