Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tốt

3 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Musketeer Baby Dragon Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Musketeer Valkyrie Giant Baby Dragon Witch

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Hog Rider Giant

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Hog Rider Valkyrie Giant Baby Dragon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Hog Rider Valkyrie

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Hog Rider Giant Skeleton Army
Giant Snowball Musketeer Hog Rider Skeleton Army Baby Dragon Witch
Zap Skeleton Army Witch
Barbarian Barrel Musketeer Valkyrie Skeleton Army Witch
The Log Musketeer Hog Rider Skeleton Army Witch
Earthquake Hog Rider Skeleton Army Witch
Arrows Skeleton Army Witch
Royal Delivery Musketeer Hog Rider Valkyrie Skeleton Army Baby Dragon Witch
Fireball Musketeer Hog Rider Skeleton Army Baby Dragon Witch
Poison Musketeer Skeleton Army Witch
Lightning Musketeer Valkyrie Baby Dragon Witch
Rocket Musketeer Hog Rider Valkyrie Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Baby Dragon Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Valkyrie Baby Dragon The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Valkyrie Skeleton Army Baby Dragon

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Musketeer Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Skeleton Army Musketeer Hog Rider Valkyrie Baby Dragon Giant Witch

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 The Log Skeleton Army Musketeer Hog Rider

Sự hiệp lực   5 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Musketeer + Giant Valkyrie Baby Dragon Hog Rider
Hog Rider + The Log Valkyrie Musketeer Giant Baby Dragon Witch
Valkyrie + Musketeer Hog Rider Witch
Giant + Musketeer Witch Hog Rider The Log Skeleton Army
+ Giant
+ Musketeer Hog Rider Witch
+ Giant Hog Rider Valkyrie Baby Dragon
+ Hog Rider Giant

Khắc tinh   55 85

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

The Log
Baby Dragon Valkyrie The Log
Valkyrie Skeleton Army Baby Dragon The Log Witch Musketeer
Valkyrie Skeleton Army The Log Baby Dragon Witch
The Log Baby Dragon
Giant Hog Rider Baby Dragon Musketeer Witch Valkyrie Skeleton Army
Baby Dragon Musketeer
Baby Dragon The Log Musketeer Valkyrie Skeleton Army
Baby Dragon Witch Musketeer
Valkyrie Baby Dragon Skeleton Army The Log Witch
Skeleton Army Witch The Log Musketeer
Skeleton Army Valkyrie Musketeer Witch The Log
Witch Valkyrie Skeleton Army The Log Baby Dragon
Musketeer Baby Dragon Witch
The Log Skeleton Army Musketeer Baby Dragon Valkyrie Witch
Musketeer Witch Skeleton Army Valkyrie
Skeleton Army Musketeer Witch Valkyrie
Skeleton Army Baby Dragon Valkyrie Musketeer The Log
Skeleton Army Witch The Log Musketeer
Musketeer Valkyrie Baby Dragon
Skeleton Army The Log Musketeer Valkyrie Witch
Musketeer Hog Rider Giant Witch The Log Baby Dragon
Musketeer Witch Baby Dragon
Baby Dragon Musketeer
The Log Valkyrie Skeleton Army Baby Dragon Witch
Musketeer Skeleton Army
Witch
Skeleton Army Valkyrie Witch Musketeer
Musketeer Giant Witch The Log Hog Rider
Skeleton Army Musketeer Witch
The Log Valkyrie Baby Dragon Musketeer
Valkyrie The Log Skeleton Army Baby Dragon
Musketeer Baby Dragon Valkyrie The Log Witch Giant
Skeleton Army Valkyrie
Witch Skeleton Army Baby Dragon Valkyrie The Log
The Log Skeleton Army Baby Dragon Witch Valkyrie
The Log Skeleton Army Musketeer Baby Dragon Valkyrie
Baby Dragon Valkyrie Skeleton Army Witch Musketeer The Log
The Log Baby Dragon
Musketeer Baby Dragon Witch
Witch Musketeer Valkyrie
Skeleton Army Valkyrie Musketeer Witch The Log
Valkyrie Skeleton Army Witch The Log
Valkyrie The Log Musketeer Witch Baby Dragon
Musketeer Witch
Skeleton Army Baby Dragon Musketeer
Skeleton Army The Log Valkyrie Musketeer
Baby Dragon Musketeer
Valkyrie Musketeer Skeleton Army
Skeleton Army Valkyrie Witch
Giant Skeleton Army Valkyrie Hog Rider Musketeer
Witch Musketeer Valkyrie
Skeleton Army The Log Musketeer Witch
Skeleton Army Witch
Skeleton Army The Log Musketeer Valkyrie Witch
The Log Baby Dragon Valkyrie Musketeer
Skeleton Army Musketeer Witch Valkyrie
Musketeer Valkyrie Baby Dragon Witch Skeleton Army
Skeleton Army Valkyrie Witch Musketeer
Baby Dragon Valkyrie The Log
Witch Skeleton Army Baby Dragon Valkyrie Musketeer
Musketeer Baby Dragon Witch Skeleton Army
Skeleton Army Valkyrie Witch Musketeer
Valkyrie Skeleton Army The Log Musketeer Baby Dragon
Skeleton Army Musketeer The Log
Skeleton Army Valkyrie The Log Witch Baby Dragon
Skeleton Army Valkyrie Witch Baby Dragon
Musketeer Witch Baby Dragon
Valkyrie Witch

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Witch The Log Baby Dragon Valkyrie Skeleton Army Musketeer
The Log Baby Dragon Witch
The Log Skeleton Army Valkyrie Baby Dragon Musketeer Witch
The Log Baby Dragon Valkyrie Witch Musketeer
Baby Dragon Musketeer Witch
The Log Witch Musketeer Baby Dragon Valkyrie
Valkyrie Musketeer Baby Dragon Witch The Log
Musketeer Valkyrie Skeleton Army Baby Dragon Witch
Baby Dragon Musketeer Witch
Baby Dragon Skeleton Army Musketeer
Skeleton Army Musketeer Valkyrie
The Log
Witch Musketeer
The Log Witch Musketeer Baby Dragon
Witch The Log Musketeer Valkyrie
Baby Dragon Musketeer Valkyrie The Log

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord