Bộ bài 4.4


Đánh giá bộ bài Rating

Phòng thủ Defensive potential Tồi tệ
Attack Offensive potential Godly!
Versatility Deck versatility Tồi tệ
Synergy Deck synergy Tồi tệ

2 warnings Why?

Deck tips Basics

Sau đây chỉ là các chỉ dẫn về cách cải thiện bộ bài của bạn. Nó có thể đã hoạt động tốt.

Cảnh báo Không có thần chú gây sát thương thấp.

Nhiều lần vào cuối trận đấu, tháp của đối phương chỉ còn lại một ít máu. Bạn không có bất kỳ thần chú giá rẻ nào có thể kết liễu nó. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!
Thông tin Không có thẻ chu kỳ giá rẻ.

Nếu bộ bài của bạn chỉ có các đơn vị tiên dược cao, sẽ khó phản ứng nhanh hơn khi chống lại các đơn vị nhanh. Ngoài ra, thẻ chu kỳ giá rẻ giúp bạn có được điều kiện thắng nhanh hơn và cho phép bạn chơi nó thường xuyên hơn, do đó làm cho nó dễ dàng hơn để giành chiến thắng. Nên xem xét thêm vào một trong những thẻ này:

Hãy sửa nó!

Hãy sửa nó!

Advanced stuff

Defensive cards Phòng thủ

Phòng không

Các đơn vị có thể tấn công trên không. Tốt hơn nếu có ít nhất hai trong số chúng.

Minion Baby Dragon

Defensive buildings

Defensive buildings in your deck. Having one helps a lot in defense.

Còn thiếu

Đầu tư

Các công trình hoặc các đơn vị có thể được chơi ở phía sau để đầu tư tiên dược và buộc đối thủ phải thực hiện động tác đầu tiên.

Bomber Baby Dragon Golem

Offensive cards Attack

Điều kiện thắng

Những thẻ tốt trong việc hạ tháp của đối phương. Luôn tốt khi có ít nhất một cái.

Golem Miner Graveyard

Damage spells

Thần chú trong bộ bài của bạn. Nên có ít nhất một hoặc hai thẻ.

Lightning

Sự trừng phạt

Thẻ có thể được chơi như là một sự phản ứng ngay lập tức khi đối thủ chơi các đơn vị chi phí cao ở phía sau.

Miner Graveyard

Đối phó với máy hút tiên dược

Thẻ có thể được chơi như một sự phản ứng khi đối thủ đặt Elixir collector.

Lightning Miner Graveyard

Đặt ngay cây cầu

Những thẻ có thể thả ngay tại cây cầu, hoặc là gây thiệt hại nhỏ hoặc là một cuộc tấn công nhanh.

Baby Dragon Golem

Tornado King activation – careful!

Thẻ có thể được kéo đến tháp Vua với Tornado để kích hoạt ông ta.

Golem Miner Graveyard

Swarms & Bait Mồi nhử

Bait cards

If you have multiple cards that are countered by the same spell, you can play one card to bait the spell, then you can safely play the other card(s).

Tornado Minion Bomber Guards Miner Graveyard
Giant Snowball Minion Bomber Guards Baby Dragon Miner Graveyard
Zap Minion Bomber Guards Graveyard
Barbarian Barrel Bomber Guards Graveyard
The Log Bomber Guards Graveyard
Earthquake Bomber Guards Graveyard
Arrows Minion Bomber Guards Graveyard
Royal Delivery Minion Bomber Guards Baby Dragon Miner Graveyard
Fireball Minion Bomber Baby Dragon
Poison Minion Bomber Guards Graveyard
Lightning Baby Dragon
Rocket

Against air swarms

Spells and units that can counter air swarms.

Baby Dragon

Against ground swarms

Spells and units that can counter ground swarms.

Bomber Baby Dragon

Ladder info Thang

Cấp độc lập

Những thẻ tốt ngay cả khi ở cấp thấp hơn. Các chỉ số chính của chúng không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cấp và không có tương tác chính nào là phụ thuộc vào cấp độ.

Guards Baby Dragon Golem Miner

Mạnh khi cấp cao

Thẻ đặc biệt mạnh nếu bạn có chúng ở cấp cao hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp cao hơn thẻ khác.

Graveyard

Yếu khi cấp thấp

Thẻ đặc biệt yếu nếu bạn có chúng ở cấp thấp hơn. Sự tương tác chính của chúng với một số thẻ được thay đổi khi chúng một hoặc hai cấp dưới thẻ khác.

Minion

Điểm chơi miễn phí

Để có phương hướng nhanh về cách dễ dàng để nâng cấp bộ bài cho người chơi miễn phí. Càng có nhiều thẻ epic và legendary, điểm số càng thấp.

RIP

Geek area

Deck cycle Cycle

Cards ordered by elixir

This allows you to see the elixir cost of the cards more easily.

Minion Bomber Guards Miner Baby Dragon Graveyard Lightning Golem

Chu kỳ ngắn nhất

Cheapest 4 cards in the deck to see the cycle potential.

12 Minion Bomber Guards Miner

Sự hiệp lực   5 6

Sự hiệp lực có nghĩa là những thẻ này hoạt động tốt khi đi với nhau. Chúng bổ sung cho nhau để làm cho các cuộc tấn công hoặc phòng thủ hiệu quả hơn. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là sự hiệp lực không hiệu quả lắm.

Minion + Golem Miner Baby Dragon
Bomber +
Guards + Miner
Baby Dragon + Minion Miner Golem
+ Golem
+ Minion Lightning Graveyard Baby Dragon
+ Minion Graveyard Baby Dragon Guards
+ Miner Golem

Khắc tinh   50 79

Khắc tinh cho các mối đe dọa

Thẻ có thể phòng thủ trước các mối đe dọa chính mà đối thủ của bạn có thể chơi. Thẻ mờ nhạt có nghĩa là các thẻ này sẽ chỉ giúp bảo vệ, không thể tự nó ngăn chặn hoàn toàn các đơn vị này được.

Minion Baby Dragon Bomber
Minion Lightning Guards Baby Dragon
Baby Dragon Guards
Miner Baby Dragon
Golem Miner Lightning Bomber Guards Baby Dragon Minion
Baby Dragon Lightning
Bomber Baby Dragon Minion
Baby Dragon Minion
Bomber Baby Dragon Guards Lightning
Minion
Guards Lightning Golem Bomber Minion
Baby Dragon
Lightning Minion Baby Dragon
Miner Baby Dragon
Bomber
Guards Bomber Minion Miner
Lightning Baby Dragon Miner Minion Guards
Guards Minion Bomber
Minion Bomber Guards Baby Dragon
Guards Lightning Bomber Minion
Lightning Baby Dragon Bomber Miner
Baby Dragon Lightning Minion
Lightning Minion Baby Dragon
Baby Dragon Lightning Guards
Minion
Lightning
Guards Minion
Lightning Miner
Minion Graveyard Lightning Guards Miner
Lightning Baby Dragon Miner
Bomber Guards Baby Dragon
Lightning Graveyard Miner
Minion Lightning Baby Dragon Bomber
Lightning Guards
Baby Dragon Guards Bomber
Bomber Minion Guards Baby Dragon
Lightning Baby Dragon Bomber Minion Guards
Guards Minion Bomber Baby Dragon
Baby Dragon
Baby Dragon Minion Lightning
Lightning
Minion Guards Miner
Guards Minion
Lightning Bomber Baby Dragon
Minion Lightning
Minion Lightning Miner Baby Dragon
Guards Minion Lightning
Lightning Minion Baby Dragon
Miner
Guards
Golem Lightning Minion Miner
Guards Minion Graveyard
Minion
Guards Bomber Minion
Miner Minion Lightning Bomber Guards Baby Dragon
Guards Minion
Minion Lightning Guards Baby Dragon
Guards
Lightning Baby Dragon Minion
Lightning Bomber Minion Baby Dragon Guards
Minion Lightning Baby Dragon
Guards Minion Bomber Lightning
Lightning Guards Minion Baby Dragon
Lightning
Guards Minion Baby Dragon
Guards Lightning Minion Baby Dragon Miner Graveyard
Minion Baby Dragon
Golem Guards Minion

Khắc tinh cho các thẻ còn lại

Khắc chế các thẻ còn lại mà đối phương có thể chơi.

Baby Dragon Bomber Minion
Bomber Baby Dragon
Minion Baby Dragon Bomber Guards
Baby Dragon Bomber Guards
Baby Dragon Minion
Baby Dragon Bomber
Baby Dragon Bomber Guards
Minion Guards Bomber Miner Baby Dragon
Minion Baby Dragon
Lightning Minion Baby Dragon
Guards
Bomber
Minion Baby Dragon Bomber Lightning
Lightning Bomber

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord