Bộ bài 4.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Godly!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tệ

1 problems 2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

VẤN ĐỀ Không có điều kiện thắng rõ ràng!

Để giành chiến thắng trong trò chơi dễ dàng hơn, tốt nhất là nên có ít nhất một trong những thẻ tốt để gây sát thương cho tháp. Không có thẻ như vậy trong bộ bài của bạn. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách nào để đối phó với máy hút của đối phương!

Khi đối thủ của bạn chơi Elixir collector, bạn phải có khả năng đối phó hoặc bạn để cho hắn ta tích tụ tiên dược và sau đó sử dụng nó chống lại bạn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao.

Tốt nhất là bạn phải có một thần chú gây sát thương trung bình hoặc cao trong bộ bài của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để kết thúc tháp của đối phương hoặc tấn công các đơn vị đi cùng nhau. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Wizard Witch Electro Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Wizard Prince Witch Electro Wizard Mega Knight

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Còn thiếu

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Mini P.E.K.K.A Prince Mega Knight

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Còn thiếu

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Mini P.E.K.K.A Prince Mega Knight

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Mini P.E.K.K.A Electro Wizard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Prince
Giant Snowball Minion Witch
Zap Minion Prince Witch
Barbarian Barrel Wizard Witch Electro Wizard
The Log Mini P.E.K.K.A Prince Witch
Earthquake Witch
Arrows Minion Witch
Royal Delivery Minion Mini P.E.K.K.A Wizard Prince Witch Electro Wizard
Fireball Minion Wizard Witch Electro Wizard
Poison Minion Wizard Witch Electro Wizard
Lightning Mini P.E.K.K.A Wizard Prince Witch Electro Wizard
Rocket Wizard Prince Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Wizard Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Wizard The Log Mega Knight

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Mini P.E.K.K.A Prince Mega Knight

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Wizard Witch Electro Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Minion Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Wizard Prince Witch Mega Knight

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

13 The Log Minion Mini P.E.K.K.A Electro Wizard

Sự hiệp lực   0 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Minion + Mini P.E.K.K.A Mega Knight
Mini P.E.K.K.A + The Log Minion
Wizard +
Prince + The Log
+ Mega Knight
+ Mini P.E.K.K.A Prince Mega Knight
+ Mega Knight
+ Minion Electro Wizard The Log Witch

Khắc tinh   57 85

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Mega Knight Minion The Log Prince Electro Wizard
Electro Wizard The Log Wizard Witch Minion
Mega Knight Wizard Electro Wizard The Log Witch
The Log Electro Wizard
Mini P.E.K.K.A Wizard Prince Witch Electro Wizard Mega Knight Minion
Wizard Electro Wizard
Wizard Mega Knight Mini P.E.K.K.A Electro Wizard The Log Minion
Wizard Minion Witch Electro Wizard
Mega Knight Witch Mini P.E.K.K.A The Log Prince Wizard Electro Wizard
Mini P.E.K.K.A Minion Wizard The Log Prince Witch Electro Wizard
Mini P.E.K.K.A Mega Knight Minion The Log Wizard Witch Electro Wizard Prince
Mega Knight The Log Wizard Witch
Wizard Minion Witch Electro Wizard
The Log Electro Wizard Mega Knight Witch Wizard
Wizard Witch Mega Knight Mini P.E.K.K.A Prince
Mini P.E.K.K.A Mega Knight Prince Witch Electro Wizard Minion
Prince The Log Mini P.E.K.K.A Minion Electro Wizard Mega Knight
Mini P.E.K.K.A The Log Mega Knight Prince Minion Electro Wizard Witch
Minion Wizard Mega Knight Electro Wizard
Mega Knight Electro Wizard Mini P.E.K.K.A Wizard The Log Prince Minion Witch
Electro Wizard Wizard The Log Witch
Minion Wizard Witch Electro Wizard
Prince Minion
Mega Knight The Log Electro Wizard Wizard Witch
Prince Mini P.E.K.K.A Minion
Witch
Mini P.E.K.K.A Prince Witch Electro Wizard Minion
Electro Wizard Witch The Log
Minion Electro Wizard Witch
Prince Mini P.E.K.K.A Mega Knight The Log Electro Wizard Wizard
Mega Knight Wizard Mini P.E.K.K.A Electro Wizard The Log
Minion Electro Wizard Witch The Log
Mega Knight Wizard
Mega Knight The Log Prince Electro Wizard Wizard Witch
Mega Knight Electro Wizard Minion Wizard The Log Witch
Electro Wizard Mega Knight The Log Wizard Minion
Minion Wizard Electro Wizard The Log Mega Knight Witch
Electro Wizard Wizard The Log
Electro Wizard Wizard Witch Minion
Mega Knight Wizard Witch
Minion The Log Mini P.E.K.K.A Witch Electro Wizard Prince Mega Knight
Minion Witch Mega Knight Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Prince The Log
Electro Wizard Mega Knight Wizard Witch The Log Mini P.E.K.K.A
Electro Wizard Minion Wizard Witch
Prince Minion Electro Wizard Mini P.E.K.K.A Mega Knight
Mini P.E.K.K.A Mega Knight The Log Minion Prince Electro Wizard
Minion Wizard Electro Wizard
Mini P.E.K.K.A Prince Mega Knight Electro Wizard
Mini P.E.K.K.A Witch Electro Wizard Prince Mega Knight
Electro Wizard Minion Mini P.E.K.K.A Wizard Mega Knight Prince
Mini P.E.K.K.A Prince Witch Mega Knight
Minion Electro Wizard Witch The Log
Mini P.E.K.K.A Minion Electro Wizard Prince Witch
Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Prince Witch Minion Mega Knight The Log
The Log Electro Wizard Wizard Mega Knight Minion
Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Prince Mega Knight Witch Minion
Minion Wizard Prince Witch Mega Knight Mini P.E.K.K.A Electro Wizard
Mini P.E.K.K.A Mega Knight Witch Electro Wizard Prince Wizard
Minion Mini P.E.K.K.A The Log Mega Knight Prince Electro Wizard
Witch Wizard Minion Electro Wizard Mega Knight
Minion Electro Wizard Witch Wizard
Mini P.E.K.K.A Mega Knight Electro Wizard Prince Witch Minion Wizard
Mega Knight The Log Minion Prince Electro Wizard Mini P.E.K.K.A
Electro Wizard Prince The Log Mini P.E.K.K.A Wizard Mega Knight
Minion Electro Wizard Mega Knight Wizard Witch The Log
Electro Wizard Mini P.E.K.K.A Minion Witch Mega Knight Prince
Minion Electro Wizard Witch Wizard
Mega Knight Wizard Prince Minion Witch Mini P.E.K.K.A

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Mega Knight Electro Wizard Wizard The Log Witch Minion
Wizard The Log Witch Electro Wizard Mega Knight
The Log Mega Knight Wizard Witch Electro Wizard Minion
Wizard Mega Knight Electro Wizard The Log Witch
Electro Wizard Minion Wizard Witch
The Log Wizard Mini P.E.K.K.A Witch Electro Wizard
Mega Knight Wizard Electro Wizard Witch The Log
Minion Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Prince Wizard Mega Knight Witch
Minion Wizard Electro Wizard Witch
Minion
Prince Electro Wizard
The Log Wizard
Witch Electro Wizard Prince Mini P.E.K.K.A Mega Knight
The Log Electro Wizard Witch Minion
Mini P.E.K.K.A Electro Wizard Witch Prince Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord