Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

1 warnings Why?

Thẻ còn thiếu trong bộ sưu tập của bạn

Fisherman Lava Hound

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Ice Spirit Fire Spirits Archers Three Musketeers

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Ice Spirit Archers Three Musketeers P.E.K.K.A

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Three Musketeers Graveyard

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Zap The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Graveyard

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Graveyard

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Ice Spirit Fire Spirits P.E.K.K.A

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Graveyard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Archers Three Musketeers Graveyard
Giant Snowball Fire Spirits Archers Three Musketeers Graveyard
Zap Fire Spirits Archers Three Musketeers Graveyard
Barbarian Barrel Ice Spirit Fire Spirits Archers Three Musketeers Graveyard
The Log Ice Spirit Fire Spirits Archers Three Musketeers Graveyard
Earthquake Archers Graveyard
Arrows Ice Spirit Fire Spirits Archers Graveyard
Royal Delivery Ice Spirit Fire Spirits Archers Three Musketeers P.E.K.K.A Graveyard
Fireball Archers Three Musketeers
Poison Archers Three Musketeers Graveyard
Lightning Three Musketeers
Rocket Three Musketeers

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Ice Spirit Zap Fire Spirits

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Ice Spirit Zap Fire Spirits The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Ice Spirit Fire Spirits P.E.K.K.A

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Graveyard

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Ice Spirit Fire Spirits Three Musketeers

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Ice Spirit Zap Fire Spirits The Log Archers Graveyard P.E.K.K.A Three Musketeers

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

7 Ice Spirit Zap Fire Spirits The Log

Sự hiệp lực   4 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Ice Spirit + Zap Fire Spirits Archers Three Musketeers P.E.K.K.A Graveyard
Zap + Ice Spirit P.E.K.K.A Graveyard Fire Spirits The Log
Fire Spirits + Ice Spirit Zap P.E.K.K.A Three Musketeers
Archers + Ice Spirit Graveyard P.E.K.K.A
+ Ice Spirit Fire Spirits P.E.K.K.A
+ Zap Fire Spirits Archers Three Musketeers The Log Graveyard Ice Spirit
+ P.E.K.K.A Zap
+ Zap Archers P.E.K.K.A Ice Spirit

Khắc tinh   47 77

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

The Log
Archers Zap Fire Spirits The Log Three Musketeers Ice Spirit
Zap The Log Archers Fire Spirits Ice Spirit
The Log
P.E.K.K.A Archers
Fire Spirits The Log Archers Ice Spirit P.E.K.K.A
Three Musketeers Fire Spirits Archers Zap Ice Spirit
P.E.K.K.A The Log
P.E.K.K.A Ice Spirit Archers The Log
P.E.K.K.A Fire Spirits The Log Ice Spirit
The Log Three Musketeers
Archers Three Musketeers Zap Fire Spirits Ice Spirit
The Log Fire Spirits Archers Zap
P.E.K.K.A
Ice Spirit P.E.K.K.A Archers Fire Spirits
The Log Ice Spirit Fire Spirits P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Ice Spirit The Log Fire Spirits
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Ice Spirit The Log Three Musketeers Fire Spirits Zap
Ice Spirit Archers The Log
Fire Spirits Ice Spirit Archers
P.E.K.K.A
Zap Fire Spirits The Log P.E.K.K.A
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Three Musketeers Archers
The Log
Graveyard Zap Ice Spirit Fire Spirits
The Log
Fire Spirits Three Musketeers P.E.K.K.A The Log Ice Spirit
Graveyard
P.E.K.K.A Three Musketeers The Log
Three Musketeers P.E.K.K.A Fire Spirits
The Log Archers Fire Spirits Zap P.E.K.K.A
Archers The Log Zap Fire Spirits Ice Spirit
Fire Spirits The Log Archers Three Musketeers Zap
Fire Spirits Archers Ice Spirit The Log
Zap Three Musketeers Archers The Log Fire Spirits
Ice Spirit Archers
Ice Spirit Zap P.E.K.K.A The Log
P.E.K.K.A The Log Zap Fire Spirits Ice Spirit
Ice Spirit The Log
Archers Ice Spirit Fire Spirits Zap
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A The Log
Three Musketeers Archers
P.E.K.K.A Ice Spirit
P.E.K.K.A Archers
P.E.K.K.A Three Musketeers
P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Three Musketeers Graveyard The Log
P.E.K.K.A Three Musketeers
Fire Spirits Ice Spirit Archers P.E.K.K.A The Log
The Log Archers Fire Spirits
P.E.K.K.A Fire Spirits Zap
Zap P.E.K.K.A Ice Spirit
Archers P.E.K.K.A
The Log Ice Spirit Zap
Fire Spirits Three Musketeers Zap P.E.K.K.A Ice Spirit Archers
Zap Archers Ice Spirit Fire Spirits
P.E.K.K.A Fire Spirits Archers Ice Spirit
Fire Spirits Archers The Log Ice Spirit P.E.K.K.A
The Log P.E.K.K.A Zap
Archers The Log Zap
Zap P.E.K.K.A Ice Spirit Graveyard Fire Spirits
Zap Three Musketeers Archers
P.E.K.K.A

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Fire Spirits Zap The Log Ice Spirit Archers
The Log Fire Spirits Archers Ice Spirit
The Log Zap Fire Spirits Archers Ice Spirit
Fire Spirits The Log Zap Archers
Zap Archers Fire Spirits Ice Spirit Three Musketeers
Fire Spirits The Log Zap Ice Spirit Archers
Archers The Log Fire Spirits Ice Spirit
Fire Spirits Archers Three Musketeers Ice Spirit
Fire Spirits Archers Ice Spirit
Three Musketeers
The Log Ice Spirit Fire Spirits
Archers
The Log Zap Fire Spirits Archers
Ice Spirit Archers Fire Spirits

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord