Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Musketeer Baby Dragon Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Musketeer Valkyrie Giant Baby Dragon Witch

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider Giant

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Hog Rider Valkyrie Giant Baby Dragon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Valkyrie

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Hog Rider Skeleton Army Witch
Zap Skeleton Army Witch
Tornado Hog Rider Giant Skeleton Army
The Log Skeleton Army Witch
Arrows Skeleton Army Witch
Fireball Musketeer Witch
Poison Musketeer Skeleton Army Witch
Lightning Musketeer Valkyrie Baby Dragon Witch
Rocket Musketeer Hog Rider Valkyrie Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Baby Dragon Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Valkyrie Baby Dragon The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Skeleton Army

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Giant Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Musketeer Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Skeleton Army Musketeer Hog Rider Valkyrie Baby Dragon Giant Witch

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 The Log Skeleton Army Musketeer Hog Rider

Sự hiệp lực   5 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Musketeer + Giant Valkyrie Baby Dragon Hog Rider
Hog Rider + The Log Valkyrie Musketeer Giant Baby Dragon Witch
Valkyrie + Musketeer Hog Rider Witch
Giant + Musketeer Witch Hog Rider The Log Skeleton Army
+ Giant
+ Musketeer Hog Rider Witch
+ Giant Hog Rider Valkyrie Baby Dragon
+ Hog Rider Giant

Khắc tinh   53 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Valkyrie Witch Musketeer Baby Dragon Skeleton Army The Log
Skeleton Army The Log Valkyrie Witch Baby Dragon
Baby Dragon The Log
Giant Skeleton Army Hog Rider Baby Dragon Valkyrie Witch Musketeer
Baby Dragon Valkyrie Musketeer The Log Skeleton Army
Baby Dragon Musketeer Witch
Valkyrie The Log Baby Dragon Skeleton Army Witch
Skeleton Army Musketeer Witch The Log
Valkyrie Skeleton Army Musketeer The Log Witch
The Log Valkyrie Baby Dragon Skeleton Army Witch
Musketeer Baby Dragon Witch
The Log Musketeer Witch Skeleton Army Valkyrie Baby Dragon
Skeleton Army Musketeer Valkyrie Witch
Skeleton Army Witch Musketeer Valkyrie
Baby Dragon Skeleton Army The Log Valkyrie Musketeer
Skeleton Army The Log Witch Musketeer
Musketeer Baby Dragon Valkyrie
Skeleton Army Witch Musketeer The Log Valkyrie
Musketeer The Log Hog Rider Giant Baby Dragon Witch
Musketeer Baby Dragon Witch
Baby Dragon The Log Skeleton Army Valkyrie Witch
Skeleton Army Musketeer
Witch
Skeleton Army Witch Musketeer Valkyrie
Musketeer Witch Giant The Log
Valkyrie Musketeer The Log Baby Dragon
Valkyrie Baby Dragon Skeleton Army The Log
Musketeer Baby Dragon The Log Giant Valkyrie Witch
Skeleton Army Valkyrie
Witch Skeleton Army Baby Dragon Valkyrie The Log
The Log Skeleton Army Baby Dragon Witch Valkyrie
Skeleton Army The Log Valkyrie Musketeer Baby Dragon
Valkyrie Baby Dragon The Log Musketeer Skeleton Army Witch
Baby Dragon The Log
Musketeer Baby Dragon Witch
Witch Musketeer Valkyrie
Valkyrie Skeleton Army Witch Musketeer The Log
Valkyrie Skeleton Army The Log Witch
Valkyrie Musketeer Baby Dragon Witch The Log
Musketeer Witch
Skeleton Army Baby Dragon Musketeer
Skeleton Army The Log Musketeer Valkyrie
Musketeer Baby Dragon
Musketeer Skeleton Army Valkyrie
Skeleton Army Valkyrie Witch
Skeleton Army Giant Hog Rider Musketeer Valkyrie
Valkyrie Musketeer Witch
Skeleton Army Musketeer Witch The Log
Skeleton Army Witch
Skeleton Army Valkyrie Musketeer Witch The Log
The Log Valkyrie Baby Dragon Musketeer
Skeleton Army Witch Valkyrie Musketeer
Witch Valkyrie Skeleton Army Baby Dragon Musketeer
Valkyrie Skeleton Army Musketeer Witch
Baby Dragon The Log Valkyrie
Witch Valkyrie Skeleton Army Baby Dragon Musketeer
Musketeer Witch Baby Dragon Skeleton Army
Valkyrie Skeleton Army Witch Musketeer
Valkyrie Skeleton Army The Log Musketeer Baby Dragon
Skeleton Army The Log Musketeer
Skeleton Army Valkyrie The Log Witch Baby Dragon
Witch Skeleton Army Valkyrie Baby Dragon
Baby Dragon Witch Musketeer
Valkyrie Witch

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Valkyrie Baby Dragon The Log Witch Musketeer Skeleton Army
The Log Witch Baby Dragon
The Log Skeleton Army Baby Dragon Valkyrie Witch Musketeer
The Log Baby Dragon Witch Musketeer Valkyrie
Baby Dragon Witch Musketeer
The Log Valkyrie Baby Dragon Musketeer Witch
Baby Dragon The Log Musketeer Witch Valkyrie
Skeleton Army Musketeer Valkyrie Baby Dragon Witch
Baby Dragon Musketeer Witch
Baby Dragon The Log Valkyrie
Baby Dragon Musketeer Skeleton Army
Skeleton Army Musketeer Valkyrie
Musketeer Witch
The Log Baby Dragon Musketeer Witch
Baby Dragon
Skeleton Army Witch Musketeer
Valkyrie Musketeer
The Log
Witch Musketeer Valkyrie

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord