Bộ bài 3.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Tốt
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tồi tệ

1 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Goblin Gang Inferno Tower Witch

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Inferno Tower

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Giant Witch

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Giant

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball The Log

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Goblin Gang Giant

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Goblin Gang Giant

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Goblin Gang Giant
Giant Snowball Minion Goblin Gang Witch
Zap Minion Goblin Gang Inferno Tower Witch
Barbarian Barrel Goblin Gang Inferno Tower Witch
The Log Goblin Gang Witch
Earthquake Goblin Gang Inferno Tower Witch
Arrows Minion Goblin Gang Witch
Royal Delivery Minion Goblin Gang Witch
Fireball Minion Goblin Gang Inferno Tower Witch
Poison Minion Goblin Gang Inferno Tower Witch
Lightning Inferno Tower Witch
Rocket Inferno Tower Witch

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Witch

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball The Log

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Inferno Tower Rage

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Goblin Gang Witch

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tồi tệ

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Rage The Log Minion Goblin Gang Fireball Giant Inferno Tower Witch

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

10 Rage The Log Minion Goblin Gang

Sự hiệp lực   4 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Minion + Giant
Goblin Gang + Inferno Tower
Fireball + The Log Giant
Giant + Minion Witch Rage The Log Fireball
+ The Log Goblin Gang
+ Giant Witch
+ Giant Rage
+ Fireball Giant Inferno Tower

Khắc tinh   52 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Minion Fireball The Log
Fireball Goblin Gang Minion Witch Inferno Tower The Log
Goblin Gang The Log Fireball Witch
Fireball The Log
Giant Inferno Tower Minion Goblin Gang Fireball Witch
Fireball
The Log Fireball Minion
Fireball Witch Goblin Gang Minion
Fireball Witch Goblin Gang The Log
Inferno Tower Goblin Gang Witch The Log Minion
Minion Inferno Tower Witch Goblin Gang The Log
The Log Witch
Minion Witch Fireball Goblin Gang
The Log Goblin Gang Fireball Witch
Witch Goblin Gang
Goblin Gang Witch Minion Inferno Tower
Minion The Log Fireball Goblin Gang
Inferno Tower Minion Goblin Gang Witch The Log
Minion Inferno Tower Goblin Gang
Inferno Tower Goblin Gang Fireball Witch Minion The Log
Giant Witch The Log Fireball
Fireball Minion Goblin Gang Witch
Fireball Minion
Fireball Goblin Gang Witch The Log
Inferno Tower Minion
Witch Fireball
Inferno Tower Witch Minion
Fireball The Log Witch Giant
Minion Witch Goblin Gang Fireball
Fireball Goblin Gang The Log Inferno Tower
Fireball The Log Goblin Gang Inferno Tower
Fireball
Minion Giant Fireball The Log Witch
Fireball
Fireball Goblin Gang The Log Inferno Tower Witch
The Log Minion Witch Fireball
Fireball Goblin Gang The Log Minion
Minion The Log Witch Goblin Gang
Fireball The Log
Witch Goblin Gang Minion Inferno Tower
Fireball Witch
Inferno Tower Minion The Log Witch
Minion Inferno Tower Witch Goblin Gang The Log
Witch The Log Fireball
Minion Inferno Tower Witch Fireball
Inferno Tower Minion Goblin Gang
Goblin Gang The Log Minion Inferno Tower
Fireball Minion
Inferno Tower
Witch Inferno Tower Goblin Gang
Giant Minion Inferno Tower
Inferno Tower Witch
Minion Inferno Tower The Log Goblin Gang Witch
Inferno Tower Minion Witch
Inferno Tower
Minion Goblin Gang Witch The Log
Fireball The Log Goblin Gang Minion
Goblin Gang Minion Inferno Tower Witch
Witch Goblin Gang Minion
Inferno Tower Witch Goblin Gang
Fireball The Log Minion Goblin Gang
Witch Fireball Goblin Gang Minion
Minion Fireball Goblin Gang Witch
Minion Fireball Inferno Tower Goblin Gang Witch
Goblin Gang The Log Fireball Minion
Inferno Tower Goblin Gang The Log
Minion The Log Witch Goblin Gang
Minion Inferno Tower Witch Goblin Gang
Inferno Tower Minion Fireball Witch
Minion Inferno Tower Goblin Gang Witch

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

The Log Witch Goblin Gang Fireball Minion
The Log Goblin Gang Witch
The Log Minion Goblin Gang Witch
The Log Goblin Gang Witch
Goblin Gang Witch Minion Fireball
The Log Witch
Fireball Witch Goblin Gang The Log
Goblin Gang Minion Witch Inferno Tower
Minion Goblin Gang Fireball Witch
Fireball Minion
The Log
Witch Goblin Gang
The Log Fireball Witch Minion
Witch Rage Fireball Goblin Gang

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord