Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Godly!
Synergy Deck synergy Tốt

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Các bộ bài tương tự Similar

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Minion Horde Wizard

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Royal Giant Wizard

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Royal Giant Miner

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Royal Giant Miner

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Miner

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Minion Horde Royal Giant

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Miner

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Minion Horde Royal Giant Skeleton Army Miner
Giant Snowball Minion Minion Horde Skeleton Army Miner
Zap Minion Minion Horde Royal Giant Skeleton Army
Barbarian Barrel Wizard Skeleton Army
The Log Royal Giant Skeleton Army
Earthquake Skeleton Army
Arrows Minion Minion Horde Skeleton Army
Royal Delivery Minion Minion Horde Wizard Skeleton Army Miner
Fireball Minion Minion Horde Wizard Skeleton Army
Poison Minion Minion Horde Wizard Skeleton Army
Lightning Wizard
Rocket Minion Horde Wizard

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Wizard

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Wizard The Log

Ladder info Thang

Một số thẻ có thể có cả hai: cấp độc lập và yếu / mạnh khi cấp thấp / cao. Ví dụ: Ice Golem cấp thấp hơn không thể giết được Skeleton Army, vì vậy là 'Yếu'. Tuy nhiên, trong các khía cạnh khác như che chắn, nó hoạt động hoàn hảo ở các cấp thấp hơn.

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Skeleton Army Miner

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Royal Giant Skeleton Army

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Minion Horde Wizard

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

The Log Minion Skeleton Army Miner Fireball Minion Horde Wizard Royal Giant

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

11 The Log Minion Skeleton Army Miner

Sự hiệp lực   5 8

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Minion + Royal Giant Miner Minion Horde
Minion Horde + Miner Minion Royal Giant Skeleton Army
Royal Giant + Minion Fireball Miner The Log Minion Horde Wizard
Fireball + Royal Giant The Log Miner
+ Royal Giant
+ Minion Horde Miner
+ Royal Giant Fireball
+ Royal Giant Minion Horde Minion Skeleton Army Fireball

Khắc tinh   61 81

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Fireball Minion The Log
Skeleton Army Wizard The Log Minion Horde Minion Fireball
Wizard The Log Skeleton Army Fireball Minion Horde
Fireball Miner The Log
Minion Horde Royal Giant Wizard Skeleton Army Minion Fireball Miner
Wizard Fireball
Wizard The Log Fireball Minion Minion Horde Skeleton Army
Minion Horde Fireball Wizard Minion
The Log Minion Horde Fireball Wizard Skeleton Army
Skeleton Army Minion Horde Minion Wizard The Log
Skeleton Army The Log Minion Horde Minion Wizard
Wizard Skeleton Army The Log
Wizard Minion Horde Fireball Minion
The Log Skeleton Army Miner Fireball Wizard
Skeleton Army Wizard Minion Horde
Minion Horde Skeleton Army Miner Minion
Fireball Skeleton Army Miner Minion Horde The Log Minion
Minion Horde Skeleton Army Minion The Log
Minion Horde Minion Wizard
Skeleton Army Minion Horde The Log Minion Fireball Wizard
Royal Giant Fireball Miner The Log Wizard
Fireball Minion Horde Wizard Minion
Royal Giant Fireball Minion Minion Horde
Fireball Skeleton Army Wizard Minion Horde The Log
Skeleton Army Minion Horde Minion
Fireball
Skeleton Army Minion Horde Minion
Royal Giant Fireball The Log Miner
Skeleton Army Minion Fireball Royal Giant Minion Horde Miner
The Log Wizard Miner Fireball
Wizard Fireball The Log Minion Horde Skeleton Army
Miner Fireball
Minion Royal Giant The Log Fireball
Fireball Minion Horde Skeleton Army Wizard
Fireball Skeleton Army Wizard The Log Minion Horde
Skeleton Army The Log Minion Wizard Minion Horde Fireball
Fireball Skeleton Army The Log Wizard Minion Horde Minion
Minion Wizard Skeleton Army The Log
Fireball Wizard The Log Minion Horde
Minion Horde Wizard Minion
Fireball Wizard
Minion Horde Skeleton Army Miner The Log Minion
Skeleton Army Minion Horde The Log Minion
Fireball Wizard The Log
Minion Horde Wizard Minion Fireball
Minion Horde Minion Skeleton Army Miner
Skeleton Army Minion Horde Minion The Log
Minion Horde Fireball Wizard Minion
Skeleton Army Miner
Minion Horde Skeleton Army
Skeleton Army Royal Giant Minion Horde Miner Wizard Minion
Minion Horde
Minion Skeleton Army Minion Horde The Log
Minion Horde Skeleton Army Minion
Skeleton Army The Log Minion
Fireball The Log Miner Minion Wizard
Skeleton Army Minion Horde Minion
Minion Minion Horde Skeleton Army Wizard
Wizard Skeleton Army
Fireball The Log Minion
Skeleton Army Wizard Minion Minion Horde Fireball
Minion Minion Horde Skeleton Army Wizard Fireball
Skeleton Army Minion Fireball Minion Horde Wizard
Skeleton Army Minion Minion Horde Fireball The Log
Skeleton Army Wizard Minion Horde The Log
Skeleton Army Minion Minion Horde Wizard The Log
Minion Horde Minion Skeleton Army Miner
Minion Horde Minion Wizard Fireball
Wizard Minion Horde Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Wizard The Log Skeleton Army Fireball Minion
Wizard The Log
Wizard Skeleton Army The Log Minion Horde Minion
Wizard The Log
Minion Horde Wizard Minion Fireball
The Log Wizard
Fireball The Log Wizard
Skeleton Army Minion Miner Minion Horde Wizard
Minion Wizard Minion Horde Fireball
Fireball Minion Skeleton Army Royal Giant
Skeleton Army Royal Giant Minion Horde
The Log Wizard
Royal Giant Fireball The Log Minion
Fireball

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord