Bộ bài 3.9


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tốt
Attack Offensive potential Tuyệt!
Versatility Deck versatility Tốt
Synergy Deck synergy Tốt

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Thông tin Không có thẻ hữu ích.

Bạn không có bất kỳ thẻ giá rẻ và linh hoạt trong bộ bài của bạn. Mặc dù, chúng không tốt khi đi một mình, chúng vẫn có thể giúp bạn trong nhiều tình huống, cả về tấn công lẫn phòng thủ. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Baby Dragon Inferno Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Baby Dragon Inferno Dragon

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Miner Graveyard

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Fireball Poison Freeze

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Miner Graveyard

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Fireball Poison Miner Graveyard

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Baby Dragon

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Miner Graveyard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Miner Inferno Dragon Graveyard
Giant Snowball Minion Baby Dragon Miner Inferno Dragon Graveyard
Zap Minion Inferno Dragon Graveyard
Barbarian Barrel Graveyard
The Log Graveyard
Earthquake Graveyard
Arrows Minion Graveyard
Royal Delivery Minion Baby Dragon Miner Inferno Dragon Graveyard
Fireball Minion Baby Dragon Inferno Dragon
Poison Minion Graveyard
Lightning Baby Dragon Inferno Dragon
Rocket Inferno Dragon

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Fireball Baby Dragon Poison Freeze

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Fireball Baby Dragon Poison Freeze

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Baby Dragon Poison Freeze Miner Inferno Dragon

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Graveyard

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Minion Miner Fireball Baby Dragon Poison Freeze Inferno Dragon Graveyard

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

14 Minion Miner Fireball Baby Dragon

Sự hiệp lực   5 7

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Minion + Miner Baby Dragon
Fireball + Miner Graveyard
Baby Dragon + Minion Miner
Poison + Graveyard Miner
+ Graveyard Inferno Dragon
+ Poison Minion Graveyard Baby Dragon Fireball
+ Freeze
+ Poison Miner Freeze Fireball

Khắc tinh   47 79

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Baby Dragon Minion Fireball Poison
Poison Fireball Minion Baby Dragon
Poison Baby Dragon Fireball
Poison Fireball Miner Baby Dragon
Minion Fireball Baby Dragon Inferno Dragon Miner Poison
Inferno Dragon Baby Dragon Poison Fireball
Baby Dragon Poison Fireball Minion
Poison Baby Dragon Fireball Minion
Poison Fireball Baby Dragon
Inferno Dragon Minion
Freeze Minion
Poison Baby Dragon
Baby Dragon Fireball Poison Minion Inferno Dragon
Poison Fireball Miner Baby Dragon
Miner Inferno Dragon Minion
Poison Fireball Baby Dragon Miner Minion
Minion Inferno Dragon Freeze
Minion Inferno Dragon Baby Dragon
Fireball Minion
Poison Fireball Miner Baby Dragon
Poison Fireball Minion Baby Dragon
Fireball Minion Poison Baby Dragon
Poison Fireball Baby Dragon
Minion Inferno Dragon
Poison Fireball
Inferno Dragon Minion
Fireball Poison Miner
Graveyard Minion Miner Freeze Fireball
Miner Baby Dragon Fireball Poison
Fireball Baby Dragon Poison
Poison Fireball Miner Graveyard
Minion Poison Fireball Baby Dragon
Poison Fireball
Fireball Poison Baby Dragon
Poison Minion Baby Dragon Fireball
Fireball Baby Dragon Freeze Minion
Minion Poison Baby Dragon
Fireball Poison Baby Dragon Freeze
Baby Dragon Minion Inferno Dragon Poison
Poison Fireball
Minion Inferno Dragon Miner
Minion
Poison Baby Dragon Fireball
Minion Poison Freeze Fireball Inferno Dragon
Minion Inferno Dragon Miner Baby Dragon
Minion
Poison Fireball Baby Dragon Minion
Inferno Dragon Miner
Inferno Dragon
Minion Inferno Dragon Poison Miner
Inferno Dragon
Minion Inferno Dragon Graveyard
Inferno Dragon Minion
Minion
Fireball Miner Minion Poison Baby Dragon
Poison Minion
Inferno Dragon Minion Poison Baby Dragon
Poison
Poison Fireball Baby Dragon Minion
Poison Baby Dragon Minion Fireball
Minion Poison Fireball Baby Dragon
Fireball Minion
Minion Fireball Baby Dragon Poison
Poison Minion Baby Dragon
Minion Baby Dragon Miner Graveyard Freeze
Minion Inferno Dragon Fireball Baby Dragon Poison
Minion Inferno Dragon

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Baby Dragon Freeze Poison Minion Fireball
Poison Baby Dragon
Baby Dragon Poison Minion
Baby Dragon Poison
Baby Dragon Poison Fireball Minion Freeze
Poison Baby Dragon
Fireball Poison Baby Dragon
Minion Baby Dragon Inferno Dragon Miner
Baby Dragon Poison Minion Fireball
Fireball Poison Minion Baby Dragon
Inferno Dragon
Fireball Poison Minion Baby Dragon
Fireball Poison

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord