Bộ bài 4.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 problems 4 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có đơn vị phòng không gây sát thương lan!

Bạn không có thẻ nào có thể tấn công trên không và gây sát thương lan. Bạn có thể sẽ gặp rắc rối với các thẻ này:

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Musketeer Ram Rider

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Musketeer Ram Rider Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Hog Rider Ram Rider Mega Knight

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Freeze

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Elite Barbarians Hog Rider Ram Rider Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Elite Barbarians Hog Rider Ram Rider Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Elite Barbarians Hog Rider

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Giant Snowball Minion Hog Rider
Zap Minion
Tornado Minion Elite Barbarians Hog Rider
The Log Ram Rider
Arrows Minion
Fireball Minion Musketeer Ram Rider
Poison Minion Musketeer
Lightning Elite Barbarians Musketeer Ram Rider
Rocket Elite Barbarians Musketeer Hog Rider Ram Rider

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Còn thiếu

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Mega Knight

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Freeze

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Elite Barbarians

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Musketeer

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Rage Minion Musketeer Hog Rider Freeze Ram Rider Elite Barbarians Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 Rage Minion Musketeer Hog Rider

Sự hiệp lực   3 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Minion + Hog Rider Mega Knight
Elite Barbarians + Freeze Hog Rider Rage
Musketeer + Hog Rider
Hog Rider + Freeze Rage Minion Elite Barbarians Musketeer Mega Knight
+ Hog Rider Elite Barbarians Ram Rider
+ Hog Rider Elite Barbarians Ram Rider
+ Rage Freeze
+ Hog Rider Minion

Khắc tinh   46 74

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Musketeer Minion
Mega Knight
Ram Rider
Elite Barbarians Hog Rider Musketeer Ram Rider Minion Mega Knight
Mega Knight Minion Musketeer Elite Barbarians
Musketeer Minion
Mega Knight Elite Barbarians
Elite Barbarians Ram Rider Musketeer Minion
Elite Barbarians Mega Knight Musketeer Freeze Minion
Mega Knight
Musketeer Minion
Musketeer Ram Rider Mega Knight
Musketeer Mega Knight Elite Barbarians
Musketeer Mega Knight Elite Barbarians Minion
Minion Musketeer Mega Knight Elite Barbarians
Elite Barbarians Ram Rider Minion Musketeer Mega Knight Freeze
Minion Ram Rider Musketeer Mega Knight
Mega Knight Elite Barbarians Minion Musketeer Ram Rider
Musketeer Hog Rider Ram Rider Elite Barbarians
Minion Musketeer Ram Rider
Mega Knight
Minion Musketeer
Elite Barbarians Musketeer Minion
Musketeer
Elite Barbarians Musketeer Mega Knight
Mega Knight Elite Barbarians
Minion Musketeer
Mega Knight Elite Barbarians
Mega Knight Elite Barbarians Ram Rider
Mega Knight Minion
Mega Knight Minion Freeze Musketeer
Minion Musketeer Mega Knight
Freeze
Musketeer Minion
Mega Knight Musketeer
Minion Mega Knight Musketeer
Elite Barbarians Mega Knight Minion
Elite Barbarians Mega Knight Musketeer
Minion Ram Rider Musketeer Freeze
Minion Elite Barbarians Mega Knight Musketeer
Mega Knight Minion Elite Barbarians Musketeer
Minion Musketeer
Mega Knight Musketeer Elite Barbarians
Elite Barbarians Ram Rider Mega Knight
Musketeer Ram Rider Minion Elite Barbarians Hog Rider Mega Knight
Musketeer Mega Knight Elite Barbarians
Minion Musketeer Elite Barbarians
Elite Barbarians Minion
Musketeer Minion Mega Knight
Musketeer Minion Mega Knight Ram Rider
Elite Barbarians Minion Mega Knight Musketeer
Minion Mega Knight Elite Barbarians Musketeer
Elite Barbarians Mega Knight Musketeer
Minion Mega Knight
Minion Elite Barbarians Musketeer Mega Knight
Musketeer Minion
Mega Knight Elite Barbarians Musketeer Minion
Musketeer Minion Elite Barbarians Mega Knight
Ram Rider Musketeer Elite Barbarians Mega Knight
Minion Mega Knight Ram Rider
Elite Barbarians Minion Mega Knight Freeze
Minion Musketeer Ram Rider
Mega Knight Minion Elite Barbarians

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Freeze Mega Knight Minion Musketeer Ram Rider
Mega Knight
Mega Knight Musketeer Minion
Mega Knight Musketeer Ram Rider
Freeze Musketeer Ram Rider Minion
Musketeer
Mega Knight Ram Rider Musketeer
Minion Mega Knight Musketeer
Musketeer Minion Ram Rider
Minion Mega Knight
Minion Musketeer Ram Rider Elite Barbarians
Musketeer Ram Rider Elite Barbarians
Elite Barbarians Mega Knight Musketeer
Minion Ram Rider Musketeer
Minion Elite Barbarians
Minion Elite Barbarians Freeze Ram Rider Musketeer
Mega Knight Musketeer Minion
Freeze
Musketeer Rage Mega Knight

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord