Bộ bài 4.3


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tệ

2 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Battle Healer

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Flying Machine Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Knight Flying Machine Wizard P.E.K.K.A

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Royal Hogs P.E.K.K.A

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows Poison

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Royal Hogs

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Knight Flying Machine Royal Hogs P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Knight Royal Hogs

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Skeleton Army
Zap Skeleton Army
Tornado Royal Hogs Skeleton Army
The Log Royal Hogs Skeleton Army
Arrows Skeleton Army
Fireball Flying Machine Wizard Royal Hogs
Poison Flying Machine Wizard Royal Hogs Skeleton Army
Lightning Wizard
Rocket Wizard Royal Hogs

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Wizard Poison

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Wizard Poison

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Knight Skeleton Army Poison P.E.K.K.A

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Arrows Knight Skeleton Army Flying Machine Poison Wizard Royal Hogs P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 Arrows Knight Skeleton Army Flying Machine

Sự hiệp lực   2 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Arrows + P.E.K.K.A
Knight + Wizard Royal Hogs
Flying Machine + P.E.K.K.A
Wizard + P.E.K.K.A Knight
+ Knight
+
+ P.E.K.K.A
+ Arrows Wizard Poison Flying Machine

Khắc tinh   65 78

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Poison Knight Wizard Arrows Skeleton Army Flying Machine
Wizard Arrows Skeleton Army Poison Knight
Poison Arrows Flying Machine
Knight P.E.K.K.A Wizard Flying Machine Royal Hogs Poison Skeleton Army
Poison Wizard P.E.K.K.A Skeleton Army Knight
Arrows Poison Wizard
Poison P.E.K.K.A Skeleton Army Knight Arrows Wizard
P.E.K.K.A Skeleton Army Knight Wizard
Skeleton Army P.E.K.K.A Knight Wizard
Skeleton Army Wizard Poison
Wizard Flying Machine Poison
Poison Arrows Skeleton Army Knight Wizard
P.E.K.K.A Skeleton Army Wizard
Skeleton Army Knight P.E.K.K.A
Skeleton Army Knight Poison P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Skeleton Army Knight
Knight Wizard P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Skeleton Army Wizard Knight
Poison Flying Machine Knight Wizard Royal Hogs
Poison Flying Machine Wizard
Poison P.E.K.K.A Arrows Wizard Skeleton Army
P.E.K.K.A Skeleton Army
Poison
P.E.K.K.A Skeleton Army Knight
Poison Royal Hogs Knight
Knight Wizard Poison
Wizard P.E.K.K.A Skeleton Army Poison
Poison
P.E.K.K.A Poison Royal Hogs
Poison Wizard Skeleton Army P.E.K.K.A
Skeleton Army Arrows Wizard P.E.K.K.A Poison
Skeleton Army Wizard Arrows Poison
Arrows Skeleton Army Wizard
Poison Wizard Arrows Flying Machine Skeleton Army Knight
Arrows Poison Wizard
Flying Machine Poison Wizard
Flying Machine Wizard Poison Knight
Knight Skeleton Army P.E.K.K.A
Skeleton Army P.E.K.K.A Knight
Poison Knight Arrows Wizard
Wizard Poison
P.E.K.K.A Skeleton Army Knight Flying Machine
Skeleton Army Knight P.E.K.K.A
Flying Machine Poison Wizard
Knight P.E.K.K.A Skeleton Army
Skeleton Army P.E.K.K.A Knight
Skeleton Army P.E.K.K.A Knight Wizard Poison
P.E.K.K.A Knight
P.E.K.K.A Skeleton Army Knight
Skeleton Army P.E.K.K.A Knight
Knight Skeleton Army P.E.K.K.A
Arrows Poison Wizard Flying Machine Knight
P.E.K.K.A Knight Skeleton Army Poison
Poison P.E.K.K.A Skeleton Army Wizard Knight
P.E.K.K.A Wizard Poison Skeleton Army Knight Flying Machine
Poison Arrows Knight
Poison Knight Flying Machine P.E.K.K.A Arrows Skeleton Army Wizard
Flying Machine Skeleton Army Poison Wizard
P.E.K.K.A Knight Skeleton Army Wizard
Knight Skeleton Army Poison P.E.K.K.A
Skeleton Army Wizard P.E.K.K.A
Poison Skeleton Army Knight Wizard Flying Machine Arrows
P.E.K.K.A Skeleton Army Knight
Arrows Poison Wizard
P.E.K.K.A Wizard Knight

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard Poison Skeleton Army Flying Machine Knight Arrows
Wizard Poison Arrows Knight
Knight Skeleton Army Arrows Wizard Poison
Wizard Arrows Flying Machine Knight Poison
Arrows Poison Flying Machine Wizard
Knight Arrows Wizard Poison
Poison Knight Arrows Wizard Flying Machine
Knight Skeleton Army
Poison Wizard Arrows Flying Machine
Poison Knight
Poison Skeleton Army
Skeleton Army Knight
Knight
Poison
Skeleton Army Royal Hogs
Flying Machine P.E.K.K.A Knight
Knight
Poison Knight

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord