Bộ bài 4.6


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tuyệt!
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tuyệt!
Synergy Deck synergy Tệ

5 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Chi phí trung bình của bộ bài của bạn rất cao và bạn không có máy hút tiên dược.

Nếu bạn chỉ có các đơn vị đắt tiền, bạn sẽ khó phản ứng hơn với các bước đi của đối phương.

Bạn có thể thêm Elixir collector vào bộ bài của bạn. Đây là nó:

Hãy sửa nó!

VÀ/HOẶC

Bạn có thể thay thế một vài thẻ có chi phí cao của bạn. Chẳng hạn như:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có cách ép buộc đối thủ của bạn phải chi tiêu tiên dược.

Khi đối thủ của bạn chơi đơn vị có chi phí cao (6 hoặc nhiều hơn) ở phía sau, bạn phải có khả năng đối phó với hắn ta, tốt hơn bằng cách tấn công bên làn đường khác không để hắn ta xây dựng một cú đẩy lớn.

Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Cảnh báo Không có thẻ nào có thể đặt lại / thay đổi lại mục tiêu tấn công của vài quân nhất định.

Có những thẻ có thể rất nguy hiểm nếu bạn để chúng nạp năng lượng. Hoặc nếu chúng đánh vào tháp của bạn và bạn không có cách nào làm chúng phân tâm. Chẳng hạn như:

Để chống lại chúng tốt hơn, nên có một thẻ có thể đặt lại đòn tấn công của chúng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Minion Horde Furnace

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Furnace

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Valkyrie Furnace Lava Hound

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Rocket Lava Hound

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Arrows Rocket

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Rocket

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Barbarians Minion Horde Valkyrie Lava Hound

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Valkyrie

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Minion Horde Lava Hound
Giant Snowball Minion Barbarians Minion Horde Furnace Lava Hound
Zap Minion Minion Horde Furnace Lava Hound
Barbarian Barrel Barbarians Valkyrie Furnace
The Log Barbarians Furnace
Earthquake Barbarians Furnace
Arrows Minion Minion Horde Furnace Lava Hound
Royal Delivery Minion Barbarians Minion Horde Valkyrie Lava Hound
Fireball Minion Barbarians Minion Horde Furnace Lava Hound
Poison Minion Barbarians Minion Horde Furnace Lava Hound
Lightning Valkyrie Furnace
Rocket Barbarians Minion Horde Valkyrie Furnace

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Arrows Furnace Rocket

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Arrows Valkyrie Furnace Rocket

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Arrows Valkyrie Rocket

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion Barbarians Minion Horde Furnace Lava Hound

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

Tốt

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Arrows Minion Valkyrie Furnace Barbarians Minion Horde Rocket Lava Hound

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

14 Arrows Minion Valkyrie Furnace

Sự hiệp lực   3 4

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Arrows + Lava Hound
Minion + Lava Hound Minion Horde
Barbarians +
Minion Horde + Lava Hound Minion
+
+
+
+ Minion Horde Minion Arrows

Khắc tinh   56 83

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Minion Valkyrie
Valkyrie Barbarians Rocket Arrows Minion Horde Furnace Minion
Arrows Valkyrie Barbarians Minion Horde Furnace
Arrows
Minion Horde Barbarians Rocket Furnace Valkyrie Minion
Arrows
Barbarians Furnace Valkyrie Minion Minion Horde Rocket
Furnace Arrows Minion Horde Rocket Minion
Valkyrie Rocket Arrows Minion Horde Furnace Barbarians
Minion Horde Barbarians Minion Furnace
Valkyrie Rocket Barbarians Minion Horde Minion Furnace
Valkyrie Barbarians
Minion Horde Minion Furnace
Arrows Valkyrie
Minion Horde Barbarians Valkyrie
Barbarians Minion Horde Minion Valkyrie
Minion Horde Barbarians Valkyrie Rocket Minion
Rocket Minion Horde Barbarians Furnace Minion
Minion Minion Horde Valkyrie
Furnace Minion Horde Minion Barbarians Valkyrie
Furnace Rocket
Furnace Rocket Minion Minion Horde
Minion Rocket Minion Horde
Barbarians Minion Horde Valkyrie Arrows
Minion Barbarians Minion Horde
Rocket
Minion Horde Furnace Barbarians Minion Valkyrie
Rocket Furnace
Minion Minion Horde Furnace Barbarians
Rocket Valkyrie
Valkyrie Furnace Barbarians Minion Horde
Rocket
Minion Rocket Furnace Valkyrie
Rocket Valkyrie Furnace Barbarians Minion Horde
Arrows Furnace Minion Horde Valkyrie
Minion Arrows Minion Horde Furnace Valkyrie
Arrows Furnace Minion Valkyrie Minion Horde
Valkyrie Arrows Minion Furnace
Arrows Minion Horde
Minion Minion Horde
Valkyrie Rocket Barbarians
Minion Horde Valkyrie Barbarians Minion
Valkyrie Minion Horde Barbarians Minion Rocket
Valkyrie Rocket Furnace Arrows
Rocket Minion Minion Horde Furnace
Minion Minion Horde Barbarians Rocket
Minion Rocket Minion Horde Valkyrie
Rocket Minion Horde Minion
Valkyrie Rocket
Barbarians Minion Horde Valkyrie
Rocket Minion Horde Minion Barbarians Valkyrie Furnace
Barbarians Minion Horde Valkyrie
Minion Horde Minion Furnace Barbarians
Furnace Minion Horde Barbarians Minion
Minion Valkyrie
Arrows Minion Valkyrie
Barbarians Furnace Minion Horde Minion Valkyrie
Minion Horde Valkyrie Rocket Minion
Barbarians Valkyrie
Valkyrie Arrows Minion Barbarians
Rocket Arrows Valkyrie Furnace Minion Horde Barbarians Minion
Minion Minion Horde Rocket
Valkyrie Barbarians Minion Minion Horde
Valkyrie Minion Horde Barbarians Minion Rocket
Barbarians Rocket Minion Horde Furnace
Minion Valkyrie Minion Horde Arrows Barbarians Furnace
Rocket Minion Minion Horde Barbarians Valkyrie Furnace
Arrows Minion Minion Horde Furnace Lava Hound
Furnace Barbarians Minion Minion Horde Valkyrie

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Furnace Valkyrie Minion Arrows
Arrows Furnace
Furnace Arrows Minion Horde Valkyrie Minion
Arrows Valkyrie
Arrows Minion Horde Furnace Minion
Furnace Valkyrie Arrows
Arrows Valkyrie
Valkyrie Minion Minion Horde
Minion Furnace Arrows Minion Horde
Minion
Minion Horde Valkyrie
Arrows
Barbarians
Furnace Minion
Valkyrie

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord