Bộ bài 3.8


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tốt

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Musketeer Baby Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Musketeer Baby Dragon P.E.K.K.A Bandit

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Barbarian Barrel Poison

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Miner Bandit

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Poison Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Barbarian Barrel Baby Dragon P.E.K.K.A Bandit

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Miner Bandit

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Miner Bandit
Giant Snowball Minion Musketeer Baby Dragon Miner
Zap Minion Bandit
Barbarian Barrel Musketeer Bandit
The Log Musketeer Bandit
Earthquake
Arrows Minion
Royal Delivery Minion Musketeer Baby Dragon P.E.K.K.A Miner Bandit
Fireball Minion Musketeer Baby Dragon Bandit
Poison Minion Musketeer
Lightning Musketeer Baby Dragon Bandit
Rocket Musketeer

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Baby Dragon Poison

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Barbarian Barrel Baby Dragon Poison

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Baby Dragon Poison P.E.K.K.A Miner

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Musketeer

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Barbarian Barrel Minion Miner Bandit Musketeer Baby Dragon Poison P.E.K.K.A

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 Barbarian Barrel Minion Miner Bandit

Sự hiệp lực   6 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Minion + Miner P.E.K.K.A Baby Dragon Barbarian Barrel
Musketeer + Baby Dragon Miner P.E.K.K.A Barbarian Barrel
Barbarian Barrel + Poison P.E.K.K.A Minion Musketeer
Baby Dragon + P.E.K.K.A Musketeer Minion Miner
+ Miner P.E.K.K.A Barbarian Barrel Bandit
+ Baby Dragon Bandit Minion Poison Musketeer Barbarian Barrel
+ Poison Minion Musketeer Baby Dragon Bandit
+ P.E.K.K.A Miner Poison

Khắc tinh   61 82

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Minion Bandit Baby Dragon Barbarian Barrel Poison
Poison Minion Baby Dragon Musketeer
Barbarian Barrel Poison Baby Dragon
Poison Miner Baby Dragon Bandit Barbarian Barrel
P.E.K.K.A Musketeer Minion Poison Barbarian Barrel Miner Baby Dragon
Poison Baby Dragon Musketeer
Poison Baby Dragon P.E.K.K.A Musketeer Minion
Baby Dragon Poison Musketeer Minion
Barbarian Barrel P.E.K.K.A Poison Baby Dragon
P.E.K.K.A Musketeer Minion
P.E.K.K.A Musketeer Minion
Poison Baby Dragon Barbarian Barrel
Musketeer Minion Poison Baby Dragon
Barbarian Barrel Poison Miner Baby Dragon Bandit Musketeer
P.E.K.K.A Musketeer
Minion P.E.K.K.A Miner Musketeer Bandit
Miner Poison Baby Dragon P.E.K.K.A Bandit Minion Musketeer Barbarian Barrel
P.E.K.K.A Minion Musketeer Bandit
Minion Musketeer Baby Dragon P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Barbarian Barrel Bandit Minion Musketeer
Musketeer Poison Miner Barbarian Barrel Bandit Baby Dragon
Poison Musketeer Minion Baby Dragon
Poison Minion Bandit P.E.K.K.A Musketeer Baby Dragon
Poison Barbarian Barrel Baby Dragon P.E.K.K.A
P.E.K.K.A Musketeer Minion
Poison
P.E.K.K.A Musketeer Minion
Musketeer Poison Miner Barbarian Barrel
Minion Miner Barbarian Barrel Musketeer
Bandit Miner Musketeer Baby Dragon Barbarian Barrel Poison
Barbarian Barrel Baby Dragon P.E.K.K.A Poison
Miner Poison
Minion Musketeer P.E.K.K.A Baby Dragon Poison
Poison P.E.K.K.A
Barbarian Barrel P.E.K.K.A Poison Baby Dragon
Poison Barbarian Barrel Minion Baby Dragon
Barbarian Barrel Musketeer Baby Dragon Minion
Baby Dragon Poison Minion Barbarian Barrel Musketeer
Poison Baby Dragon
Baby Dragon Musketeer Poison Minion
Poison Bandit Musketeer
Bandit P.E.K.K.A Musketeer Miner Barbarian Barrel Minion
Minion Bandit P.E.K.K.A
Poison Bandit Musketeer Baby Dragon Barbarian Barrel
Musketeer Minion Poison
P.E.K.K.A Minion Miner Musketeer Bandit Baby Dragon
P.E.K.K.A Musketeer Barbarian Barrel Minion Bandit
Minion Baby Dragon Musketeer Poison
Barbarian Barrel P.E.K.K.A Musketeer Miner Bandit
P.E.K.K.A Bandit
P.E.K.K.A Barbarian Barrel Poison Minion Musketeer Miner
P.E.K.K.A Musketeer
P.E.K.K.A Minion Musketeer
P.E.K.K.A Minion
Minion Bandit P.E.K.K.A Musketeer
Barbarian Barrel Bandit Miner Minion Baby Dragon Musketeer Poison
P.E.K.K.A Poison Barbarian Barrel Minion Musketeer Bandit
Musketeer Baby Dragon Minion Poison P.E.K.K.A Bandit
Poison Musketeer Bandit P.E.K.K.A Barbarian Barrel
Poison Baby Dragon Minion Barbarian Barrel
Poison Bandit Musketeer P.E.K.K.A Baby Dragon Minion
Musketeer Minion Baby Dragon Poison
P.E.K.K.A Musketeer Bandit Minion
Minion Barbarian Barrel P.E.K.K.A Poison Baby Dragon Bandit Musketeer
Musketeer P.E.K.K.A
Minion Poison Baby Dragon Barbarian Barrel
Minion P.E.K.K.A Baby Dragon Barbarian Barrel Miner
Minion Baby Dragon Poison Musketeer
P.E.K.K.A Bandit Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Barbarian Barrel Baby Dragon Poison Minion Musketeer
Barbarian Barrel Poison Bandit Baby Dragon
Barbarian Barrel Minion Poison Bandit Baby Dragon Musketeer
Barbarian Barrel Baby Dragon Musketeer Bandit Poison
Poison Baby Dragon Minion Musketeer
Barbarian Barrel Baby Dragon Musketeer Poison
Barbarian Barrel Poison Baby Dragon Bandit Musketeer
Minion Bandit Musketeer Barbarian Barrel Baby Dragon Miner
Poison Baby Dragon Musketeer Minion
Musketeer Baby Dragon Minion Poison
Musketeer
Barbarian Barrel
Musketeer Bandit
Poison Bandit Barbarian Barrel Baby Dragon Minion Musketeer
Barbarian Barrel Bandit Musketeer Poison

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord